SSP WŁOCŁAWEK NOWA STRONA

Idź do spisu treści

Menu główne

Plan na rok

Aktualności

ROK  2021
VADEMECUM  
CZŁONKA  STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH WE  WŁOCŁAWKU
NA ROK 202
1
X-ty ROK DZIAŁALNOŚCI SSP WE WŁOCŁAWKU

W ROKU 2021
OBCHODZIMY 10 ROCZNICĘ POWSTANIA
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
WE WŁOCŁAWKU

ORAZ

ODBĘDZIE SIĘ VIII KONGRES SSP
PODSUMOWUJĄCY V KADENCJĘ WŁADZ
STOWARZYSZENIA ORAZ DOKONUJĄCY
ICH WYBORU NA VI KADENCJĘ.
w dniu 23.10.2021 r. - 2 psap KAZUŃ
(KLUB ŻOŁNIERSKI)

I. WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNE.
A /  
WŁADZE Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku - KOŁO NR 19:
1. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
  
 - PREZES - płk dr inż. Ryszard CHODYNICKI - tel. 605 523 500
    - WICEPREZES - mjr Zdzisław PIERZCHAŁA - tel. 608 027 381
- SEKRETARZ
- SKARBNIK - por. Andrzej DUKAT - tel. 604 232 056
   - CZŁONEK - ppłk Edmund KOPACZEWSKI - tel. 607 038 640
         - CZŁONEK - mł. chor. Marek KOŻUCHOWSKI - tel. 698 440 594

2. KOMISJA REWIZYJNA SSP:
    -
PRZEWODNICZĄCY - mjr Tadeusz GŁOWACKI - tel. 609 412 383
    -
WICEPRZEWODNICZĄCA - P. Katarzyna BALCER - tel. 606 301 990
  
 - SEKRETARZ - płk dr Jan PILARSKI - tel. 606 216 929

3. RZECZNIK DYSCYPLINARNY KOŁA:
   
- RZECZNIK - mgr Wanda PILARSKA - tel.
728 780 125


4. SIEDZIBA - MIEJSCE PEŁNIENIA DYŻURÓW:
WŁOCŁAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH i WOLONTARIATU
ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek

5.
DYŻUR WŁADZ SSP:
                W  KAŻDY  WTOREK  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  -  12.00
POKÓJ  NR  2  [ I  PIĘTRO];
            
NA DOMOFONIE PRZYCISK - "SEKRETARIAT ” .
TELEFON  :  54  416 62 60  wew.  62    
                   

6. ADRESY INTERNETOWE I POCZTOWE:
    - STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH we WŁOCŁAWKU - KOŁO NR 19
         
- Strona internetowa - www.ssp.wloclawek.pl
         
- Adres e-mail - saperzy.wloclawek@onet.pl
        
 - Adres pocztowy - ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek
         
- Nr Konta - ING Bank Śląski 45 1050 1139 1000 0023 6636 6769

- ZARZĄD GŁÓWNY SSP:

   
- PREZES - płk Tadeusz DZIKOWSKI - tel. 698 362 553,
   
- I Wiceprezes - płk Grzegorz MISIAK - tel. 509 242 641
   
- II Wiceprezes - płk Adam BARTNICKI - tel. 602 812 235
    
- Sekretarz - ppłk Gabriel WASILEWSKI - tel. 600 424 821
   
- Skarbnik - płk dr hab. Waldemar KAWKA - tel. 506 228 655
- Strona internetowa - Stowarzyszenie Saperów Polskich:
https://saper.com.pl
- Adres e-mailowy - biurossp@saper.com.pl
- Tel./fax - 261 872 489
- Adres pocztowy - ul. 11 listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa
- Dyżur - w każdy wtorek tygodnia w godz. 10:00 - 12:00 (oprócz lipca i sierpnia).

- ADRES REDAKCJI KWARTALNIKA "SAPER"
   
- Redaktor Naczelny - płk dr Wiesław Leszek ZĄBEK - tel. 507 135 302
    
- Strona internetowa - Stowarzyszenie Saperów Polskich
https://saper.com.pl/kwartalnik-saper/
    - Kwartalnik "SAPER":
    
- Adres e-mailowy - redakcja-saper@o2.pl,
    
- Tel. 261 872 346
    
- Adres pocztowy - ul. 11 listopada 17/19 bl. 1,
                 
03-446 Warszawa

**********************************************************************************************************************************************

II. ZADANIA STATUTOWE.
A. POSIEDZENIA I ZEBRANIA:
I.  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  KOŁA  NR 19 SSP:
                  
1.  09 marzec 2021 rok,       
                  
2.  08  czerwiec 2021 rok,       
                  
3.  07  wrzesień 2021 rok,             
                  
4.  07  grudzień 2021 rok.         

                      UWAGI:

   - Miejscem posiedzeń będzie pomieszczenie biurowe nr 2 w WCOPiW - poczatek godz. 17:00,
-
W przypadku zmiany miejsca i czasu posiedzenia informację przekaże Członek Zarządu SSP (telefonicznie).
II. WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  KOŁA NR 19 SSP:
                  1.  16  marzec  2021 rok,          
                  
2.  15  czerwiec 2021 rok - połączone z obchodami Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich;
                  
3.  14  wrzesień 2021 rok,            
                  
4.  14  grudzień 2021 rok - połączone ze spotkaniem świąteczno-noworocznym).  
                  
5. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - w terminie wynikającym z harmonogramu opracowanego przez Zarząd Główny SSP.

                    UWAGA :

- miejscem Zebrań w miesiącu marcu i wrzesniu będzie SalaKonferencyjna WCOPiW. Początek godz. 17:00.                                                                                        
- miejsce i godzina rozpoczęcia Zebrań w misiącu czerwcu i grudniu do ustalenia. Informacje w sprawie przekazane zostaną członkom SSP przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem telefonicznie i za pomocą komunikatu umieszczonego na stronie internetowej SSP.

***********************************************************************************************************************************************************************
III. W TYM UCZESTNICZYMY.                                                                               
A. UROCZYSTOŚCI  ORGANIZOWANE  PRZEZ:

I. SSP we Włocławku - Koło Nr 19:   
1. 10 rocznica działalności SSP we Włocławku - 27.02.2021 r. godz. 10:00 ( w związku z pandemią COVID-19 -mozliwy jest inny termin).
2.  76. rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  -  27.  02.  2020  r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
3. 76. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, Święto  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dzień  Sapera  -  16.  04.  2021  r.  godz.  12.00 -
Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
4. Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich 23.06.2021 r. godz. 16:00 - Włocławek - Pomnik Sapera 3 Wppont. Spotkanie członków SSP - 23.06. godz. 17:00 - miejsce do ustalenia.
5.  78.  rocznica  bitwy  pod  Lenino, stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza kościuszki - 12.10.2020 r.  godz.  12.00 - Włocławek -Pomnik Sapera 3 Wppont.

II. ZARZĄD GŁÓWNY SSP:                                          

1. 7
6.  rocznica budowy przeprawy mostowej w Warszawie przez saperów 3 Brygady Pontonowo-Mostowej - 18.01. godz. 12:00 - Warszawa - Płyta Czerniakowska.             .
2. Święt
o Wojsk Inżynieryjnych - Dzień Sapera - 16.04.2020 r. godz. 12:00 - Warszawa - "Pomnik Chwała Saperom" .
3. Święt
o Stowarzyszenia Saperów Polskich - 23.06. godz. 11:00 - 2 pinż. Inowrocław - Klub Żołnierski.  
4. 611 rocznica urządzenia przeprawy przez Wisłę dla Wojsk koronnych Króla Władysława Jagiełły w Czerwińsku - 30.06. lub 15.07. godz. 12:00 - Czerwińsk - miejsce przeprawy (3 dekada VI).                                                                                                       
5. 77 rocznica budowy  przeprawy przez saperów 1 Armii Wojska Polskiego w czasie walk nad środkową Wisłą - 07.08. godz. 12:00 Skurcza gm. Wilga.
6. 21  rocznica utworzenia Stowarzyszenia Saperów Polskich - czas i miejsce ustali Zarząd Główny.
7. VIII Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich - czas i miejsce podane zostanie w harmonogramie akcji sprawozdawczo-wyborczej Stowarzyszenia - 24.10. - Klub Żołnierski - 2 psap Kazuń.

III. SAMORZĄDY TERYTORIALNE PRZY UDZIALE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP ORAZ JEDNOSTEK WOJSK INŻYNIERYJNYCH:
1.  76  rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  - Burmistrz Mieszkowic -  ...03.  godz.  12.00 - Czelin - Pomnik upamiętniający wydarzenie.       
2. 7
6 rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego - Burmistrz Mieszkowic - ...04.2020 ggodz. 10:00 - Gozdowice - Pomnik Sapera.. godz. 12:00 - Siekierki - Cmentarz Wojenny Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach.

IV.
ZARZĄD  REJONOWY ZŻ WP we WŁOCŁAWKU:

1. Spotkani
e z "Jubilatami Życia" - 12.05. godz. 12:00 - Włocławek - Urząd Miasta .
2. Obchody Święta Związku Żołnierzy WP - 12.06. godz. 12:00 - Włocławek - Restauracja "Casino" (możliwy inny czas i miejsce).
3.  82  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej (napaści Niemiec na Polskę) - 01.09.  godz.  11.00 - Włocławek - "Pomnik  14  ppiech ”.
4. Akademia z okazji Narodowego Dnia Niepodległości - 06.11. godz. 12:00 - Restauracja "Casino" (możliwy inny czas i miejsce).

V. PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK ( ORGANIZOWANYCH TAKŻE PRZY WSPÓŁUDZIALE INNYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI:
1. 75 rocznica wyzwolenia Włocławka - 20.01. godz. 12:00 - Włocławek - Pomnik Żołnierza Polskiego.
2. 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - 22.01. godz. 12:00 - Włocławek - Pomnik Powstańców Styczniowych.
3. Narodowe
y Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03. godz. 12:00 - Włocławek - Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej.
4.
11 rocznica katastrofy Smoleńskiej - 10.04. godz. 12:00 - Włocławek - Tablica Pamiątkowa przy Bazylice Katedralnej.
5. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - 14.04. godz. 12:00 - Włocławek - Pomnik Żołnierza Polskiego.
6. Międzynarodowe Święto Pracy - 01.05. godz. 12:00 - Włocławek - Pomnik Ludziom Pracy.

7. Dzień Flagi RP - 02.05. godz. 12:00 - Włocławek Pomnik Żołnierza Polskiego - Stary Rynek.
8.
230 rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja - 03.05.  godz.  11.30. - Plac Kopernika - Katedra  Włocławska.
9. 76 rocznica  zakończenia   II  wojny  światowej  - 08.05.  godz.  12.00; Włocławek - "Pomnik Żołnierza Polskiego".
10. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ - 29.05. godz. 12:00 - Włocławek - Urząd Miasta.
11.
77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08. godz. 17:00; Włocławek - "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej".
12. Święto Wojska  Polskiego  - Plac Wolności - 15.08. godz. 12.00;  Włocławek - "Pomnik Żołnierza Polskiego.
13. Dzień Weteranów Działających poz granicami Państwa - 19.08. Włocławek - Urząd Miasta.
14. 101
rocznica obrony Wisły w 1920 roku we Włocławku - 19.08. godz. 15:00 - Włocławek - "Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku"
1
5. 82 rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej  - 01.09. godz. 12:00 - Włocławek - "Pomnik Żołnierza Polskiego.
16. 82 rocznica  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  -  17.09. godz. 12:00 - Włocłwek - "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej".
17. Narodowy Dzień  Niepodległości - 11.11.  godz. 10:00. - Włocławek - "Pomnik Żołnierza Polskiego" - Bazylika Katedralna - 11.11. godz. 12:00;

VI. DOWÓDCÓW JEDNOSTEK  WOJSK INŻYNIERYJNYCH:                                                                                                                                                                                                          
1. Święt
o  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  -  19.04. godz.12:00 -  Inowrocław - koszary 2 pinż.  (wg planu Dowódcy  2  Ipinż).
2.  Święt
o  3  Włocławskiego  batalionu  -  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola Sierakowskiego  -  06.06. godz. 12:00 Chełmno - koszary 3 Wbdm (wg planu Dowódcy  3  Wbdm).

VII. DYREKTORÓW SZKÓŁ RODZINY 3 Wppont:     
1.
51 rocznica nadania Szkole Podstawowej Nr 8 we Włocławku imienia 3 Warszawskiego pułku pontonowego - 08.05. godz. 9:00 - Włocławek - SP Nr 8;
2.
Zakończenie  roku  szkolnego  2020/2021 - 26.06. godz. 9:00 - Włocławek, Sarnowo,  Kaliska - Szkoły Podstawowe.                                                   
3.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego 2021/2022 - 01.09. godz. 9:00 -  Włocławek, Sarnowo,  Kaliska - Szkoły Podstawowe.

VIII.
ŚWIĘTA SŁUŻB I ORGANIZACJI MUNDUROWYCH:
1. Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 20.01.;
2. Słuzb
a Więzienna - 08.02.;
3. Leśników i Drzewiarzy - 05.04.;
4. Straż Pożarn
a - 04.05.;
5. Policji
- 24.07.;
6. Lotnictwa - Aerokluby - 28.08.;
7. Myśliwych
- 03.11.;
UWAGI :
- udział w niektórych wyszczególnionych uroczystościach uzależniony będzie od otrzymania zaproszenia;
-
czas i miejsce wyszczególnionych uroczystości może ulec zmianie. Zmiany podawane będą do wiadomości dla członków wykorzystując do tego stronę internetową oraz kontakt telefoniczny.
- w  20
21  roku  mogą  odbywać się inne uroczystości, na które możemy otrzymać zaproszenia. Informacje w tym zakresie przekazywane będą członkom SSP według wcześniej przedstawionych zasad.      
***********************************************************************************************************************************************************************
IV.  ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE.

A. ZARZĄD GÓWNY SSP.

1. ZADANIA STATUTOWE I JUBILEUSZOWE:
    
1. Przygotowanie i przeprowadzenie VIII Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich. Podsumowanie działalności władz Stowarzyszenia V kadencji. Wybór władz Stowarzyszenia na VI kadencję - przebieg akcji sprawozdawczej oraz czas i miejsce Kongresu określony zostanie Uchwałą Zarządu Głównego SSP.

    2. Obchody 21 rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich - wg oddzielnego planu opracowanego przez Zarząd Główny SSP.

B. ZARZĄD
SSP - KOŁO NR 19:

1. ZADANIA STATUTOWE I JUBILEUSZOWE:

    1. Przeprowadzenie akcji sprawozdawczo-wyborczej w SSP. Podsumowanie działalności w latach 2016 - 2020. Wybór nowych władz SSP oraz delegatów na VIII Kongres Stowarzyszenia - wg                                   oddzielnego planu opracowanego na podstawie Uchwały Zarządu Głównego SSP.
    2. Udział w obchodach 21 rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich - wg planu Zarządu Głównego SSP.

2. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:
    
1. Roczna minimalna opłata dokonywana przez członka SSP wynosi 100 zł. Składają się na nią:
        - składka członkowska w wysokości 5 zł. za miesiąc członkostwa. Roczna opłata wynosi 60 zł. Z każdej składki członkowsiej 50% odprowadzane jest do Zarządu Głównego SSP;
        - darowizna na bieżącą działalnośc SSP w wysokości minimum 40 zł. (obowiązuje od drugiego roku członkostwa);
        - opłata wpisowa w wysokości minimum 40 zł. (obowiązuje członków wstępujących do Stowarzyszenia).
    2. Zapłata za Odznakę Stowarzyszenia - 10 zł.

3. INNE OPŁATY:
    1. Wsparcie kwartalnika "Saper" - minimum 10 zł.
    2. Włata na przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości rocznicy 10 lat istnienia Koła przypadającą na dzień 27 stycznia 2021 roku w wysokości 10 zł. na miesiąc. (Wpłata dotyczy roku 2019 i 2020 i wynosi rocznie 120 zł.). Decyzję w tej sprawie podjęto na Walnym Zebraniu Członków SSP w dniu 19 marca 2019 roku.
    3. Członkowie Koła ponoszą koszty przyznanych medali i odznak honorowych. Ich wysokość określa przyznający medal lub odznakę i jest ona przelewana na jego konto.

UWAGA:
   
- Zarząd SSP apeluje do członków o dokonywanie innych dobrowolnych wpłat na bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz podjęcie działań na pozyskiwanie członków wspierających oraz sponsorów.

4. UDZIAŁ CZŁONKÓW SSP W JEGO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:
    
1. Zarząd SSP zwraca się z apelem o wzmożenie działąń na rzecz pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia.
    2. W związku z przypadającą w 2021 roku 51 rocznicą ndania Szkole Podstawowej Nr 8 imiena 3 Warszawskiegi pułku pontonowego (08.05) Zarząd SSP zwraca się z prośbą o przedstawianie propozycji dotyczących sposobu uczczenia tej rocznicy.
    3. W ramach przygotowania 10. rocznicy powstania SSP we Włocławku prosimy o przedstawianie propozycji dotyczących:
        - formy przeprowadzenia jubileuszowej uroczystości,
        - projektu Medalu Pamiątkowego,
        - wykonania upominków i gadżetów pamiątkowych,
        - listy zapraszanych gości.
    4. Zarząd SSP liczy na aktywny udział członków Stowarzyszenia w akcji sprawozdawczo-wyborczej w tym rozważenia kandydatur do nowych władz SSP we Włocławku oraz na delegatów na VIII Kongres Stowarzyszenia.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


ROK  2020
VADEMECUM  CZŁONKA  KOŁA  NR  19                                 
STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU
NA ROK 2020
IX-ty ROK DZIAŁALNOŚCI SSP WE WŁOCŁAWKUI. WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNE.
A /  
WŁADZE SSP KOŁO NR 19:
1. ZARZĄD KOŁA:
    - PREZES - płkk dr inż. Ryszard CHODYNICKI
    - WICEPREZES - mjr Zdzisław PIERZCHAŁA
    - SEKRETARZ -
    - SKARBNIK - por. Andrzej DUKAT
    - CZŁONEK - ppłk Edmund KOPACZEWSKI
- CZŁONEK - mł. chor. Marek KOŻUCHOWSKI

2. KOMISJA REWIZYJNA KOŁA:
    - PRZEWODNICZĄCY - mjr Tadeusz GŁOWACKI
    - WICEPRZEWODNICZĄCY - Kol. Katarzyna BALCER
    - SEKRETARZ -płk Jan PILARSKI

3. RZECZNIK DYSCYPLINARNY KOŁA:
    -RZECZNIK - Kol. Wanda PI;ARSKA

4. SIEDZIBA - MIEJSCE PEŁNIENIA DYŻURÓW:
WŁOCŁAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH i WOLONTARIATU
ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek

5.
DYŻURY WŁADZ KOŁA:

1 /  MIEJSCE  :  SIEDZIBA  ,,  WŁOCŁAWSKIEGO  CENTRUM  ORGANIZACJI
                             POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU ” .
                             ul.  ŻABIA  12  a,   87 -  800  WŁOCŁAWEK .
2 /  TELEFON  :  54  416 62 60  wew.  62   [ centrala  automatyczna ] .
3 /  CZAS :  W  KAŻDY  WTOREK  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  -  12.00
                    POKÓJ  NR  2  [ I  PIĘTRO]  ;  NA DOMOFONIE PRZYCISK - "SEKRETARIAT ” .

6. ADRESY INTERNETOWE I POCZTOWE:
    - KOŁO NR 19 SSP
          - Strona internetowa - www.ssp.wloclawek.pl
          - Adres e-mail - saperzy.wloclawek@onet.pl
          - Adres pocztowy - ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek
          - Nr Konta _ ING Bank Śląski 45 1050 1139 1000 0023 6636 6769

- ZARZĄD GŁÓWNY SSP:

    - PREZES - płk dr Tadeusz DZIKOWSKI - tel. 698 362 553,
    - I Wiceprezes - płk Grzegorz MISIAK - tel. 509 242 641
    - II Wiceprezes - płk Adam BARTNICKI - tel. 602 812 235
    - Sekretarz - ppłk Gabriel WASILEWSKI - tel. 600 424 821
    - Skarbnik - płk dr hab. Waldemar KAWKA - tel. 506 228 655
- Strona internetowa - Stowarzyszenie Saperów Polskich:
- Adres e-mailowy - biurossp@saper.com.pl
- Tel./fax - 261 872 489
- Adres pocztowy - ul. 11 listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa
- Dyżur - w każdy wtorek tygodnia w godz. 10:00 - 12:00 (oprócz lipca i sierpnia).

- ADRES REDAKCJI KWARTALNIKA "SAPER"
    - Redaktor Naczelny - płk dr Wiesław Leszek ZĄBEK - tel. 507 135 302
    - Strona internetowa - Stowarzyszenie Saperów Polskich
    - Kwartalnik "SAPER":
    - Adres e-mailowy - redakcja-saper@o2.pl,
    - Tel. 261 872 346
    
- Adres pocztowy - ul. 11 listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

**********************************************************************************************************************************************
II. ZADANIA STATUTOWE.
A. POSIEDZENIA I ZEBRANIA:

I.  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  KOŁA  NR 19 SSP:
                  
1.  10 marzec  godz.  17.00  ;
                  
2.  09  czerwiec  godz.  17.00  ;
                  
3.  08  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  
4.  08  grudzień  godz.  17.00 .
    Miejscem posiedzeń będzie pomieszczenie biurowe nr 2 w WCOPiW. W przypadku zmiany miejsca i czasu posiedzenia informację przekaże Prezes Zarządu telefonicznie.
II. WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  KOŁA NR 19 SSP:
                  1.  17  marzec  godz.  17.00 ;
                  
2.  16  czerwiec  godz.  17.00  - Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich;
                  
3.  15  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  
4.  15  grudzień  godz.  17.00  ; (Spotkanie świąteczno-noworoczne).  
                  
5. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - w terminie wynikającym z harmonogramu opracowanego przez Zarząd Główny SSP.
UWAGA :  Zebrania poz. 1 i 3 - czas i miejsce: godz. 17:00,  WŁOCŁAWSKIE  CENTRUM  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU, ul.  ŻABIA  12  a. Zebrania poz. 2 i 4: czas i miejsce: Ustalone zostaną przez Zarząd Koła i podane zostaną dla członków z odpowiednim wyprzedzeniem.

***********************************************************************************************************************************************************************
III. W TYM UCZESTNICZYMY.                                                                               
A. UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE, OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ JUBILEUSZOWE ORGANIZOWANE W 2020 R. PRZEZ:
1. STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH KOŁO NR 19 :  

1.  75. rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  -  27.  02.  2020  r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
2. 75. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego
, Święto  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dzień  Sapera  -  16.  04.  2020  r.  godz.  12.00 -
Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
3. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich (obchody we Włocławku) 16.06.2020 r.
godz. 16:00 Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku - godz. 17:00 - miejsce do ustalenia.
4.  7
7.  rocznica  bitwy  pod  Lenino, stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza kościuszki - 12.10.2020 r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku..
2. ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH  Z OKAZJI:
1. 7
5.  rocznicy budowy przeprawy mostowej w Warszawie przez saperów 3 Brygady Pontonowo-Mostowej - 17.01.2020 r. godz. 12:00 - Płyta Pamiątkowa przy Wisłostradzie w Warszawie.
2. Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera - 16.04.20
20 r. godz. 12:00 - "Pomnik Chwała Saperom" Warszawa.
3. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich - 2
5.06.2020 r. - 2 pinż. Inowrocław.                                                                                                         
4. 74-tej rocznicy budowy i utrzymania przepraw przez saperów 1 Armii Wojska Polskiego w czasie walk na środkowej Wiśle - Skurcza gm. Wilga -
22.08.2020 r., godz. 10:00
5. 20. rocznica utworzenia Stowarzyszenia Saperów Polskich - czas i miejsce ustali Zarząd Główny.
6. VIII Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich - 24.10.2020 r. Kazuń.

3. SAMORZĄDY TERYTORIALNE PRZY UDZIALE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP ORAZ JEDNOSTEK WOJSK INŻYNIERYJNYCH Z OKAZJI:
1.  75.  rocznicy  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  - Burmistrz Mieszkowic -  ...03.  2020  r.  godz.  12.00 - Pamiątkowy Obelisk w Czelinie gm. Mieszkowice.
2. 7
5. rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego - Burmistrzowie Mieszkowic - 18.04.2020 r. 10:00 Pomnik "Chwała Saperom" w Gozdowicach.
-
GODZ. 12:00 Cmentarz Wojenny Żołnierzy 1 Armii WP w Starych Łysogórkach.
4.
ZARZĄD  REJONOWY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO WE WŁOCŁAWKU Z OKAZJI:

1. Spotkania z "Jubilatami Życia" - 1
2.05.2020 r. godz. 12:00 - Urząd Miasta Włocławek.
2. Obchody Święta Żołnierzy WP - 12.06.2020 r. godz. 12:00 - Włocławek - Restauracja "Casino" (możliwy inny czas i miejsce).
3.  81-tej  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej (napaści Niemiec na Polskę) - 01.  09.  2020  r.   godz.  11.00   "Pomnik  14  ppiech ” przy ul. Żytniej we Włocławku.
4. Akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 06.11.2020 r. godz. 12:00 - restauracja "Casino" (możliwy inny czas i miejsce).
5. PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK Z OKAZJI (przy współudziale innych osób i instytucji) Z OKAZJI:
1. 75. rocznicy wyzwolenia Włocławka - 20.01.2020 r. godz. 12:00 - Pomnik Żołnierza Polskiego na Placu Wolności.
2. 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22.01.2020 r. godz. 12:00 - Pomnik Powstańców Styczniowych.
3. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.20
20 r. godz. 12:00 - Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej.
4.
10. rocznicy katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2020 r. godz. 12:00 - Bazylika Katedralna - Tablica Pamiątkowa.
5. Dzień Pamięci OfiarZbrodni Katyńskiej 13.04.2020 r. godz. 12:00 Włocławek - Pomnik Żołnierza Polskiego.
6. Międzynarodowe Święto Pracy - 01.05.2020 r. godz. 12:00 - Włocławek - Pomnik Ludziom Pracy.

7. Dzień Flagi RP - 02.05.2020 r. - Włocławek Pomnik Żołnierza Polskiego - Stary Rynek.
8.
229. rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja - Plac Kopernika - Katedra  Włocławska - 03.05.2020 r.  godz.  11.30.
9. 75. rocznicy  zakończenia   II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" - 08.05.2020  r.  godz.  12.00;
10. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ - 29.05.2020 r. - Włocławek - Urząd Miasta.
11.
76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Park im. W. Łokietka - "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 01.08.2020 r. godz. 17:00;
12. Święta Wojska  Polskiego  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 15.08.2020 r. godz. 12.00;  
13. Dzień Weteranów Działających poz granicami Państwa - 19.08.2020 r. Włocławek - Urząd Miasta.
14. 100
. rocznicy obrony Wisły w 1920 roku we Włocławku - "Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku" - 19.08.2020 r. godz. 15:00;
1
5. 81 rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 01.09.2020 r. godz.  12:00;
1
6. 81. rocznicy  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  - Park im. W. Łokietka "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 17.09.2020 r. godz. 12:00;
1
7. Narodowe  Święto  Niepodległości - 11.11.2020 r.  godz. 10:00; Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" - Bazylika Katedralna - 11.11.2020 r. godz. 12:00;
6. DOWÓDCÓW JEDNOSTEK  WOJSK INŻYNIERYJNYCH Z OKAZJI:                                                                                                                                                                                                          
1. Święta  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  -  
19.04.2020 r. -  Inowrocław - koszary 2 pinż.  (wg planu Dowódcy  2  Ipinż).
2.  Święta  3  Włocławskiego  batalionu  -  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola Sierakowskiego  -  06.06.20
20 r. godz. 12:00 Chełmno - koszary 3 Wbdm (wg planu Dowódcy  3  Wbdm).
7. DYREKTORÓW SZKÓŁ RODZINY 3 Wppont Z OKAZJI:     
1.
50. rocznica nadania Szkole Podstawowej Nr 8 we Włocławku imienia 3 Warszawskiego pułku pontonowego - 08.05.2020 r. godz. 9:00 - Włocławek - SP Nr 8;
2.
Zakończenia  roku  szkolnego  2018/2019 - 26 czerwca  2020  r.  -  Włocławek, Sarnowo,  Kaliska (wg planów Dyrektorów Szkół we Włocławku, Sarnowie  i  Kaliskach).
3.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego 2020/2021 - 01  września  2020  r.  -  Kaliska, Sarnowo, Włocławek (wg planów Dyrektorów Szkół w  Kaliskach,  Sarnowie  i  Włocławku).
8. ŚWIĘTA SŁUŻB I ORGANIZACJI MUNDUROWYCH:
1. 20.01.2019 r. - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
2. 08.02.2019 r. - Słuzby Więziennej.
3. 05.04.2019 r. - Leśników i Drzewiarzy.
4. 04.05.2019 r. - Państwowej Straży Pożarnej.
5. 24.07.2019 r. - Policji.
6. 28.08.2019 r. - Lotnictwa (Aeroklubów).
7. 03.11.2019 r. - Myśliwych.
UWAGA :
- udział w niektórych
wyszczególnionych uroczystościach uzależniony będzie od otrzymanego zaproszenia;
- w/w terminy oraz miejsca uroczystości i przedsięwzięcia mogą ulec zmianie. W tych przypadkach Zarząd Koła będzie informował członków wykorzystując do tego stronę internetową oraz kontakt telefoniczny.
- w  20
20  roku  mogą  odbywać się inne uroczystości, na które możemy otrzymać zaproszenia. Informacje w tym zakresie przekazywane będą członkom Koła wedłu wcześniej przedstawionych zasad.      
***********************************************************************************************************************************************************************
IV.  ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE.
A. ZARZĄD GÓWNY SSP.
1. ZADANIA STATUTOWE I JUBILEUSZOWE:
    
1. Przygotowanie i przeprowadzenie VIII Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich. Podsumowanie działalności władz Stowarzyszenia V kadencji. Wybór władz Stowarzyszenia na VI kadencję.

       - 24.10.2020 r. Kazuń.
    
2. Obchody 20 rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich - wg oddzielnego planu opracowanego przez Zarząd Główny SSP.
B. ZARZĄD KOŁA SSP.

1. ZADANIA STATUTOWE I JUBILEUSZOWE:

    1. Przeprowadzenie akcji sprawozdawczo-wyborczej w Kole. Podsumowanie działalności w latach 2016 - 2020. Wybór nowych władz Koła oraz delegatów na VIII Kongres Stowarzyszenia - wg                                   oddzielnego planu opracowanego na podstawie Uchwały Zarządu Głównego SSP.
    2. Udział w obchodach 20. rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich - wg planu Zarządu Głónego SSP.
2. SKLADKI CZŁONKOWSKIE:
    
1. Roczna minimalna opłata dokonywana przez członka Koła wynosi 100 zł. Składają się na nią:
        - składka członkowska w wysokości 5 zł. za miesiąc członkostwa. Roczna opłata wynosi 60 zł. Z każdej składki członkowsiej 50% odprowadzane jest do Zarządu Głównego SSP;
        - darowizna na bieżącą działalnośc Koła w wysokości minimum 40 zł. (obowiązuje od drugiego roku członkostwa);
        - opłata wpisowa w wysokości minimum 40 zł. (obowiązuje członkó wstępujących do Stowarzyszenia).
    2. Zapłata za Odznakę Stowarzyszenia 10 zł.
3. INNE OPŁATY:
    1. Wsparcie kwartalnika "Saper" - minimum 10 zł.
    2. Włata na przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości rocznicy 10 lat istnienia Koła przypadającą na dzień 27 stycznia 2021 roku w wysokości 10 zł. na miesiąc. (Wpłata dotyczy roku 2019 i 2020 i wynosi rocznie 120 zł.). Decyzję w tej sprawie podjęto na Walnym Zebraniu Członków Koła w dniu 19 marca 2019 roku.
    3. Członkowie Koła ponoszą koszty przyznanych medali i odznak honorowych. Ich wysokość określa przyznający medal lub odznakę i jest ona przelewana na jego konto.
UWAGA:
   
- Zarząd Koła apeluje do członków o dokonywanie innych dobrowolnych wpłat na bieżącą działalność Koła oraz podjęcie działań na pozyskiwanie członków wspierających oraz sponsorów.
4. UDZIAŁ CZŁONKÓW KOŁA W JEGO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:
    
1. Zarząd Koła zwraca się z apelem o wzmożenie działąń na rzecz pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia.
    2. W związku z przypadającą w 2020 roku 50. rocznicy ndania ASzkole Podstawowej Nr 8 imiena 3 Warszawskiegi pułku pontonowego (08.05) Zarząd Koła zwraca się z prośbą o przedstawianie propozycji dotyczących sposobu uczczenia tej rocznicy.
    3. W ramach przygotowania 10. rocznicy powstania Koła prosimy o przedstawianie propozycji dotyczących:
        - formy przeprowadzenia jubileuszowej uroczystości,
        - projektu Medalu Pamiątkowego,
        - wykonania upominków i gadżetów pamiątkowych,
        - listy zapraszanych gości.
    4. Zarząd Kołą liczy na aktywny udział członków Koła w akcji sprawozdawczo-wyborczej w tym rozważenia kandydatur do nowych władz Koła oraz na delegatów na VIII Kongres Stowarzyszenia.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ROK  2019
VADEMECUM  CZŁONKA  KOŁA  NR  19                                 
STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU
NA ROK 2019
VI
II-my ROK DZIAŁALNOŚCI SSP WE WŁOCŁAWKU

I. WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNE.
A /  DYŻURY WŁADZ KOŁA:
1 /  MIEJSCE  :  SIEDZIBA  ,,  WŁOCŁAWSKIEGO  CENTRUM  ORGANIZACJI
                             POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU ” .
                             ul.  ŻABIA  12  a,   87 -  800  WŁOCŁAWEK .
2 /  TELEFON  :  54  -  416 62 60  wew.  62   [ centrala  automatyczna ] .
3 /  CZAS :  W  KAŻDY  WTOREK  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  -  12.00
                    POKÓJ  NR  2  [  I  PIĘTRO ]  ;  NA DOMOFONIE PRZYCISK - "SEKRETARIAT ” .

B /  POSIEDZENIA  I ZEBRANIA :
1 /  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  KOŁA  I  KOMISJI  REWIZYJNEJ  KOŁA :
                  a /  12 marzec  godz.  17.00  ;
                  b /  11  czerwiec  godz.  17.00  ;
                  c /  10  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  03  grudzień  godz.  17.00 .
    Miejsce i czas posiedzenia podawał będzie każdorazowo Przezs Zarządu Koła.  
2 /  WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  KOŁA :
                  a /  19  marzec  godz.  17.00 ;
                  b /  14  czerwiec  godz.  17.00  - Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich;
                  c /  17  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  13  grudzień  godz.  17.00  ; (Spotkanie świąteczno-noworoczne).  
UWAGA :  Zebrania poz. 1 i 3 - czas i miejsce: godz. 17:00,  WŁOCŁAWSKIE  CENTRUM  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU, ul.  ŻABIA  12  a. Zebrania poz. 2 i 4: czas i miejsce: Ustalone zostaną przez Zarząd Koła i podane zostaną dla członków z odpowiednim wyprzedzeniem.                                                                               
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE, OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ JUBILEUSZOWE ORGANIZOWANE W 2018 R. PRZEZ:
- STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH KOŁO NR 19   -  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3 Wppont ” ul.  Żytnia Z OKAZJI:
1.  74. rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  -  27.  02.  2019  r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
2. Święta  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dnia  Sapera (74. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego) -  16.  04.  2019  r.  godz.  12.00 -
Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
3. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich (obchody we Włocławku) 14.06.2019 r.  - miejsce do ustalenia.
4.  76-tej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino, stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza kościuszki - 11.10.2019 r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku..
- ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH  Z OKAZJI:
1. 74.  rocznicy budowy przeprawy mostowej w Warszawie przez saperów 3 Brygady Pontonowo-Mostowej - 17.01.2019 r. godz. 12:00 - Płyta Pamiątkowa przy Wisłostradzie w Warszawie.
2. Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera - 16.04.2019 r. godz. 12:00 - "Pomnik Chwała Saperom" Warszawa.
3. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich - 23-23.06. - miejsce do ustalenia.                                                                                                          
4. 74-tej rocznicy budowy i utrzymania przepraw przez saperów 1 Armii Wojska Polskiego w czasie walk na środkowej Wiśle - Skurcza gm. Wilga - ...08.2019 r.
- SAMORZĄDY TERYTORIALNE Z UDZIAŁEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP ORAZ JEDNOSTEK WOJSK INŻYNIERYJNYCH Z OKAZJI:
1.  74.  rocznicy  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  - Burmistrz Mieszkowic -  ...03.  2019  r.  godz.  12.00 - Pamiątkowy Obelisk w Czelinie gm. Mieszkowice.
2. 74. rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego - Burmistrzowie Cedyni i Mieszkowic -
27.04.2019 r. - Cmentarz Wojenny Żołnierzy 1 Armii WP w Siekierkach oraz Pomnik "Chwała Saperom" w Gozdowicach.
- ZARZĄD  REJONOWY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO WE WŁOCŁAWKU Z OKAZJI:
1. Spotkania z "Jubilatami Życia" - 14.06.2019 r. godz. 12:00 - Urząd Miasta Włocławek.
2.  80-tej  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej - 01.  09.  2019  r.   godz.  11.00   "Pomnik  14  ppiech ” przy ul. Żytniej we Włocławku.
3. Akademii dotyczącej Narodowego Święta Niepodległości - 08.11.2019 r. godz. 12:00 - restauracja "Casino".
- PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK Z OKAZJI (przy współudziale innych osób i instytucji) Z OKAZJI:
1. 74. rocznicy wyzwolenia Włocławka - 20.01.2019 r. godz. 12:00 - Pomnik Żołnierza Polskiego na Placu Wolności.
2. 156-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22.01.2019 r. godz. 12:00 - Pomnik Powstańców Styczniowych.
3. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2019 r. godz. 12:00 - Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej.
4. 9. rocznicy katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2019 r. godz. 12:00 - Bazylika Katedralna - Tablica Pamiątkowa.
5. 228-mej rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja - Plac Kopernika - Katedra  Włocławska - 03.05.2019 r.  godz.  12.00.
6. 74. rocznicy  zakończenia   II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" - 08.05.2019  r.  godz.  12.00;
7. 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Park im. W. Łokietka - "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 01.08.2019 r. godz. 12:00;
8. Święta Wojska  Polskiego  -  Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 15.08.2019 r. godz. 12.00;  
9. 99. rocznicy obrony Wisły w 1920 roku - Zawiśle - "Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku" - 19.08.2019 r. godz. 15:00;
10. 80 rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 01.09.2019 r. godz.  12:00;
11. 80. rocznicy  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  - Park im. W. Łokietka "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 17.09.2019 r. godz. 12:00;
12. Narodowe  Święto  Niepodległości - 11.11.2019 r.  godz. 10:00; Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" -
- Bazylika Katedralna - 11.11.20198 r. godz. 12:00;
DOWÓDCÓW JEDNOSTEK  WOJSK INŻYNIERYJNYCH Z OKAZJI:                                                                                                                                                                                                          
1. Święta  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  -  
26.04.2019 r. -  Inowrocław  (wg planu Dowódcy  2  Ipinż).
2.  Święta  3  Włocławskiego  batalionu  -  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola Sierakowskiego  -  06.06.20198 r. godz. 12:00 Chełmno (wg planu Dowódcy  3  Wbdm).
DYREKTORÓW SZKÓŁ Z OKAZJI:     
1.  Zakończenia  roku  szkolnego  2018/2019 - 28 czerwca  2019  r.  -  Włocławek, Sarnowo,  Kaliska (wg planów Dyrektorów Szkół we Włocławku, Sarnowie  i  Kaliskach).
2.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego 2019/2020 - 02  września  2019  r.  -  Kaliska, Sarnowo, Włocławek (wg planów Dyrektorów Szkół w  Kaliskach,  Sarnowie  i  Włocławku).
3. 55 rocznica powstania SP w Kaliskach i nadania jej imienia st.sierż. Mieczysława Majchrzaka - datę ustali Dyrektor Szkoły (27.07).
ŚWIĘTA SŁUŻB I ORGANIZACJI MUNDUROWYCH:
1. 20.01.2019 r. - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
2. 08.02.2019 r. - Słuzby Więziennej.
3. 05.04.2019 r. - Leśników i Drzewiarzy.
4. 04.05.2019 r. - Państwowej Straży Pożarnej.
5. 24.07.2019 r. - Policji.
6. 28.08.2019 r. - Lotnictwa (Aeroklubów).
7. 03.11.2019 r. - Myśliwych.
UWAGA :

- udział w niektórych uroczystościach uzależniony będzie od otrzymanego zaproszenia;
- w/w terminy oraz miejsca uroczystości i przedsięwzięcia mogą ulec zmianie. W tych przypadkach Zarząd Koła będzie informował członków wykorzystując do tego stronę internetową oraz kontakt telefoniczny.
- w  2019  roku  mogą  mieć miejsce przedsięwzięcia  nie planowane i nie ujęte w powyższym "Vademecum" a udział w nich członków Kołą będzie niezbędny, Zarząd SSP we Włocławku  każdorazowo będzie  informował  członków  poprzez  stronę  internetową  oraz  telefonicznie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego