VADEMECUM  
CZŁONKA  STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH WE  WŁOCŁAWKU
NA ROK 2023
XII ROK DZIAŁALNOŚCI SSP WE WŁOCŁAWKU

 

 

 1. WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNE.
  A /  WŁADZE Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku:
  1. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
  – PREZES – płk dr inż. Ryszard CHODYNICKI – tel. 605 523 500
  – WICEPREZES – mjr Zdzisław PIERZCHAŁA – tel. 608 027 381
  – SEKRETARZ – ……………………………………………………,
  – SKARBNIK – por. Andrzej DUKAT – tel. 604 232 056
  – CZŁONEK – płk Edmund KOPACZEWSKI – tel. 533 331 047
  – CZŁONEK – mł. chor. Marek KOŻUCHOWSKI – tel. 698 440 594
  – CZŁONEK – podkom. Paweł CHORNICKI – tel. 792 723 923
  2. KOMISJA REWIZYJNA SSP:
  PRZEWODNICZĄCYmjr Tadeusz GŁOWACKI – tel. 609 412 383
  WICEPRZEWODNICZĄCA P. Katarzyna BALCER – tel. 606 301 990
  – SEKRETARZkpt. Stefan Kaleta tel. 502 341 489
 2. RZECZNIK DYSCYPLINARNY SSP:
  – RZECZNIK – ppłk Jerzy KRUTIL – tel. 729 711 260

  4. SIEDZIBA – MIEJSCE PEŁNIENIA DYŻURÓW:
  WŁOCŁAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI
  POZARZĄDOWYCH i WOLONTARIATU
  ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek

  5. DYŻUR WŁADZ SSP:
  W  KAŻDY  WTOREK  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  –  12.00
  POKÓJ  NR  2  [ I  PIĘTRO];
  NA DOMOFONIE PRZYCISK – „SEKRETARIAT ” .
  TELEFON  :  54  416 62 60  wew.  62

  6. ADRESY INTERNETOWE I POCZTOWE:
  – STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH we WŁOCŁAWKU
  – Strona internetowa – ssp.wloclawek.pl
  – Adres e-mail – saperzy.wloclawek@onet.pl
  – Adres pocztowy – ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek
  – Nr Konta – ING Bank Śląski 45 1050 1139 1000 0023 6636 6769

– ZARZĄD GŁÓWNY SSP:

– PREZES płk Tadeusz DZIKOWSKI – tel. 698 362 553,
– I Wiceprezespłk Grzegorz MISIAK – tel. 509 242 641
– Wiceprezes płk Tadeusz SIKORSKI – tel. 693 080 121
– Sekretarzppłk Gabriel WASILEWSKI – tel. 600 424 821
– Skarbnikpłk dr hab. Waldemar KAWKA – tel. 506 228 655
– Strona internetowa – Stowarzyszenie Saperów Polskich: https://saper.com.pl
– Adres e-mailowy – biurossp@saper.com.pl
– Tel./fax – 261 872 489
– Adres pocztowy – ul. 11 listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa
– Dyżur – w każdy wtorek tygodnia w godz. 10:00 – 14:00 (oprócz lipca i sierpnia)

tel. 509-241-641, 261-887-204, 600-424-821

– ADRES REDAKCJI KWARTALNIKA „SAPER”
– Redaktor Naczelny – płk dr Wiesław Leszek ZĄBEK – tel. 507 135 302
– Strona internetowa – Stowarzyszenie Saperów Polskich https://saper.com.pl/kwartalnik-saper/
– Kwartalnik „SAPER”:
– Adres e-mailowy – redakcja-saper@o2.pl,
– Tel. 261 872 346
– Adres pocztowy – ul. 11 listopada 17/19 bl. 1,
03-446 Warszawa

****************************************************************************************************************************************************************************************

 1. ZADANIA STATUTOWE.
  A. POSIEDZENIA I ZEBRANIA:

  I.  POSIEDZENIA  ZARZĄDU SSP we WŁOCŁAWKU:
  1.  07 marzec 2023 rok,
  2.  06  czerwiec 2023 rok,
  3.  05  wrzesień 2023 rok,
  4.  05  grudzień 2023 rok.

UWAGI:

– Miejscem posiedzeń będzie pomieszczenie biurowe nr 2 w WCOPiW – początek godz. 17:00,
– W przypadku zmiany miejsca i czasu posiedzenia informację przekaże Członek Zarządu SSP (telefonicznie).
II. WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW   SSP we WŁOCŁAWKU:
1.  14  marzec  2023 rok – zebranie sprawozdawcze za 2022 rok;
2.  13  czerwiec 2023 rok – połączone z obchodami Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich;
3.  12  wrzesień 2023 rok,
4.  15  grudzień 2023 rok – połączone ze spotkaniem świąteczno-noworocznym.

UWAGA :

miejscem Zebrań w miesiącu marcu i wrześniu będzie Sala  Konferencyjna WCOPiW. Początek godz. 17:00.
– miejsce i godzina rozpoczęcia zebrań w miesiącach czerwcu i grudniu do ustalenia. Informacje w sprawie przekazane zostaną członkom SSP przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem telefonicznie i za pomocą komunikatu umieszczonego na stronie internetowej SSP.

********************************************************************************************************************************************************************************************
III. W TYM UCZESTNICZYMY.
A. UROCZYSTOŚCI  ORGANIZOWANE  PRZEZ:
I. SSP we Włocławku:
1. 12 rocznica działalności SSP we Włocławku – 27.02.2023 r. godz. 14:00                                                                           2.  78. rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  –  27.  02.  2023  r.  godz.  12.00Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
3. 78. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, Święto  Wojsk  Inżynieryjnych  –  Dzień  Sapera  –  14.  04.  2023  r.  godz.  12.00 Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
4. Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich 23.06.2023 r. godz. 16:00 – Włocławek – Pomnik Sapera 3 Wppont. Spotkanie członków SSP – 23.06. godz. 17:00 – miejsce do ustalenia.
5. 80.  rocznica  bitwy  pod  Lenino, stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki – 12.10.2023 r.  godz.  12.00 – Włocławek –Pomnik Sapera 3 Wppont.

II. ZARZĄD GŁÓWNY SSP:                                          
1. 78.  rocznica wyzwolenia Warszawy i budowy pierwszej przeprawy mostowej w Warszawie przez saperów 3 Brygady Pontonowo-Mostowej – 18.01. godz. 12:00Warszawa – Płyta Czerniakowska.
2. Udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę wkopania słupa granicznego nad Odrą – marzec – Czelin (SSP z rejonu dolnej Odry).
3. Święto Wojsk Inżynieryjnych – Dzień Sapera – 78. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej – 14 lub 19 kwietnia, 23 kwietnia – Warszawa, Siekierki, Gozdowice.
4. Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich – 22.06. CSWInżiCh Wrocław, (2 Mpsap Kazuń).
5. 613 rocznica urządzenia przeprawy przez Wisłę dla Wojsk Koronnych Króla Władysława Jagiełły  symbolu początku chwały polskich saperów w Czerwińsku – III dekada czerwca – Czerwińsk – miejsce przeprawy.               
6. 77 rocznica budowy  przeprawy przez saperów 1 Armii Wojska Polskiego w czasie walk nad środkową Wisłą – 05.08. godz. 12:00 Wilga Osiedle.
7. Upowszechnianie w jednostkach inżynieryjnych i szkołach historii i tradycji Wojsk Inżynieryjnych – przez cały rok.
8. Zapalenie zniczy na grobach saperów i miejscach pamięci czynu saperskiego w walce o niepodległość – 16.04 i 30.10 – cmentarze, miejsca pamięci.
                                                                      
III. SAMORZĄDY TERYTORIALNE PRZY UDZIALE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP ORAZ JEDNOSTEK WOJSK INŻYNIERYJNYCH:
1.  78  rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  – Burmistrz Mieszkowic –  …03.2023 r.  godz.  12.00 – Czelin – Pomnik upamiętniający wydarzenie.       
2. 78 rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego – Burmistrz Mieszkowic – ...04.2023 godz. 10:00 – Gozdowice – Pomnik Sapera.. godz. 12:00 – Siekierki – Cmentarz Wojenny Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach.

IV. ZARZĄD  REJONOWY ZŻ WP we WŁOCŁAWKU:
1. Dzień Jubilata – 10.05. godz. 12:00 – Włocławek – Urząd Miasta .
2. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ – 29.05. godz. 12:00 – Włocławek – Urząd Miasta.
3. Dzień Weterana Działań poza granicami Państwa – 29.05. godz. 12:00 – Włocławek – Urząd Miasta.
2. Obchody Święta Związku Żołnierzy WP – 14.06. godz. 12:00 – Włocławek – Restauracja „Casino” (możliwy inny czas i miejsce).
3.  84  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej (napaści Niemiec na Polskę) – 01.09.  godz.  11.00 – Włocławek – „Pomnik  14  ppiech ”.
4. 84. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę – 17.09.  godz.  11.00 – Włocławek – Pomnik Żołnierza Polskiego na Placu Wolności
5. Akademia z okazji Narodowego Dnia Niepodległości – 11.11. godz. 12:00 – Restauracja „Casino” (możliwy inny czas i miejsce).

V. PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK ( ORGANIZOWANYCH TAKŻE PRZY WSPÓŁUDZIALE INNYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI:
1. 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – 21.01. godz. 12:00 – Włocławek – Pomnik Powstańców Styczniowych.
2. Rocznica powstania Armii Krajowej –  14.02 godz. 12:00 Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej”.
3. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.03. godz. 11:00 – Włocławek – Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej.
4. 12 rocznica katastrofy Smoleńskiej – 10.04. godz. 12:00 – Włocławek – Tablica Pamiątkowa przy Bazylice Katedralnej.
5. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 14.04. godz. 12:00 – Włocławek – Pomnik Żołnierza Polskiego.
6. Międzynarodowe Święto Pracy – 01.05. godz. 12:00 – Włocławek – Pomnik Ludziom Pracy.
7. Dzień Flagi RP – 02.05. godz. 12:00 – Włocławek Pomnik Żołnierza Polskiego – Stary Rynek.
8. 232 rocznica  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja – 03.05.  godz.  11.30.Plac Kopernika – Katedra  Włocławska.
9. 78 rocznica  zakończenia   II  wojny  światowej – Narodowy Dzień Zwycięstwa 08.05.  godz.  12.00; Włocławek – „Pomnik Żołnierza Polskiego”.
10. 79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08. godz. 16:45  Włocławek – „Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej”.
11. Święto Wojska  Polskiego  – Plac Wolności – 15.08. godz. 12:00  Włocławek – „Pomnik Żołnierza Polskiego.
12. Dzień Weteranów Działających poza granicami Państwa – 19.08. Włocławek – Urząd Miasta.
13. 103 rocznica obrony Wisły w 1920 roku we Włocławku – 15.08. godz. 15:00 – Włocławek – „Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku”
14. 84 rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej  – 01.09. godz. 12:00 Włocławek – „Pomnik Żołnierza Polskiego.
15. 84 rocznica  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  –  17.09. godz. 12:00 – Włocławek – „Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej”.
16. 80. Rocznica Bitwy pod Lenino – 12.10. godz. 12:00 – Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku;
17. Narodowy Dzień  Niepodległości – 11.11.  godz. 10:00. – Włocławek – „Pomnik Żołnierza Polskiego” – Bazylika Katedralna – 11.11. godz. 12:00;

VI. DOWÓDCÓW JEDNOSTEK  WOJSK INŻYNIERYJNYCH:   
1. Święto  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  –  19.04. godz.12:00 –  Inowrocław – koszary 2 pinż.  (wg planu Dowódcy  2  Ipinż).
2.  Święto  3  Włocławskiego  batalionu  –  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola Sierakowskiego  –  06.06. godz. 12:00 Chełmno – koszary 3 Wbdm (wg planu Dowódcy  3  Wbdm).

VII. DYREKTORÓW SZKÓŁ RODZINY 3 Wppont:
1. 53 rocznica nadania Szkole Podstawowej Nr 8 we Włocławku imienia 3 Warszawskiego pułku pontonowego – 06.05. godz. 9:00 – Włocławek – SP Nr 8;
2. Zakończenie  roku  szkolnego  2022/2023 – 24.06. godz. 9:00 – Włocławek, Sarnowo,  Kaliska – Szkoły Podstawowe.                                                   
3.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego 2023/2024 – 01.09. godz. 9:00 –  Włocławek, Sarnowo,  Kaliska – Szkoły Podstawowe.

VIII. ŚWIĘTA SŁUŻB I ORGANIZACJI MUNDUROWYCH:
1. Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 20.01.;
2. Służba Więzienna – 08.02.;
3. Leśników i Drzewiarzy – 05.04.;
4. Straż Pożarna – 04.05.;
5. Policji – 24.07.;
6. Lotnictwa – Aerokluby – 28.08.;
7. Myśliwych – 03.11.;
UWAGI :
– udział w niektórych wyszczególnionych uroczystościach uzależniony będzie od otrzymania zaproszenia;
– czas i miejsce wyszczególnionych uroczystości może ulec zmianie. Zmiany podawane będą do wiadomości dla członków wykorzystując do tego stronę internetową oraz kontakt telefoniczny.
– w  2023  roku  mogą  odbywać się inne uroczystości, na które możemy otrzymać zaproszenia. Informacje w tym zakresie przekazywane będą członkom SSP według wcześniej przedstawionych zasad.
*********************************************************************************************************************************************************************************************                               IV.  ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE.

 1. ZARZĄD GŁÓWNY SSP.
 2. ZADANIA STATUTOWE I JUBILEUSZOWE:
 3. Obchody 23 rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich – wg oddzielnego planu opracowanego przez Zarząd Główny SSP.
 4. ZARZĄD  SSP we Włocławku:
 5. ZADANIA STATUTOWE I JUBILEUSZOWE:
 6. 40. Lecie powstania „”Rodziny Szkół 3 Wppont” – grudzień 2023 r. 2. Udział w obchodach 23 rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich – wg planu Zarządu Głównego SSP.
 7. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:
  1. Roczna minimalna opłata dokonywana przez członka SSP wynosi 140 zł. Składają się na nią:
  – roczna opłata wynosi 100 zł. Z każdej składki członkowskiej 50% odprowadzane jest do Zarządu Głównego SSP;
  – darowizna na bieżącą działalności SSP w wysokości minimum 40 zł. (obowiązuje od drugiego roku członkostwa);
  – opłata wpisowa w wysokości minimum 40 zł. (obowiązuje członków wstępujących do Stowarzyszenia).
  2. Zapłata za Odznakę Stowarzyszenia – 20 zł.
 8. INNE OPŁATY:
  1. Wsparcie kwartalnika „Saper” – minimum 10 zł.
  3. Członkowie Koła ponoszą koszty przyznanych medali i odznak honorowych. Ich wysokość określa przyznający medal lub odznakę i jest ona przelewana na jego konto.

UWAGA:
– Zarząd SSP apeluje do członków o dokonywanie innych dobrowolnych wpłat na bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz podjęcie działań na pozyskiwanie członków wspierających oraz sponsorów.

 1. UDZIAŁ CZŁONKÓW SSP W JEGO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:
  1. Zarząd SSP zwraca się z apelem o wzmożenie działań na rzecz pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia.
  4. Zarząd SSP liczy na aktywny udział członków w działalności naszego Stowarzyszenia.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


VADEMECUM  
CZŁONKA  STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH WE  WŁOCŁAWKU
NA ROK 202
2
XI ROK DZIAŁALNOŚCI SSP WE WŁOCŁAWKU

 

W ROKU 2022

ODBĘDZIE SIĘ VIII KONGRES SSP
PODSUMOWUJĄCY V KADENCJĘ WŁADZ
STOWARZYSZENIA ORAZ DOKONUJĄCY
ICH WYBORU NA VI KADENCJĘ.

                                                                   14 maja 2022 r. o godz. 11.00                                        

Sala konferencyjna ul. 11 Listopada 17/19, 03-466 Warszawa

 

I. WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNE.
A /  
WŁADZE Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku:
1. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
 – PREZES – płk dr inż. Ryszard CHODYNICKI tel. 605 523 500
WICEPREZES – mjr Zdzisław PIERZCHAŁA tel. 608 027 381
SEKRETARZ
SKARBNIK – por. Andrzej DUKAT tel. 604 232 056
CZŁONEK – płk Edmund KOPACZEWSKI tel. 533 331 047
CZŁONEK – mł. chor. Marek KOŻUCHOWSKI tel. 698 440 594
CZŁONEK – podkom. Paweł CHORNICKI – tel.
792 723 923
2. KOMISJA REWIZYJNA SSP:
PRZEWODNICZĄCY mjr Tadeusz GŁOWACKI tel. 609 412 383
WICEPRZEWODNICZĄCA P. Katarzyna BALCER tel. 606 301 990
 – SEKRETARZ
kpt. Stefan Kaleta tel. 502 341 489

3. RZECZNIK DYSCYPLINARNY SSP:
RZECZNIK – ppłk Jerzy KRUTIL tel. 729 711 260

4. SIEDZIBA – MIEJSCE PEŁNIENIA DYŻURÓW:
WŁOCŁAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH i WOLONTARIATU
ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek

5.
DYŻUR WŁADZ SSP:
                W  KAŻDY  WTOREK  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  –  12.00
POKÓJ  NR  2  [ I  PIĘTRO];
NA DOMOFONIE PRZYCISK – „SEKRETARIAT ” .
TELEFON  :  54  416 62 60  wew.  62

6. ADRESY INTERNETOWE I POCZTOWE:
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH we WŁOCŁAWKU
Strona internetowa www.ssp.wloclawek.pl
Adres e-mail saperzy.wloclawek@onet.pl
 – Adres pocztowy ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek
Nr Konta – ING Bank Śląski 45 1050 1139 1000 0023 6636 6769

ZARZĄD GŁÓWNY SSP:

PREZES płk Tadeusz DZIKOWSKI – tel. 698 362 553,
I Wiceprezes płk Grzegorz MISIAK – tel. 509 242 641
II Wiceprezes płk Adam BARTNICKI – tel. 602 812 235
Sekretarz ppłk Gabriel WASILEWSKI – tel. 600 424 821
Skarbnik płk dr hab. Waldemar KAWKA – tel. 506 228 655
Strona internetowa – Stowarzyszenie Saperów Polskich: https://saper.com.pl
Adres e-mailowy biurossp@saper.com.pl
Tel./fax 261 872 489
Adres pocztowy ul. 11 listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa
Dyżur w każdy wtorek tygodnia w godz. 10:00 – 14:00 (oprócz lipca i sierpnia).

                                                                                                                           tel. 509-241-641, 261-887-204, 600-424-821

ADRES REDAKCJI KWARTALNIKA „SAPER”
Redaktor Naczelny – płk dr Wiesław Leszek ZĄBEK – tel. 507 135 302
Strona internetowa Stowarzyszenie Saperów Polskich
https://saper.com.pl/kwartalnik-saper/
Kwartalnik „SAPER”:
Adres e-mailowy redakcja-saper@o2.pl,
Tel. 261 872 346
Adres pocztowy ul. 11 listopada 17/19 bl. 1,
03-446 Warszawa

**********************************************************************************************************************************************

II. ZADANIA STATUTOWE.
A. POSIEDZENIA I ZEBRANIA:
I.  POSIEDZENIA  ZARZĄDU SSP we WŁOCŁAWKU:
1.  08 marzec 2022 rok,       
2.  07  czerwiec 2022 rok,       
3.  06  wrzesień 2022 rok,             
4.  06  grudzień 2022 rok.

                      UWAGI:

    Miejscem posiedzeń będzie pomieszczenie biurowe nr 2 w WCOPiW początek godz. 17:00,
W przypadku zmiany miejsca i czasu posiedzenia informację przekaże Członek Zarządu SSP (telefonicznie).
II. WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW   SSP we WŁOCŁAWKU:
                  1.  15  marzec  2022 rok – zebranie sprawozdawcze za 2021 rok;
2.  14  czerwiec 2022 rok – połączone z obchodami Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich;
3.  13  wrzesień 2022 rok,            
4.  16  grudzień 2022 rok – połączone ze spotkaniem świąteczno-noworocznym.

                    UWAGA :

miejscem Zebrań w miesiącu marcu i wrześniu będzie Sala  Konferencyjna WCOPiW. Początek godz. 17:00.
miejsce i godzina rozpoczęcia zebrań w miesiącach czerwcu i grudniu do ustalenia. Informacje w sprawie przekazane zostaną członkom SSP przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem telefonicznie i za pomocą komunikatu umieszczonego na stronie internetowej SSP.

***********************************************************************************************************************************************************************
III. W TYM UCZESTNICZYMY.
A. UROCZYSTOŚCI  ORGANIZOWANE  PRZEZ:

I. SSP we Włocławku:
1. 77 rocznica wyzwolenia Włocławka – 20.01. godz. 12:00 – Włocławek – Pomnik Żołnierza Polskiego.
2. 11 rocznica działalności SSP we Włocławku – 28.02.2022 r. godz. 14:00 ( w związku z pandemią COVID-19 – możliwy jest inny termin).
3.  77. rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  –  28.  02.  2022  r.  godz.  12.00 Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
4. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej w Parku Łokietka we Włocławku godz. 11:00
5. 77. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, Święto  Wojsk  Inżynieryjnych  –  Dzień  Sapera  –  15.  04.  2022  r.  godz.  12.00 Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
6. Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich 24.06.2022 r. godz. 16:00 Włocławek – Pomnik Sapera 3 Wppont. Spotkanie członków SSP – 24.06. godz. 17:00 – miejsce do ustalenia.
7. 79.  rocznica  bitwy  pod  Lenino, stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki – 12.10.2022 r.  godz.  12.00 – Włocławek –Pomnik Sapera 3 Wppont.

II. ZARZĄD GŁÓWNY SSP:                                          

1. 7
7.  rocznica wyzwolenia Warszawy i budowy pierwszej przeprawy mostowej w Warszawie przez saperów 3 Brygady Pontonowo-Mostowej – 18.01. godz. 12:00 Warszawa – Płyta Czerniakowska.
2. Udział w uroczystościach upamiętniających 77. rocznicę wkopania słupa granicznego nad Odrą – marzec – Czelin (SSP z rejonu dolnej Odry).

3 Święto Wojsk Inżynieryjnych – Dzień Sapera – 77. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej – 14 lub 19 kwietnia, 23 kwietnia – Warszawa, Siekierki, Gozdowice.
4
. VIII Zwyczajny Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich II dekada maja – Sala Konferencyjna Muzeum Ordynariatu Polowego Warszawa.
5. Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich – 23.06. CSWInżiCh Wrocław.
6. 612 rocznica urządzenia przeprawy przez Wisłę dla Wojsk Koronnych Króla Władysława Jagiełły  symbolu początku chwały polskich saperów w Czerwińsku – III dekada czerwca – Czerwińsk – miejsce przeprawy.               
7. 77 rocznica budowy  przeprawy przez saperów 1 Armii Wojska Polskiego w czasie walk nad środkową Wisłą 06.08. godz. 12:00 Skurcza gm. Wilga.
8. Upowszechnianie w jednostkach inżynieryjnych i szkołach historii i tradycji Wojsk Inżynieryjnych – przez cały rok.
9. Zapalenie zniczy na grobach saperów i miejscach pamięci czynu saperskiego w walce o niepodległóść – 16.04 i 28.10 – cmentarze, miejsca pamięci.
                                                                      

III. SAMORZĄDY TERYTORIALNE PRZY UDZIALE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP ORAZ JEDNOSTEK WOJSK INŻYNIERYJNYCH:
1.  77  rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  – Burmistrz Mieszkowic –  …03.2022 r.  godz.  12.00 – Czelin – Pomnik upamiętniający wydarzenie.       
2. 7
7 rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego – Burmistrz Mieszkowic – ...04.2022 godz. 10:00 – Gozdowice – Pomnik Sapera.. godz. 12:00 – Siekierki – Cmentarz Wojenny Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach.

IV.
ZARZĄD  REJONOWY ZŻ WP we WŁOCŁAWKU:

1.
Dzień Jubilata 10.05. godz. 12:00 – Włocławek Urząd Miasta .
2. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ – 29.05. godz. 12:00 – Włocławek – Urząd Miasta.
3. Dzień Weterana Działań poza granicami Państwa – 29.05. godz. 12:00 – Włocławek – Urząd Miasta.

2. Obchody Święta Związku Żołnierzy WP – 14.06. godz. 12:00 – Włocławek – Restauracja „Casino” (możliwy inny czas i miejsce).
3.  83  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej (napaści Niemiec na Polskę) 01.09.  godz.  11.00 Włocławek – „Pomnik  14  ppiech ”.
4. 83. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę – 17.09.  godz.  11.00 Włocławek – Pomnik Żołnierza Polskiego na Placu Wolności
5. Akademia z okazji Narodowego Dnia Niepodległości – 11.11. godz. 12:00 – Restauracja „Casino” (możliwy inny czas i miejsce).

V. PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK ( ORGANIZOWANYCH TAKŻE PRZY WSPÓŁUDZIALE INNYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI:
1. 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – 21.01. godz. 12:00 – Włocławek – Pomnik Powstańców Styczniowych.
2. Rocznica powstania Armii Krajowej –  14.02 godz. 12:00 Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej”.
3. Narodowey Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.03. godz. 11:00 – Włocławek – Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej.
4.
11 rocznica katastrofy Smoleńskiej – 10.04. godz. 12:00 – Włocławek – Tablica Pamiątkowa przy Bazylice Katedralnej.
5. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 14.04. godz. 12:00 – Włocławek – Pomnik Żołnierza Polskiego.
6. Międzynarodowe Święto Pracy – 01.05. godz. 12:00 – Włocławek – Pomnik Ludziom Pracy.

7. Dzień Flagi RP – 02.05. godz. 12:00 – Włocławek Pomnik Żołnierza Polskiego – Stary Rynek.
8.
231 rocznica  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja – 03.05.  godz.  11.30. Plac Kopernika – Katedra  Włocławska.
9. 77 rocznica  zakończenia   II  wojny  światowej Narodowy Dzień Zwycięstwa 08.05.  godz.  12.00; Włocławek „Pomnik Żołnierza Polskiego”.
10. 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08. godz. 16:45  Włocławek – „Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej”.
12. Święto Wojska  Polskiego  – Plac Wolności – 15.08. godz. 12:00  Włocławek – „Pomnik Żołnierza Polskiego.
13. Dzień Weteranów Działających poz granicami Państwa – 19.08. Włocławek – Urząd Miasta.
14. 102
rocznica obrony Wisły w 1920 roku we Włocławku 15.08. godz. 15:00 Włocławek – „Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku”
1
5. 83 rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej   01.09. godz. 12:00 Włocławek „Pomnik Żołnierza Polskiego.
16. 83 rocznica  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  –  17.09. godz. 12:00 Włocławek – „Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej”.
17. 79. Rocznica Bitwy pod Lenino – 12.10. godz. 12:00 – Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku;
17
. Narodowy Dzień  Niepodległości – 11.11.  godz. 10:00. – Włocławek – „Pomnik Żołnierza Polskiego” – Bazylika Katedralna – 11.11. godz. 12:00;

VI. DOWÓDCÓW JEDNOSTEK  WOJSK INŻYNIERYJNYCH:   
1. Święt
o  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  –  19.04. godz.12:00  Inowrocław koszary 2 pinż.  (wg planu Dowódcy  2  Ipinż).
2.  Święt
o  3  Włocławskiego  batalionu  –  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola Sierakowskiego  –  06.06. godz. 12:00 Chełmno koszary 3 Wbdm (wg planu Dowódcy  3  Wbdm).

VII. DYREKTORÓW SZKÓŁ RODZINY 3 Wppont:
1.
52 rocznica nadania Szkole Podstawowej Nr 8 we Włocławku imienia 3 Warszawskiego pułku pontonowego – 06.05. godz. 9:00 – Włocławek – SP Nr 8;
2.
Zakończenie  roku  szkolnego  2021/2022 24.06. godz. 9:00 – Włocławek, Sarnowo,  Kaliska Szkoły Podstawowe.                                                   
3.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego 2022/2023 01.09. godz. 9:00  Włocławek, Sarnowo,  Kaliska Szkoły Podstawowe.

VIII. ŚWIĘTA SŁUŻB I ORGANIZACJI MUNDUROWYCH:
1. Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie 20.01.;
2. Słuzb
a Więzienna – 08.02.;
3. Leśników i Drzewiarzy 05.04.;
4. Straż Pożarn
a – 04.05.;
5. Policji
24.07.;
6. Lotnictwa Aerokluby – 28.08.;
7. Myśliwych
03.11.;
UWAGI :
udział w niektórych wyszczególnionych uroczystościach uzależniony będzie od otrzymania zaproszenia;
czas i miejsce wyszczególnionych uroczystości może ulec zmianie. Zmiany podawane będą do wiadomości dla członków wykorzystując do tego stronę internetową oraz kontakt telefoniczny.
w  20
22  roku  mogą  odbywać się inne uroczystości, na które możemy otrzymać zaproszenia. Informacje w tym zakresie przekazywane będą członkom SSP według wcześniej przedstawionych zasad.
***********************************************************************************************************************************************************************
IV.  ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE.

A. ZARZĄD GÓWNY SSP.

1. ZADANIA STATUTOWE I JUBILEUSZOWE:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie VIII Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich. Podsumowanie działalności władz Stowarzyszenia V kadencji. Wybór władz Stowarzyszenia na VI kadencję – II dekada maja 2022 r. – Sala Konferencyjna Muzeum Ordynariatu Polowego – Warszawa.

    2. Obchody 22 rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich – wg oddzielnego planu opracowanego przez Zarząd Główny SSP.

B. ZARZĄD  SSP we Włocławku:

 

1. ZADANIA STATUTOWE I JUBILEUSZOWE:

    1. Udział Delegatów SSP we Włocławku w VIII Kongresie Stowarzyszenia Saperów Polskich wg oddzielnego planu opracowanego na podstawie Uchwały Zarządu Głównego SSP.
2. Udział w obchodach 22 rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich – wg planu Zarządu Głównego SSP.

2. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:
1. Roczna minimalna opłata dokonywana przez członka SSP wynosi 100 zł. Składają się na nią:
składka członkowska w wysokości 5 zł. za miesiąc członkostwa. Roczna opłata wynosi 60 zł. Z każdej składki członkowskiej 50% odprowadzane jest do Zarządu Głównego SSP;
darowizna na bieżącą działalności SSP w wysokości minimum 40 zł. (obowiązuje od drugiego roku członkostwa);
opłata wpisowa w wysokości minimum 40 zł. (obowiązuje członków wstępujących do Stowarzyszenia).
2. Zapłata za Odznakę Stowarzyszenia – 20 zł.

3. INNE OPŁATY:
1. Wsparcie kwartalnika „Saper” – minimum 10 zł.
3. Członkowie Koła ponoszą koszty przyznanych medali i odznak honorowych. Ich wysokość określa przyznający medal lub odznakę i jest ona przelewana na jego konto.

UWAGA:
Zarząd SSP apeluje do członków o dokonywanie innych dobrowolnych wpłat na bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz podjęcie działań na pozyskiwanie członków wspierających oraz sponsorów.

4. UDZIAŁ CZŁONKÓW SSP W JEGO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:
1. Zarząd SSP zwraca się z apelem o wzmożenie działąń na rzecz pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia.
4. Zarząd SSP liczy na aktywny udział członków w działalności naszego Stowarzyszenia.

Skip to content