Posiedzenie Zarządu SSP we Włocławku

Posiedzenie Zarządu SSP we Włocławku

W dniu 13.09.2022 r. o godz. 10:00 w biurze SSP przy ul. Żabiej 12a odbyło się posiedzenie Zarządu naszego stowarzyszenia.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu:

Prezes SSP we Włocławku płk dr inż. Ryszard Chodynicki

– Wiceprezes SSP we Włocławku mjr Zdzisław Pierzchała
– Skarbnik SSP we Włocławku por. Andrzej Dukat
Członek Zarządu chor. Marek Kożuchowski                                                                       
                                                 

Tematami posiedzenia Zarządu były:

– Przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków SSP we Włocławku w dniu 16.09.2022 r. godz. 16:00 – powiadomienia o zebraniu za pomocą sms;

– Udział delegacji SSP we Włocławku, na zaproszenie Prezydenta Miasta Włocławek, w obchodach 83. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, która odbędzie się w dniu 17 września 2022 r. o godz. 12:00 przy Pomniku Żołnierzy AK – Park Łokietka;

– Omówienie wydarzeń od ostatniego posiedzenia Zarządu SSP we Włocławku w dniu 07.06.2022 r.

– Przygotowanie do współorganizacji z Włocławskim Kurkowym Bractwem Strzeleckim kolejnego Turnieju Strzeleckiego o Miecz Koronacyjny Królów Polskich „SZCZERBIEC” w dniu 25 września 2022 r. na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego OSTROWY we Włocławku.

– Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości przy Pomniku Sapera 3 Wppont przy ul. Żytniej we Włocławku z okazji 79. rocznicy bitwy pod Lenino – 12.10.2022 r. o godz. 12:00. Wydruk i rozdysponowanie zaproszeń.

– Propozycja Walnego Zebrania Świąteczno-Noworocznego Członków SSP w dniu 09.12.2022 r. o godz. 16:30 – miejsce zebrania podane zostanie do wiadomości po jego ustaleniu.

– Kolejne posiedzenie Zarządu 06.12.2022 r. godz. 10:00 w biurze SSP.

Na tym posiedzenie zakończono.