SSP WŁOCŁAWEK NOWA STRONA

Idź do spisu treści

Menu główne

Nowa strona internetowa naszego Stowarzyszenia. Poprzednia strona jest TUTAJ

Administrator

 

X LAT
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
WE WŁOCŁAWKU

     Włocławek, dnia 27.01.2021 rok


Z OKAZJI 10 ROCZNICY DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH WE WŁOCŁAWKU

Składamy Najlepsze Życzenia i Podziękowania:
 - Założycielom Stowarzyszenia we Włocławku;
 - Rodzicom Chrzestnym Sztandaru SSP we Włocławku;
 - Koleżankom i Kolegom - Członkom SSP we Włocławku;
 - Parlamentarzystom z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 - Marszałkowi Województwa, Radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pracownikom         Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu;
 - Prezydentom m. Włocławek, Burmistrzom Lubienia Kujawskiego i Lubrańca oraz Radnym i Pracownikom       urzędów samorządowych;
 - Współdziałającym z SSP - Organizacjom Kombatanckim;
 - Instytucjom i Organizacjom Służb Mundurowych;
 - Związkom i Organizacjom Branżowym;
 - Patronackim Szkołom we Włocławku, Kaliskach i Sarnowie;
 - Przyjaciołom i Sponsorom;
 - Dziennikarzom Prasy, Radia i Telewizji z Regionu -
za dziesięcioletnią współpracę w kultywowaniu tradycji Wojska Polskiego w tym Wojsk Inżynieryjnych.
    
Życzymy Państwu - osiągnięcia zamierzonych celów w tym trudnym dla wszystkich okresie czasu oraz liczymy na dalszą dobrą współpracę pomiędzy reprezentowanymi środowiskami a Stowarzyszeniem Saperów Polskich we Włocławku.

                                           Zarząd
                     Stowarzyszenia Saperów Polskich
                                        we Włocławku

 
 
 
 
 
 

Hasło Wojska Polskiego

 

Hymn Saperski

Marsz wojsk lądowych

 Szanowni Państwo !

Serdecznie zapraszamy do współpracy z działającym od 27 stycznia 2011 roku Stowarzyszenia Saperów  Polskich Koło Nr 19 we Włocławku. Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową zrzeszającą wszystkich saperów, byłych żołnierzy i  pracowników cywilnych garnizonu Włocławek oraz osoby, dla których bliskie są tradycje Wojska Polskiego i Wojsk Inżynieryjnych. Swoje funkcjonowanie Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej członków, którym zależy na stworzeniu wspólnego forum działania na rzecz kultywowania i upowszechniania ogólnie pojętej tradycji saperskiej i wojskowej oraz działalności saperskiej z lat wojen i pokoju.
Pragniemy działać w sposób aktywny na rzecz naszego regionu przez popularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju zwłaszcza wśród młodzieży i społeczności lokalnej. Dążymy do tego by Stowarzyszenie mogło pełnić ważną rolę w naszym mieście i regionie.
Swoim istnieniem chcemy wspierać i współdziałać z wszystkimi organizacjami o podobnym charakterze, organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami, jednostkami wojskowymi zwłaszcza Wojsk Inżynieryjnych, szkołami w tym szczególnie z Rodziną Szkól im. 3. Warszawskiego Pułku Pontonowego i zakładami pracy.
Mamy nadzieję, że zrealizowane wspólnie cele przyniosą nam sukces i wiele powodów do satysfakcji.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.  


                                                    Z wyrazami szacunku
                                               i żołnierskim pozdrowieniem
                                                               Z arząd
                                            Stowarzyszenia Saperów Polskich     
                                                 Koło Nr 19 we Włocławku  


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego