SSP WŁOCŁAWEK NOWA STRONA

Idź do spisu treści

Menu główne

Członkowie

O nas

Lp. Stopień wojskowy         Imię              nazwisko
1        płk                                Ryszard           Chodynicki       
2        ppłk                             Ryszard           Chornicki
3
       płk                               Bolesław         Walendzik    
4        płk                               Jan                 Pilarski
5        płk                               Józef              Biernat             
6        płk                               Edmund          Kopaczewski
7
       płk                                Marek             Kucharski          
8        płk                                Aleksander      Kolęda
9         płk                                Zdzisław           Janiszewski         
10       
mjr                               Tadeusz          Głowacki               
11     
mjr                                Zdzisław          Pierzchała
1
2      mjr                                Jan                 Olszewski
1
3      mjr                                Andrzej          Błaszczyk
1
4       mjr                                Stefan            Langowski
15       mjr                                Jerzy               Zwoliński
1
6      mjr                                Grzegorz         Psykowski
1
7      kpt.                               Stefan           Kaleta
1
8      por.                               Andrzej          Dukat
19       st.chor.szt.                     Sławomir        Grzonek
20     chor.                              Edward         Szudzikowski
21       st. szer.                          Jan                Pąśko                              
22       chor.                              Roman           Nowak                       
2
3       st.sierż.szt.                      Ryszard           Kaczorowski
2
4       mł. chor.                         Marek           Kożuchowski
25     płk                                 Heronim        Marzęcki
26    
 mjr                                 Piotr              Rakociński
27
    ppor.                              Lech              Niesłuchowski
28      chor.                              Stanisław       Adamczyk
29     szer.                              Andrzej          Dąbrowski
30       mł.chor.                         Sławomir       Baranowski
31       
Pani                               Wanda          Pilarska
32       
płk                                 Piotr             Sołomonow
33       
Pani                               Wanda         Muszalik
34      
Pani                               Katarzyna     Balcer
35      
st.chor.szt.                      Marek         Gościniak
36      
kpr.                                Andrzej       Winiarski
37      
szer.                               Jerzy          Gieltowski
38      
szer.                              Paweł         Chornicki
39     
ppłk                                Jerzy          Krutil
40      
mjr                                Jan            Rozmus
41       
szer.                               Ryszard      Sutorowski   
42     st. chor.                           Tadeusz      Koperski

CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  
I  ZWIĄKU  ŻOŁNIERZY  WP  WE  WŁOCŁAWKU
W  MISJACH  POKOJOWYCH  I  STABILIZACYJNYCH  POD  FLAGAMI  ONZ  I  NATO

ORAZ  W  EKIPACH  BADAWCZO -  NAUKOWYCH  ORGANIZOWANYCH  PRZEZ  POLSKĄ  AKADEMIĘ  NAUK


Żołnierze  Wojska  Polskiego  w  misjach  pokojowych  i  stabilizacyjnych  uczestniczą  od  roku  1953  .  W  tym  roku  rozpoczęli  swój  udział  w  misji  stabilizacyjnej  zorganizowanej  pod  flagą  ONZ  w  Korei  Południowej i  Północnej .  
Żołnierze  3  Włocławskiego ( Warszawskiego )  pułku  pontonowego  udział w  misjach  pokojowych  i  stabilizacyjnych   pod  flagą  ONZ  rozpoczęli  w  1961  roku  .  Wtedy  to  kpt.  Eugeniusz  Figlewski   został  członkiem  Międzynarodowej  Komisji  Nadzoru  w  Wietnamie  ,  Laosie  i  Kambodży .
W  kolejnych  latach  żołnierze  pułku   uczestniczyli  w  misjach  pokojowych  pod  flagą  ONZ  w :  
-  Syrii ,
-  Syria  -  Wzgórza  Golan  ,
-  Syria  -  Ismaila  -  El  Tasa  ,
-  Syria  -  Camp  Faouar  ,
-  Kambodża  ,
-  Jugosławia  ,
-  Liban  -  UNIFIL  ,
-  Republika  Bośni  i  Hercegowiny  -  SFOR  ,
-  Syria  -  UNDOF
Od  12  marca  1999  roku  Wojsko  Polskie  stało  się  członkiem  NATO  .  Pod  flagą  tej  organizacji  żołnierze  pułku  uczestniczyli  w  misjach  pokojowych                         i  stabilizacyjnych  w  :
-  Iraku ,
-  Afganistanie  ,
-  Kosowie .  

Żołnierze  pułku  uczestniczyli  również  w  latach  1976 – 1979  w  wyprawach  badawczo  -  naukowych  organizowanych  przez  PAN   na  :
-  Antarktydę  ,
-  Spitzbergen .

Do  2002  roku  ,  kiedy  pułk  przeniesiony  został  do  Chełmna  w  misjach  pokojowych  i  stabilizacyjnych  oraz  w   wyprawach  badawczo – naukowych  wzięło  udział  ponad  100  żołnierzy  zawodowych  ,  służby  zasadniczej  i  nadterminowej  pułku .

Niżej  wymienieni  członkowie  SSP  i  ZŻ WP  uczestniczyli  w  następujących  misjach  i  wyprawach  ( stopnie  wojskowe  aktualne  na  czas  wydarzenia ) :

-  rok  1974  -  Syria  -  Wzgórza  Golan :
                      -  plut.  Ryszard  Kaczorowski
-  rok  1976  -  1977  -  Antarktyda  :
                      -  chor.  Stefan  Kaleta ,
                      -  st.  sierż.  Ryszard  Kaczorowski .

-  rok  1977  -  
Egipt :
                      -  kpt.  Jerzy  Łastowski  ,
                      -  kpt.  Ryszard  Chodynicki  ,
                      -  sierż.  Edward  Szudzikowski .

-  rok  1979  -  Spitzbergen  :
                      -  st.  sierż.  Andrzej  Lewandowski .

-  rok  1979  -  Syria  -  Ismaila  -  El  Tasa  :
                      -  chor.  Tadeusz  Koperski ,
                      -  chor.  Henryk  Krzysztoforski ,
                      -  sierż.  Władysław  Różański .

-  rok  1980  -  Syria  -  Camp  Faouar :
                      -  st.  sierż.  Stanisław  Szymański .

-  rok  1982  -  Syria  -  Cam  Faouar :  
                      -  por.  Andrzej  Dukat .

-  rok  1990  -  Syria :
                      -  st.  sierż. szt.  Ryszard  Kaczorowski .

-  rok  1992  -  Syria :
                      -  st.  sierż.  Marek  Kożuchowski .

-  rok  1993  -  Kambodża :
                       -  kpt.  Stanisław  Sierocki .

-  rok  1997  -  Liban  UNFIL  :
                       -  sierż.  szt.  Marek  Kożuchowski .

-  rok  1998  -  Republika  Bośni  i  Hercegowiny  SFOR  :
                       -  mjr  Stanisław  Sierocki .

-  rok  1999  i  2000  -  Liban  UNIFIL :  
                       -  mjr  Stanisław  Sierocki .

-  rok  2001  -  Liban  UNIFIL :
                       -  mł.  chor.  Adam  Góral  ,
                       -  mjr  Stanisław  Sierocki .

-  rok  2002  -  Irak  :
                       -  chor.  Adam  Góral .

-  rok  2004  -  Irak  :
                       -  płk  Piotr  Sołomonow .

-  rok  2006 – 2007  -  Afganistan  :
                       -  płk  Piotr  Sołomonow .


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego