Walne zebranie członków Koła

W dniu  17  września  w  Włocławskim  Centrum  Organizacji  Pozarządowych i  Wolontariatu   obyło  się trzecie  w  tym  roku  Walne  Zebranie  Członków  Koła  Nr  19  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we Włocławku. Zebranie   otworzył  Prezes  Zarządu  Koła  płk  dr  Ryszard  Chodynicki, który  powitał przybyłych  członków   oraz   wygłosił  słowa  wprowadzające.  Dalsze  prowadzenie  Zebrania  przekazał Sekretarzowi  Zarządu  Koła  ppłk  Ryszardowi  Chornickiemu.  Po  zatwierdzeniu   proponowanego przez  Zarząd  Koła   porządku  obrad  przystąpiono  do […]

Czytaj więcej

80 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

W  dniu 17  września  2019  roku  o godz. 12:00  przy  Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w parku im. Władysława  Łokietka odbyła się  uroczystość z  okazji  80  rocznicy   napaści  Związku  Radzieckiego  na Polskę. Przybyły  na  nią  delegacje  władz  samorządowych,  organizacji  społecznych  i  politycznych, kombatanckich,  służb  mundurowych  oraz  włocławskich  uczelni  i  szkół. Uroczystość  oddania  hołdu ofiarom agresji rozpoczęła  się odtworzeniem  Hymnu  Państwowego  oraz  Hejnału  Miasta Włocławek. Następnie  okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił […]

Czytaj więcej

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Jak w całym kraju również we Włocławku 1 września odbyły się obchody 80 rocznicy  wybuchu II wojny światowej. Zapoczątkowane one zostały uroczystością przy obelisku poświęconemu żołnierzom 14  pułku piechoty. Organizatorem uroczystości był Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP  we Włocławku. Myślą przewodnią uroczystości był obchodzony w dniu 1 września Dzień  Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyłych na uroczystość  powitał mjr Marian Daniewski. Wśród uczestników uroczystości […]

Czytaj więcej
Skip to content