Lp. Nazwisko i imię
1   kol. Adamczyk Stanisław
2   kol. Balcer Katarzyna
3   kol. Baranowski Sławomir          
4   kol. Biernat Józef
5   kol. Błaszczyk Andrzej
6   kol. Chodynicki Ryszard
7   kol. Chornicki Paweł
8   kol. Dąbrowski Andrzej
9   kol. Dukat Andrzej
10 kol. Gieltowski Jerzy
11 kol. Głowacki Tadeusz
12 kol. Gościniak Marek
13 kol. Grzonek Sławomir
14 kol. Kaczorowski Ryszard
15 kol. Kaleta Stefan
16 kol. Kokoszka Mieczysław
17 kol. Kolęda Aleksander
18 kol. Kopaczewski Edmund
19 kol. Koperski Tadeusz
20 kol. Kożuchowski Marek
21 kol. Kucharski Marek
22 kol. Krutil Jerzy
23 kol. Marzęcki Heronim
24 kol. Muszalik Wanda
25 kol. Niesłuchowski Lech
26 kol. Pąśko Jan
27 kol. Pierzchała Zdzisław
28 kol. Pilarska Wanda
29 kol. Psykowski Grzegorz
30 kol. Rakociński Piotr
31 kol. Rozmus Jan
32 kol. Sołomonow Piotr
33 kol. Sutorowski Ryszard
34 kol. Walendzik Bolesław
35 kol. Winiarski Andrzej
36  kol. Żuchowski Dariusz

CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  
I  ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY  WP  WE  WŁOCŁAWKU
W  MISJACH  POKOJOWYCH  I  STABILIZACYJNYCH  POD  FLAGAMI  ONZ  I  NATO
ORAZ  W  EKIPACH BADAWCZO –  NAUKOWYCH ORGANIZOWANYCH
 PRZEZ  POLSKĄ  AKADEMIĘ  NAUK

Żołnierze  Wojska  Polskiego  w  misjach  pokojowych  i  stabilizacyjnych  uczestniczą  od  roku  1953.  W  tym  roku  rozpoczęli  swój  udział  w  misji  stabilizacyjnej  zorganizowanej  pod  flagą  ONZ  w  Korei  Południowej i Północnej.  
Żołnierze  3  Włocławskiego ( Warszawskiego )  pułku  pontonowego  udział w  misjach  pokojowych  i  stabilizacyjnych   pod  flagą  ONZ  rozpoczęli  w  1961  roku  .  Wtedy  to  kpt.  Eugeniusz  Figlewski   został  członkiem  Międzynarodowej  Komisji  Nadzoru  w  Wietnamie,  Laosie  i  Kambodży.
W  kolejnych  latach  żołnierze  pułku   uczestniczyli  w  misjach  pokojowych  pod  flagą  ONZ  w :  
–  Syrii
–  Syria  –  Wzgórza  Golan
–  Syria  –  Ismaila  –  El  Tasa
–  Syria  –  Camp  Faouar
–  Kambodża
–  Jugosławia
–  Liban  –  UNIFIL
–  Republika  Bośni  i  Hercegowiny  –  SFOR
–  Syria  –  UNDOF
Od  12  marca  1999  roku  Wojsko  Polskie  stało  się  członkiem  NATO.  Pod  flagą  tej  organizacji  żołnierze  pułku  uczestniczyli  w  misjach  pokojowych i  stabilizacyjnych  w:
–  Iraku
–  Afganistanie
–  Kosowie

Żołnierze  pułku  uczestniczyli  również  w  latach  1976 – 1979  w  wyprawach  badawczo  –  naukowych  organizowanych  przez  PAN   na:
–  Antarktydę
–  Spitzbergen

Do  2002  roku  ,  kiedy  pułk  przeniesiony  został  do  Chełmna  w  misjach  pokojowych  i  stabilizacyjnych  oraz  w   wyprawach  badawczo – naukowych  wzięło  udział  ponad  100  żołnierzy  zawodowych  ,  służby  zasadniczej  i  nadterminowej  pułku .

Niżej  wymienieni  członkowie  SSP  i  ZŻ WP  uczestniczyli  w  następujących  misjach  i  wyprawach  (stopnie  wojskowe  aktualne  na  czas  wydarzenia ):

–  rok  1974  –  Syria  –  Wzgórza  Golan:
                      –  plut.  Ryszard  Kaczorowski
–  rok  1976  –  1977  –  Antarktyda:
                      –  chor.  Stefan  Kaleta
                      –  st.  sierż.  Ryszard  Kaczorowski

–  rok  1977  –  Egipt :
                      –  kpt.  Jerzy  Łastowski
                      –  kpt.  Ryszard  Chodynicki
                      –  sierż.  Edward  Szudzikowski

–  rok  1979  –  Spitzbergen:
                      –  st.  sierż.  Andrzej  Lewandowski

–  rok  1979  –  Syria  –  Ismaila  –  El  Tasa
                      –  chor.  Tadeusz  Koperski
                      –  chor.  Henryk  Krzysztoforski
                      –  sierż.  Władysław  Różański

–  rok  1980  –  Syria  –  Camp  Faouar:
                      –  st.  sierż.  Stanisław  Szymański

–  rok  1982  –  Syria  –  Cam  Faouar: 
                      –  por.  Andrzej  Dukat

–  rok  1990  –  Syria:
                      –  st.  sierż. szt.  Ryszard  Kaczorowski

–  rok  1992  –  Syria:
                      –  st.  sierż.  Marek  Kożuchowski

–  rok  1993  –  Kambodża:
                       –  kpt.  Stanisław  Sierocki

–  rok  1997  –  Liban  UNFIL:
                       –  sierż.  szt.  Marek  Kożuchowski

–  rok  1998  –  Republika  Bośni  i  Hercegowiny  SFOR:
                       –  mjr  Stanisław  Sierocki

–  rok  1999  i  2000  –  Liban  UNIFIL:  
                       –  mjr  Stanisław  Sierocki

–  rok  2001  –  Liban  UNIFIL:
                       –  mł.  chor.  Adam  Góral
                       –  mjr  Stanisław  Sierocki

–  rok  2002  –  Irak:
                       –  chor.  Adam  Góral

–  rok  2004  –  Irak:
                       –  płk  Piotr  Sołomonow

–  rok  2006 – 2007  –  Afganistan:
                       –  płk  Piotr  Sołomonow

Skip to content