SSP WŁOCŁAWEK NOWA STRONA

Idź do spisu treści

Menu główne

Plan na rok

Aktualności

ROK  2019
VADEMECUM  CZŁONKA  KOŁA  NR  19                                 
STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU
NA ROK 2019
VI
II-my ROK DZIAŁALNOŚCI SSP WE WŁOCŁAWKU

I. WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNE.
A /  DYŻURY WŁADZ KOŁA:
1 /  MIEJSCE  :  SIEDZIBA  ,,  WŁOCŁAWSKIEGO  CENTRUM  ORGANIZACJI
                             POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU ” .
                             ul.  ŻABIA  12  a,   87 -  800  WŁOCŁAWEK .
2 /  TELEFON  :  54  -  416 62 60  wew.  62   [ centrala  automatyczna ] .
3 /  CZAS :  W  KAŻDY  WTOREK  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  -  12.00
                    POKÓJ  NR  2  [  I  PIĘTRO ]  ;  NA DOMOFONIE PRZYCISK - "SEKRETARIAT ” .

B /  POSIEDZENIA  I ZEBRANIA :
1 /  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  KOŁA  I  KOMISJI  REWIZYJNEJ  KOŁA :
                  a /  12 marzec  godz.  17.00  ;
                  b /  11  czerwiec  godz.  17.00  ;
                  c /  10  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  03  grudzień  godz.  17.00 .
    Miejsce i czas posiedzenia podawał będzie każdorazowo Przezs Zarządu Koła.  
2 /  WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  KOŁA :
                  a /  19  marzec  godz.  17.00 ;
                  b /  14  czerwiec  godz.  17.00  - Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich;
                  c /  17  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  13  grudzień  godz.  17.00  ; (Spotkanie świąteczno-noworoczne).  
UWAGA :  Zebrania poz. 1 i 3 - czas i miejsce: godz. 17:00,  WŁOCŁAWSKIE  CENTRUM  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU, ul.  ŻABIA  12  a. Zebrania poz. 2 i 4: czas i miejsce: Ustalone zostaną przez Zarząd Koła i podane zostaną dla członków z odpowiednim wyprzedzeniem.                                                                               
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE, OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ JUBILEUSZOWE ORGANIZOWANE W 2018 R. PRZEZ:
- STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH KOŁO NR 19   -  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3 Wppont ” ul.  Żytnia Z OKAZJI:
1.  74. rocznica  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  -  27.  02.  2019  r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
2. Święta  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dnia  Sapera (74. rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego) -  16.  04.  2019  r.  godz.  12.00 -
Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
3. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich (obchody we Włocławku) 14.06.2019 r.  - miejsce do ustalenia.
4.  76-tej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino, stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza kościuszki - 11.10.2019 r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku..
- ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH  Z OKAZJI:
1. 74.  rocznicy budowy przeprawy mostowej w Warszawie przez saperów 3 Brygady Pontonowo-Mostowej - 17.01.2019 r. godz. 12:00 - Płyta Pamiątkowa przy Wisłostradzie w Warszawie.
2. Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera - 16.04.2019 r. godz. 12:00 - "Pomnik Chwała Saperom" Warszawa.
3. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich - 23-23.06. - miejsce do ustalenia.                                                                                                          
4. 74-tej rocznicy budowy i utrzymania przepraw przez saperów 1 Armii Wojska Polskiego w czasie walk na środkowej Wiśle - Skurcza gm. Wilga - ...08.2019 r.
- SAMORZĄDY TERYTORIALNE Z UDZIAŁEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP ORAZ JEDNOSTEK WOJSK INŻYNIERYJNYCH Z OKAZJI:
1.  74.  rocznicy  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  - Burmistrz Mieszkowic -  ...03.  2019  r.  godz.  12.00 - Pamiątkowy Obelisk w Czelinie gm. Mieszkowice.
2. 74. rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego - Burmistrzowie Cedyni i Mieszkowic -
27.04.2019 r. - Cmentarz Wojenny Żołnierzy 1 Armii WP w Siekierkach oraz Pomnik "Chwała Saperom" w Gozdowicach.
- ZARZĄD  REJONOWY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO WE WŁOCŁAWKU Z OKAZJI:
1. Spotkania z "Jubilatami Życia" - 14.06.2019 r. godz. 12:00 - Urząd Miasta Włocławek.
2.  80-tej  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej - 01.  09.  2019  r.   godz.  11.00   "Pomnik  14  ppiech ” przy ul. Żytniej we Włocławku.
3. Akademii dotyczącej Narodowego Święta Niepodległości - 08.11.2019 r. godz. 12:00 - restauracja "Casino".
- PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK Z OKAZJI (przy współudziale innych osób i instytucji) Z OKAZJI:
1. 74. rocznicy wyzwolenia Włocławka - 20.01.2019 r. godz. 12:00 - Pomnik Żołnierza Polskiego na Placu Wolności.
2. 156-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22.01.2019 r. godz. 12:00 - Pomnik Powstańców Styczniowych.
3. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2019 r. godz. 12:00 - Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej.
4. 9. rocznicy katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2019 r. godz. 12:00 - Bazylika Katedralna - Tablica Pamiątkowa.
5. 228-mej rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja - Plac Kopernika - Katedra  Włocławska - 03.05.2019 r.  godz.  12.00.
6. 74. rocznicy  zakończenia   II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" - 08.05.2019  r.  godz.  12.00;
7. 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Park im. W. Łokietka - "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 01.08.2019 r. godz. 12:00;
8. Święta Wojska  Polskiego  -  Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 15.08.2019 r. godz. 12.00;  
9. 99. rocznicy obrony Wisły w 1920 roku - Zawiśle - "Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku" - 19.08.2019 r. godz. 15:00;
10. 80 rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 01.09.2019 r. godz.  12:00;
11. 80. rocznicy  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  - Park im. W. Łokietka "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 17.09.2019 r. godz. 12:00;
12. Narodowe  Święto  Niepodległości - 11.11.2019 r.  godz. 10:00; Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" -
- Bazylika Katedralna - 11.11.20198 r. godz. 12:00;
DOWÓDCÓW JEDNOSTEK  WOJSK INŻYNIERYJNYCH Z OKAZJI:                                                                                                                                                                                                          
1. Święta  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  -  
26.04.2019 r. -  Inowrocław  (wg planu Dowódcy  2  Ipinż).
2.  Święta  3  Włocławskiego  batalionu  -  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola Sierakowskiego  -  06.06.20198 r. godz. 12:00 Chełmno (wg planu Dowódcy  3  Wbdm).
DYREKTORÓW SZKÓŁ Z OKAZJI:     
1.  Zakończenia  roku  szkolnego  2018/2019 - 28 czerwca  2019  r.  -  Włocławek, Sarnowo,  Kaliska (wg planów Dyrektorów Szkół we Włocławku, Sarnowie  i  Kaliskach).
2.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego 2019/2020 - 02  września  2019  r.  -  Kaliska, Sarnowo, Włocławek (wg planów Dyrektorów Szkół w  Kaliskach,  Sarnowie  i  Włocławku).
3. 55 rocznica powstania SP w Kaliskach i nadania jej imienia st.sierż. Mieczysława Majchrzaka - datę ustali Dyrektor Szkoły (27.07).
ŚWIĘTA SŁUŻB I ORGANIZACJI MUNDUROWYCH:
1. 20.01.2019 r. - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
2. 08.02.2019 r. - Słuzby Więziennej.
3. 05.04.2019 r. - Leśników i Drzewiarzy.
4. 04.05.2019 r. - Państwowej Straży Pożarnej.
5. 24.07.2019 r. - Policji.
6. 28.08.2019 r. - Lotnictwa (Aeroklubów).
7. 03.11.2019 r. - Myśliwych.
UWAGA :

- udział w niektórych uroczystościach uzależniony będzie od otrzymanego zaproszenia;
- w/w terminy oraz miejsca uroczystości i przedsięwzięcia mogą ulec zmianie. W tych przypadkach Zarząd Koła będzie informował członków wykorzystując do tego stronę internetową oraz kontakt telefoniczny.
- w  2019  roku  mogą  mieć miejsce przedsięwzięcia  nie planowane i nie ujęte w powyższym "Vademecum" a udział w nich członków Kołą będzie niezbędny, Zarząd SSP we Włocławku  każdorazowo będzie  informował  członków  poprzez  stronę  internetową  oraz  telefonicznie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego