Walne zebranie członków SSP we Włocławku

Walne zebranie członków SSP we Włocławku

      W  dniu  19 marca  w  sali  konferencyjnej  Włocławskiego  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  i Wolontariatu  odbyło  się   pierwsze  w  tym  roku  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Saperów Polskich  we  Włocławku  .  Otwarcia  Zebrania  dokonał  Prezes   płk  dr  inż.  Ryszard  Chodynicki.  Po przyjęciu  porządku  obrad  przebiegiem  Zebrania  kierował  Sekretarz  ppłk  Ryszard  Chodynicki   W pierwszym  punkcie  obrad  na  członka  Stowarzyszenia  przyjęty  został  st.  chor.  Tadeusz  Koperski. W kolejnym  punkcie […]

Czytaj więcej

100 Rocznica urodzin płk dr Jana Czyżewicza

100 Rocznica urodzin płk dr Jana Czyżewicza

Płk  dr  Jan  Czyżewicz,  artylerzysta  l  Dywizji   Piechoty  im.  Tadeusza  Kościuszki. Uczestnik  bitwy pod  Lenino.  W  szeregach   l  Armii  Wojska  Polskiego    brał  udział  w  walkach  ;  nad  środkową  Wisłą (ranny),  wyzwalał  Warszawę, uczestniczył  w  walkach  o   przełamanie  Wału   Pomorskiego (kontuzjowany ),  forsował  Odrę, zdobywał  Berlin  kończąc  swój  szlak  bojowy  nad  Łabą.  Po  wojnie jako  żołnierz  zawodowy  pełni  służbę  na  różnych  stanowiskach  służbowych  kończąc  ją  w […]

Czytaj więcej

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

     W dniu 1 marca 2019 roku o godz. 12:00 przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej odbyły  się miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorem uroczystości był Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski. Uroczystość rozpoczęta została odegraniem Hymnu Państwowego oraz Hejnału Miasta  Włocławek. Następnie Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek dr Barbara Moraczewska    odczytała pismo Prezydenta dr Marka Wojtkowskiego skierowane do uczestników  uroczystości. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił proboszcz […]

Czytaj więcej
Skip to content