Tablica SSP Włocławek

NOWE KOŁO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH WE WŁOCŁAWKU

W dniu 27.01.2011 r. odbyło się zebranie założycielskie koła SSP
 we Włocławku, na którym dokonano wyboru władz statutowych Koła.

Prezesem Zarządu Koła został płk Ryszard Chodynicki


Sekretarzem – ppłk Ryszard Chornicki

Skarbnikiem – mjr Stanisław Sierocki

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – mjr Tadeusz Głowacki

Koło liczy 13 członków.

Na dzień 31.12.2016 roku koło liczy 39 członków

 

 

To przecież nie tak dawno mundur i hełm i broń.    
To przecież jeszcze sprawna i nasza myśl i dłoń.
Choć już nie zawodowi, to niechaj Polska wie,
że także dziś gotowi na rozkaz stawić się.

Za nami poligonów skwar i zimowy las.
Przed nami – jakże złudny – wypoczywania czas.
W pamięci pozostaje żołnierskiej służby znój
dla ojczystego kraju, gdzie dom i twój i mój.

To pewne, że buława całkiem się dobrze ma,
Gdy w nowych już tornistrach z chłopcami w pole gna.
Nam zaś niech towarzyszy, jak echo dawnych szarż
… aż po nastanie ciszy, prosty żołnierski marsz! (bis)

Ref. Śpiewajmy przyjaciele, a obok wielkich słów
i radość i wesele na chwilę wrócą znów.
Tu w swoim będąc Kole, do góry głowę wznieś,
Na dole i niedole najlepsza własna pieśń, hej, hej!
Na dole i niedole najlepsza własna pieśń!

Skip to content