Narodowy Dzień Zwycięstwa – 74 rocznica zakończenia II Wojny Światowej

     W  dniu  8  maja  2019   roku  przy  Pomniku  Żołnierza  Polskiego  na  Placu  Wolności  odbyły  się  uroczystości  z  okazji  Narodowego  Dnia   Zwycięstwa. Na  uroczystość   przybyły   poczty sztandarowe służb mundurowych, organizacji kombatanckich, społecznych oraz uczelni i szkół. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych  i  samorządowych  województwa,  powiatu  i  miasta Włocławek członkowie  partii  politycznych  i  organizacji  pozarządowych  oraz  mieszkańcy  Włocławka. Uroczystość  rozpoczęła  się  wykonaniem  Hymnu  Państwowego  oraz […]

Czytaj więcej

Pogrzeb Generała Brygady Ryszarda Żuchowskiego

Pogrzeb Generała Brygady Ryszarda Żuchowskiego

     W dniu 7 maja 2019 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego, byłego Szefa Wojsk Inżynieryjnych WP. Udział w pogrzebie, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie a następnie na Cmentarzu Północnym w Kwaterze Saperów Wojska Polskiego, wzięła delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku wraz ze sztandarem i pocztem sztandarowym. Poczet sztandarowy tworzyli: płk dr Ryszard Chodynicki, mjr Jan Olszewski i chor. […]

Czytaj więcej

Triada Świąt Majowych

Triada Świąt Majowych

     Na  długi  majowy  weekend  złożyła  się  triada  świąt  państwowych  w  których  aktywnie  uczestniczyli członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku. W  dniu  1  maja 2019 r. uczestniczyliśmy  w  obchodach  Święta   Pracy  i   15  rocznicy  przyjęcia  do Unii Europejskiej.  Rozpoczęły  się  one  wiecem   przy  pomniku  „Ludziom  Pracy”  na  Bulwarach im. Marszałka  Józefa  Piłsudskiego . Organizatorem  była  Rada  Miejska  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej we  Włocławku. Po  przemówieniach  i […]

Czytaj więcej
Skip to content