74 rocznica wyzwolenia Włocławka

74 rocznica wyzwolenia Włocławka

W  dniu  20  stycznia  2019  roku  o  godz.  12.00   na  Placu  Wolności  przy Pomniku    Żołnierza Polskiego  rozpoczęły  się społeczne obchody  uroczystości  z okazji  74.  rocznicy  wyzwolenia Włocławka, spod okupacji hitlerowskiej, przez żołnierzy  Armii  Czerwonej.  Organizatorem  uroczystości była  Rada  Miejska  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  we  Włocławku.  Po  odśpiewaniu  Hymnu Państwowego  głos  zabrał   Przewodniczący  Rady  Miejskiej  SLD  –  Zastępca  Prezydenta  Miasta Włocławek  –  Krzysztof  Kukucki. Następnie  członkowie delegacji uczestniczących w  uroczystości złożyli pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów.

Czytaj więcej
Skip to content