Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19 we Włocławku

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum wydarzeń 2011 r. do 2013 r.

Aktualności

ROK 2013


ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE  WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU

W  dniu  18  grudnia  br.  na  terenie   hotelu  ,, RATUSZOWY ”  miało  miejsce  walne  zebranie  członków  Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku  związane  ze  zbliżającymi  się  Świętami  Bożego  Narodzenia  oraz  Nowym  Rokiem .  Na  zebranie  licznie stawili  się  członkowie  Stowarzyszenia .  Gośćmi  honorowymi  spotkania  byli :  Prezydent  Miasta  Włocławek  Pan  Andrzej  Pałucki  oraz  jego  Zastępcy  Panowie  -  Jacek  Kuźniewicz  i  Jacek  Wojciechowski .  W  spotkaniu  uczestniczył  Prezes  Dobrzyńsko – Kujawskiego  Towarzystwa  Kulturalnego  Pan  Jerzy  Pietraszewski .
Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  Włocławek  Pana  Tadeusza  Raczyńskiego ,  który  zachorował,  reprezentował  radny  Pan  Henryk  Mielczarczyk . Ze  względu  na  udział  w  podobnym  spotkaniu, w innym miejscu,  nieco  później  zaszczyciła  nas  swoją  obecnością  Pani  Wanda  Muszalik  -  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek .  Saperów,  a  w  ich  imieniu   zaproszonych  gości  powitał  Prezes Stowarzyszenia płk  Ryszard  Chodynicki .  Następnie  członkowie  Zarządu  SSP  we  Włocławku  wręczyli  :
-  ,, Medal  Rodziny  Szkół  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”  Panom:  Jackowi  Kuźniewiczowi  i  Jackowi  Wojciechowskiemu  ,  który  nie  mógł  być  wręczony  w  czasie  uroczystości  z okazji 30-lecia Rodziny Szkół 3 Warszawskiego  pułku  pontonowego, która  miała  miejsce  7  grudnia  b.;
-  ,, Medal  Pamiątkowy  Koła  SSP  we  Włocławku ”   -  Panu  Prezesowi Jerzemu  Pietraszewskiemu .
Wszyscy  członkowie  Stowarzyszenia  otrzymali   ,, zestaw  upominkowy ” ,  w  skład  którego  wchodziły:  ostatni  w  tym  roku  kwartalnik  ,, Saper ”,  okolicznościowa  karta  z  życzeniami  od  Zarządu SSP we Włocławku ,  kalendarz  na  2014  rok  ,  zestaw  zdjęć  z  udziału  w  uroczystościach w 2013 roku  oraz  ,, Medal  Rodziny  Szkół  3  Wppont ” .   
Po  części  oficjalnej  ,  zgodnie  ze  staropolską  tradycją,  nastał  czas  składania  sobie  wzajemnych  życzeń  połączony  z  łamaniem  się  świątecznym  opłatkiem .
Finałem  spotkania  był  ,, saperski  poczęstunek ” w  czasie  którego  oprócz  wznoszonych  okolicznościowych  toastów  ,  był  czas  nie  tylko  na  wspomnienia  wspólnych  lat  żołnierskiej  służby  ,  ale  także  na  pokazanie  wcześniej  nie  znanych  zdolności  artystycznych .  Tutaj  prym  wiedli  :  płk  Józef  Biernat  ,  por  Andrzej  Dukat  oraz  ppłk Witold  Szpak .  Spotkanie  zakończyło się  życzeniami  spotkania za  rok  na  podobnej  uroczystości  w  przynajmniej  w  tym  samym  składzie  osobowym .    


OBCHODY  30 – LECIA  UTWORZENIA  ,, RODZINY  SZKÓŁ  3  WARSZAWSKIEGO  PUŁKU  PONTONOWEGO


W  dniu  7  grudnia  2013  roku  na  terenie  Urzędu  Miasta  Włocławek  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  30- lecia  powstania  ,, Rodziny  Szkół  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”, która  została  powołana  10  grudnia  1983  roku  w  składzie:
-  Szkoła  Podstawowa  im.  st.  sierż.  Mieczysława  Majchrzaka  w  m.  Kaliska ;
-  Szkoła  Podstawowa  im.  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  m.  Sarnowo ;
-  Szkoła    Podstawowa    Nr    8    im.   3    Warszawskiego   pułku  pontonowego  we  Włocławku .
Na  uroczystość
,  mimo  bardzo  trudnych  warunków  atmosferycznych,  przybyli  zaproszeni  goście  ,  Dyrektorzy  ,  nauczyciele  ,  uczniowie  szkół  ze  swymi  sztandarami   oraz  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .
W  uroczystości  uczestniczyły  też  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  oraz  Związku  Represjonowanych  Politycznie  Żołnierzy  Górników .
Uroczystość  30 – lecia  działalności  ,, Rodziny  Szkół  3  Wppont ”  swoją  obecnością  zaszczycili  :
-  płk   dr   Artur   Talik    -    przedstawiciel    Szefa     Inżynierii   Wojskowej  Sztabu  Generalnego  WP ;
-  płk  Marian  Kasperski  -  Wiceprezes  ZG  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich ;
-  kmdr    Henryk    Kalinowski  -  członek    władz    Związku    Kombatantów  RP
i     Byłych   Więźniów    Politycznych    ,   żołnierz     6   batalionu   pontonowo –  mostowego ;     
-  p.Tadeusz  Kreps  - Prezes  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  ,, Misja  Pojednania ” oraz   Prezes  ,,  Rodziny  Westerplatczyków  i  Hubalczyków  ” ;
-  p.  Andrzej  Pałucki  - Prezydent  Miasta  Włocławek ;
-  p.  Wanda  Muszalik  -  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek ;
-  p.  Władysław  Skrzypek  - Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Włocławek ;
-  p.  Bożena  El – Maaytach  -  Dyrektor  Wydziału  Edukacji  UM  Włocławek ;
-  p.  Paweł  Wiktorski  -  Burmistrz  Miasta  i Gminy Lubień  Kujawski ;
-  p.  Krzysztof  Wrzesiński  -  Burmistrz  Miasta i Gminy  Lubraniec ;
-  p.  Stanisław  Piwiński -  Przewodniczący  RM i G  Lubień  Kujawski ;
-  p.  Kazimierz  Magos  -  Przewodniczący  RM i G  Lubraniec ;
-  ppłk     Radosław     Niecikowski     -     Wojskowy    Komendant    Uzupełnień   we   Włocławku ;
-  p.  Beata    Nejman    -    reprezentująca    Posła   do   Parlamentu    Europejskiego  p.  Janusza  Zemke ;
-  Dowódcy  3  Wppont   i  3   Wpdm    w    minionych    latach:  pułkownicy   Zdzisław    Janiszewski  ,   Józef   Biernat  ,  Władysław   Zdanowski  oraz  Bogdan   Mielniczek ;
-  Dyrektorki  szkół  w  minionych  latach      :  z   Kalisk -  p.    Anna   Wojciechowska , z  Sarnowa  -   p.  Marianna    Wojciechowska  i  p. Jadwiga  Gajdzicka  oraz  z    Włocławka  –  p.  Elżbieta   Iwińska ;
-  p.  Ryszard  Suwała -  Dyrektor  ZSSamoch  z  Włocławka ;
-  p.  Janusz  Ziółkowski  -  Dyrektor  SP  Nr  2  we  Włocławku .
W  uroczystości  uczestniczyła  grupa  reprezentacyjna  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  ,,  Kujawy ”  działającego   przy  Centrum  Kultury  ,, Browar  B ”  we  Włocławku .
Uroczystość  prowadził  Sekretarz  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  ppłk  Ryszard  Chornicki .
Po  wprowadzeniu  na  salę  sztandarów  odegrany i odśpiewany  został  Hymn  Państwowy  oraz  odegrany
przez trębaczkę Hejnał  Włocławka .
Uczestników  uroczystości  powitał  Prezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku   płk  Ryszard  Chodynicki .
Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  Dyrektor  ZS  Nr  8  we  Włocławku   p. Jacek  Kazanecki .
Kulminacyjnym  punktem  uroczystości  była  dekoracja  sztandarów  szkół  ,, Krzyżem  Czynu  Frontowego  1  i  2  Armii  WP  1943 – 1945 ”.  Aktu  dekoracji  dokonali  kmdr  Henryk  Kalinowski  i  p.  Andrzej  Pałucki .
Te  same  osoby  udekorowały  Dyrektorów  szkół :  p. Urszulę  Paczkowską  ,
p.  Elżbietę  Jażdżewską  i  p.  Jacka  Kazaneckiego  ,, Medalem  za  zasługi  dla  Związku  Kombatantów  Rzeczpospolitej   Polskiej  i  Byłych  Więźniów  Politycznych  .
Następnie  w/w  szkołom  ,  dyrektorom  i  wszystkim  nauczycielom  wręczony  został  ,, Medal  Rodziny  Szkół  3  Wppont ” .  Aktu  wręczenia  dokonali:  płk  Artur  Talik  ,  płk  Marian  Kasperski  w  towarzystwie  przedstawicieli  władz  samorządowych  Włocławka  ,  Lubienia  Kujawskiego  i  Lubrańca .
,, Medal  Rodziny  Szkół  3  Wppont ”  wręczony  został  również  zaproszonym  gościom .  Aktu  wręczenia  dokonali  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .
Kolejnym  punktem  uroczystości  były  wystąpienia  zaproszonych  gości .  Głos  zabierali : płk  Bogdan  Mielniczek  -  zastępca  Prezesa  Zarządu  Rejonowego  Związku  Żołnierzy  WP we Włocławku,  p.  Andrzej  Pałucki,  p. Władysław  Skrzypek ,  płk  Artur  Talik , płk  Marian  Kasperski  ,  płk  Józef  Biernat , płk  Władysław  Zdanowski  i  kmdr  Henryk  Kalinowski . Dziękowali  oni  za  dotychczasową  działalność  ,,  Rodziny  Szkół  3  Wppont ”  i  życzyli  dalszych  osiągnięć  dydaktycznych  i  sukcesów  w  działalności  na  rzecz  patriotycznego  wychowania   młodego pokolenia  i  propagowania  historii  Wojsk  Inżynieryjnych .  Słowa  podziękowań  kierowano  również  do  członków  Stowarzyszenia . Dla  Dyrektorów  szkół  i  Prezesa  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  wręczono okolicznościowe  adresy  i  przekazano  upominki .
Prowadzący  uroczystość  ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  pismo  od  Wicemarszałka  Sejmu  RP  Jerzego  Wenderlicha .
Dyrektorzy  szkół  podziękowali  płk  Ryszardowi  Chodynickiemu  i  ppłk  Ryszardowi  Chornickiemu  za  włożony  wkład  pracy  w  organizację  uroczystości     i  wręczyli  wiązanki  kwiatów .
 Prezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki  podziękował  wszystkim  osobom  i  instytucjom  ,  które  pomogły          w  organizacji  uroczystości .  Podkreślił  ogromną  pomoc  udzieloną  przez  Prezydenta  Miasta  Włocławek  p.  Andrzeja  Pałuckiego  po  czym  zaprosił  uczestników  uroczystości  na  ,, saperski  poczęstunek ” .
Uroczystość  zakończono  odegraniem  Hymnu  Saperów  Polskich   i   wyprowadzeniem  pocztów   wraz  ze   sztandarami  szkół  i  związków  kombatanckich .          


10 – LECIE  FUNDACJI  ,, VALETUDINARIA ”


W  dniu  5  grudnia  2013  roku  delegacja  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  wzięła  udział  w  obchodach  10 – lecia  działalności  fundacji  ,, Valetudinaria ”  funkcjonującej  przy  10  Wojskowym  Szpitalu  Klinicznym  z  Polikliniką  w  Bydgoszczy .
Zasadniczym  statutowym  celem  fundacji  jest  pomoc , rehabilitacja  i  opieka  medyczna  udzielana  żołnierzom  zawodowym  ,  byłym  żołnierzom  i  osobom  zrzeszonym  w  związkach  i  stowarzyszeniach  kombatanckich  oraz  członkom  ich  rodzin .
W  trakcie  uroczystości  Prezes  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  płk  Ryszard  Chodynicki  za  całokształt  działalności  przekazał  Zarządowi Fundacji  okolicznościowy  adres  oraz  wręczył  ,, Medal  Pamiątkowy ”  dla :
-  fundacji  ,, Valetudinaria ” ;
-  gen.  bryg.  dr  n.  med.  Andrzejowi  Wiśniewskiemu  -  Prezesowi  fundacji ;
-  dr  n.  med.  Jackowi  Urbanowiczowi  -  Sekretarzowi  fundacji .
Ważnym  fragmentem  uroczystości  była  wizyta  delegacji  złożonej  z  części  uczestników  spotkania  u  leczonego  w  10  Wojskowym  Szpitalu  Klinicznym  kapitana   policji  irakijskiej  Ahmada  Ziya  ,  który  ratując  polskich  żołnierzy  stracił  obie  nogi .  Kapitan  Ziya  leczony  jest  w  Polsce  dzięki  wsparciu  finansowemu  fundacji  przez  różne  polskie  środowiska . W  skład  delegacji  odwiedzającej  irakijskiego  policjanta  wchodzili  -   gen.  bryg.  dr  n.  med.  Andrzej  Wiśniewski  ,  generał  dywizji  Tadeusz  Bazydło  i  generał  dywizji  Zbigniew  Blechman  oraz  płk  Ryszard  Chodynicki .   
Członkowie  delegacji  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku  upoważnili  Prezesa  fundacji  do  wystąpienia  z  sugestią  do  członków  Stowarzyszenia  we  Włocławku  o  dokonanie  jednorazowej  wpłaty  na  rzecz  leczenia  kapitana  Ahmada  Ziya  oraz  z  apelem  o  dokonywanie  indywidualnych  wpłat  na  rzecz  fundacji .

OBCHODY  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI

Członkowie  naszego  Stowarzyszenia  wzięli  udział  w  cyklu  imprez  związanych  z  obchodami  Święta  Niepodległości .
W  dniu  7  listopada  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  członkowie  naszego  Stowarzyszenia  uczestniczyli  w  obchodach  74 – tej  rocznicy  aresztowania  bł.  Biskupa  Michała  Kozala  ,  kapłanów  i  nauczycieli  z  terenu  miasta  Włocławka     i  okolic .
W  dniu  8  listopada  nasi  członkowie  wzięli  udział  w  uroczystej  akademii z  okazji  Święta  Niepodległości  przygotowanej  przez  nauczycieli  i  uczniów  Zespołu  Szkół  Nr  8  we  Włocławku . W  czasie  jej  trwania  płk  Ryszard  Chodynicki  podziękował  za  zaproszenie  i  złożył  okolicznościowe  życzenia  nauczycielom  i  uczniom .  Po  uroczystości  zaproszeni  goście  zwiedzili  Izbę  Pamięci   i  dokonali  okolicznościowych  wpisów  w  Kronice  Szkoły .
Kolejnym  etapem  obchodów  Święta  był  udział  naszych  członków  w  uroczystości  organizowanej  przez  Prezydenta  Miasta  Włocławek  przy  ,, Pomniku  Żołnierza  Polskiego ”  na  Placu  Wolności . Wiązankę  kwiatów  pod  Pomnikiem  złożyli  :  płk  Ryszard  Chodynicki, ppłk  Ryszard  Chornicki  oraz  mjr  Zdzisław  Pierzchała.
Do  stowarzyszenia  wpłynęły  zaproszenia  od :  Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego  Ewy  Mes  oraz  Dowódcy  3  bdm  płk  Kazimierza  Wołowca  do  udziału  w  uroczystościach  w  Bydgoszczy  i  Chełmnie .        

POSIEDZENIE  ZARZĄDU  GŁÓWNEGO  SSP


W  dniach  19 – 20  października  2013  roku  na  terenie  1  Dęblińskiego  batalionu  drogowo – mostowego (1 bdm) im.  Romualda  Traugutta  w Dęblinie odbyło  się posiedzenie  Zarządu  Głównego  SSP  z  udziałem  Prezesów  Kół  oraz  zaproszonych  Gości . Nasze  Koło  reprezentowali  Prezes Koła – płk  Ryszard  Chodynicki  i  Sekretarz Koła  ppłk Ryszard  Chornicki .
W  trakcie  posiedzenia  przekazano Prezesom  Kół SSP informacje  o  działalności  ZG  SSP  w  2013   roku  i  problemach  wymagających  rozwiązania .  Zostały  również  przedstawione  główne  założenia  ,, Programu  działania  ZG  SSP  w  2014  roku ” . Najważniejsze  przedsięwzięcia w 2014  roku  to :
-  konferencja  popularno – naukowa  upamiętniająca  wysiłek  Wojsk  Inżynieryjnych  w  bitwie  2  Korpusu  pod  Monte  Casino  oraz  1  Armii  WP  w walkach  nad  środkową  Wisłą podczas II wojny światowej - termin 3 – 4. 06.2014 r. – Kazuń ;
-  uroczystość  patriotyczno – historyczna  w  miejscu  budowy  mostu  kombinowanego  przez  Wisłę  -  09. 08.2014 r.  -  Skurcza  gm.  Wilga ;
-  wycieczka  do  Włoch  z  okazji  79 – tej  rocznicy  bitwy  pod  Monte  Casino  -  śladem  saperów  2  Korpusu  -  III  dekada  maja  2014 r.
Prezesi  przedstawili  zagadnienia  i  problemy  wynikające  z  bieżącej  działalności  Kół SSP.  W imieniu naszego Koła głos  zabrał  Prezes Koła płk  Ryszard  Chodynicki .   
Pierwszy  dzień  posiedzenia  zakończony  został  kolacją  integracyjną .
Drugi  dzień  posiedzenia  to  dalszy  ciąg  dyskusji  programowej  i  wymiana  doświadczeń . Ważnym  wydarzeniem  tego  dnia  było  zwiedzanie  ,, Twierdzy  Dęblin ” , ,, Sali  historii ”  oraz  pokaz  zasadniczego  sprzętu  będącego  na  wyposażeniu  batalionu  zakończony  przeprawą  na transporterze pływającym PTS  przez  rz. Wisłę .
Należy  podkreślić  wysoki  poziom merytoryczny i organizacyjny  posiedzenia  ,  imprez  towarzyszących  oraz  ich  bardzo  dobre  logistyczne  zabezpieczenie, co  jest  zasługą  stanu  osobowego  batalionu,  a  szczególnie  jego  Dowódcy  Pana  płk  Adama  Bednarczyka .  Serdecznie  dziękujemy .  


OBCHODY  70 – TEJ  ROCZNICY  BITWY  POD  LENINO  STOCZONEJ  PRZEZ  ŻOŁNIERZY  
1  DYWIZJI  PIECHOTY  IM.  TADEUSZA    KOŚCIUSZKI .


Obchody  70 – tej  rocznicy  bitwy  stoczonej  przez  żołnierzy  1  Dywizji  Piechoty  im.  Tadeusza  Kościuszki  pod  Lenino  we  Włocławku  miały  w  br.  szczególny  przebieg .  Ogromny  wkład  w  przypominaniu  coraz  bardziej  wyrzucanej                w  niepamięć  historii  bitwy  włożyli  członkowie  Koła  Nr  19  SSP  we  Włocławku  ,  którzy  byli  organizatorami  ,  współorganizatorami  i  uczestnikami  cyklu  przedsięwzięć  związanych  z  tą  rocznicą .  Motto  ,  które  przyświecało  naszym  działaniom  brzmi  ,,  Są  w  historii  bitwy  ważne  i  mniej  ważne  ,  ale  krew  żołnierska  w  nich  przelana  jest  zawsze  taka  sama ” .
Pierwszym  wydarzeniem  wprowadzającym  do  zbliżającej  się  rocznicy  była  okolicznościowa  audycja  dotycząca  bitwy  nadana  w  Telewizji  ,, KUJAWY  ”  ,  w  dniu  9.  października  br.  Również  tego  dnia  nagrany  został  wywiad,  w  którym  wzięli  udział  płk dr Jan  Czyżewicz  -  uczestnik  bitwy  pod  Lenino  oraz  płk dr Ryszard  Chodynicki  Prezes  Koła .  Miał  on  charakter  historyczno  -  wspomnieniowy  ,  ale  jednocześnie  nawiązujący  do  przyjętego  motta .  Wywiad  został  wyemitowany  przez  Telewizję  ,,Kujawy ”  w  dniach  10  i  11  października.  Taka  ilość  audycji  przypominających  bitwę  oraz  propagującą  działalność  Koła  była  możliwa  dzięki  ogromnej  życzliwości  Redakcji  Telewizji  na  czele  z  jej  Prezesem  Panem   Jerzym   Pietraszewskim.   
W  ,, Gazecie  Pomorskiej  ”  z  dnia  10  października  ukazały  się  wspomnienia        z  bitwy  pod  Lenino  oraz  informacja  o  uroczystości  w  dniu  12  października .
Kolejnym  wydarzeniem  nawiązującym  do  rocznicy  był  wieczór  autorski  w  dniu  11  września  dr  Władysława  Kubiaka,  Prorektora  Wyższej  Szkoły  Humanistyczno – Ekonomicznej  we  Włocławku,    związany  z  wydaniem  książki     ,,  Od  Lenino  do  Włocławka ” .  Honorowymi  gośćmi  wieczoru  byli  :  wspomniany  wcześniej  płk  dr  Jan  Czyżewicz   oraz  rodziny  nieżyjących  już  uczestników  bitwy  pod  Lenino  ,  mianowicie  płk  Edwarda  Nadary  w  osobach  córki  Danuty  Glonek  i  córki  Elżbiety z mężem Lucjanem Knapik,  oraz  majora Bohdana  Kuleszy  w  osobie  syna  Janusza  Kuleszy .  W  wieczorze  uczestniczyli  również  członkowie  naszego  Koła .
Kulminacyjnym  punktem  obchodów  rocznicy  była  zorganizowana  przez  członków  Koła  Nr  19  SSP  we  Włocławku  uroczystość  w  dniu  12  października  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ” .  W   jednym  z  pontonów  tworzących  bryłę  pomnika  w  2006  roku   została  wmurowana  urna
z  ziemią z pola   bitewnego  pod  Lenino .  Przywieziona  ona została  przez  delegację  na  czele  której  stał  ówczesny  Wicemarszałek  Sejmiku  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  dr  Władysław  Kubiak .    
Nastrój  uroczystości  został  wzbogacony  przez  Klub  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Terenowych  ,, Protektor ”  ,  który   wystawił  swój  sprzęt  wojskowy  oraz  Grupa
 Rekonstrukcyjna  14  pułku  piechoty  ,  która  zaciągnęła  wartę  honorową przy  pomniku .
Uroczystość  poprowadził  Sekretarz  Zarządu  Koła  ppłk  Ryszard  Chornicki .  Uroczystość  została  rozpoczęta  odegraniem  ,, Hymnu  Państwowego ”  przez  Orkiestrę  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Grabkowie gmina Włocławek, pod  batutą  kapelmistrza  Mariana  Ropejko  ,  oraz  ,, Hejnału  Włocławka ”  przez  trębaczkę  Annę  Kaźmierczak .
Uczestników  uroczystości  powitał  Prezes  Zarządu  Koła  płk  Ryszard  Chodynicki.
Jako  pierwsi  powitani  zostali  płk  dr  Jan  Czyżewicz  -  uczestnik  bitwy  pod  Lenino   oraz  rodziny  nieżyjących  już  też  uczestników  bitwy  :  płk  Edwarda Nadary  i  mjr  Bohdana  Kuleszy .  W  uroczystości  udział  wzięli  między  innymi :
-  Poseł  do  Parlamentu  Europejskiego –  dr Janusz  Zemke  ,  były  Wiceminister  Obrony  Narodowej ;
-  Wiceprzewodniczący  Sejmiku  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego - Krystian  Łuczak  oraz  radny  Sejmiku - Stanisław  Pawlak ;
-  Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Włocławek – Tadeusz  Raczyński i Władysław Skrzypek z  radnymi ;
-  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Włocławek -  Jacek  Wojciechowski  z  dyrektorami  wydziałów  Urzędu  Miasta ;
-  Prorektor  Wyższej  Szkoły  Humanistyczno  -  Ekonomicznej  we  Włocławku  -    dr  Władysław  Kubiak ;     
Ze  sztandarami  ,  pocztami  i  członkami  stawili  się  na  uroczystość  Prezesi  Związków  i  Stowarzyszeń  Kombatanckich :
-  Związku  Żołnierzy  Wojska   Polskiego  -  płk  Bolesław  Walendziak ;
-  Związku  Represjonowanych  Politycznie  Żołnierzy  Górników  -  Ryszard  Podgórski ;
-  Związku  Kombatantów  RP  i  Byłych  Więźniów  Politycznych  -  Henryk  Baranowski ;
-  Związku  Inwalidów Wojennych  -  Teodor  Zyglewski .
Również  ze  sztandarami  i  pocztami  w  uroczystości  udział  wzięły  delegacje  służb  mundurowych  z  Włocławka :
-  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień ;
-  Komendy Miejskiej  Policji ;
-  Komendy Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej ;
-  Zakładu  Karnego  w  Mielęcinie ;
-  Straży  Miejskiej .
Powitanymi  uczestnikami  uroczystości  byli  przybyli  na  nią  Prezesi  spółek  miejskich   ,  Szefowie  organizacji  pozarządowych  oraz  właściciele  i  Prezesi    firm,  które  wspierają  statutową  działalność  Stowarzyszenia .
Szczególnie  serdecznie  powitane  zostały  poczty  sztandarowe  ze  sztandarami  ,  uczniowie ,  nauczyciele  i  Dyrektorzy  ,, Rodziny  Szkół  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”   oraz  szkół  sprawujących  opiekę  nad  miejscami  pamięci  narodowej .  Szkołami  tymi  są :
-  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  st.  sierż.  Mieczysława  Majchrzaka                 w  Kaliskach  -  Dyrektor  mgr  Urszula  Paczkowska ;
-  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie  -  Dyrektor  mgr  Elżbieta  Jażdżewska ;
-  Zespół  Szkół  Nr  8  z  Publiczną  Szkołą  Podstawową  Nr  8  im.      Warszawskiego  pułku  pontonowego  -  Dyrektor  mgr  Jacek  Kazanecki ;
-  Gimnazjum  Nr  2  we  Włocławku  -  Dyrektor  mgr  Marek  Wódecki ;
-  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr  2  we  Włocławku  -  Dyrektor  mgr  Janusz  Ziółkowski .
W  uroczystości  licznie  udział  wzięli  mieszkańcy  Włocławka .     
Okolicznościowe  wystąpienie  wygłosił  płk  dr  Jan  Pilarski  -  członek  Koła – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.  Oprócz  części  historycznej  przedstawiającej  przebieg  bitwy   ,  wystąpienie  zawierało  apel  o  równorzędne  traktowanie  wysiłku  żołnierskiego  na  różnych  polach  bitewnych ,  gdzie  przelana  krew  ma  taką  samą  barwę .  Należy  pamiętać  każdy  wysiłek  żołnierski  i  bronić  od  zapomnienia .  Szczególnie  ważnym  było  stwierdzenie  ,  że  naszym  problemem  związanym  z  obchodami  różnych  rocznic  wojennych  ,  jest  to  ,  że  nigdy  chłodno  i  z  dystansem  nie  spojrzeliśmy  ,  kim  byliśmy  na  ich  frontach . Pamiętamy  nasze  olbrzymie  ofiary  ,  ale  trudniej  nam  udowodnić  ,  że  dzięki  nim  coś  wygraliśmy .
Kolejnym  mówcą  był  Poseł  do  Parlamentu  Europejskiego  dr  Janusz  Zemke .  W  swoim  wystąpieniu  podkreślił  podjęte  próby  wykreślenia  z  historii   Wojska  Polskiego  takiego  wydarzenia  jakim  była  bitwa  pod  Lenino  lub  zminimalizowanie  jej  znaczenia .  Podziękował  członkom  Koła  za  to  ,  że  organizując  uroczystość  przeciwstawiają  się  takim  działaniom .    
W  dalszej  części  uroczystości  uhonorowano  uczestnika  bitwy  pod  Lenino  oraz  członków  rodzin  ,  których  ojcowie  brali  udział  w  bitwie  ,  a  zmarli  śmiercią  naturalną .  Płk  Jan  Czyżewicz  otrzymał  złoty  medal  ,,  Za  zasługi  dla  Związku  Żołnierzy  WP ” .  Jemu  i  członkom  rodzin  wręczono  przyznane  przez  Koło  okolicznościowe  adresy .  Odznaczenia  i  wręczenia  dokonali  płk  Bolesław  Walendzik  ,  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  chor.  szt.  Andrzej  Ossowski  -  członek  Zarządu  Głównego  ZŻ WP.
Kolejną  grupę  wyróżnionych  stanowiły  osoby  i  instytucje  ,  które  wspierają  i  współdziałają  z  Kołem  oraz  propagują  jego  działalność  w  społeczeństwie .

,, Pamiątkowym  Medalem  ”  wyróżnieni  zostali :
-  Janusz  Zemke  -  Poseł  do  Parlamentu  Europejskiego ;
-  dr  Władysław  Kubiak  -  Prorektor  WSHE  we  Włocławku ;
-  Marek  Koziński -  Dyrektor  Aeroklubu  Włocławskiego  im.  Stanisława  Skarżyńskiego ;
-  Władysław  Dolecki  -  Prezes  Okręgowej  Rady  Łowieckiej  we  Włocławku ;
-  Grzegorz  Wiśniewski  - Przewodniczący   Zarządu  Okręgowego  PZŁ  -  Łowczy  Okręgowy ;     
-  Antoni  Bisaga  -  artysta  -  rzeźbiarz  ,  twórca  ,,  Pomnika  Sapera  3  Wppont ” ;
-  Janusz  Małasiak  - Komendant  Straży  Miejskiej  we  Włocławku ;
-  Aeroklub  Włocławski  im  Stanisława  Skarżyńskiego ;
-  REDAKCJE :
                          -  Telewizji  Polskiej  -  Oddział  Regionalny  Bydgoszcz ;
                          -  ,, Gazety  Pomorskiej ” ;
                          -  Radia  ,, Pomorza  i  Kujaw  ” ;
                          -  Radia  ,, HIT ” ;
                          -  Włocławski  Portal  Internetowy  ,, Q 4 ” .
Medale  wręczyli  Prezes  Zarządu  Koła  płk Ryszard  Chodynicki  oraz  jego  Zastępca  mjr  Zdzisław  Pierzchała .
Za  otrzymane  wyróżnienia  podziękował  płk dr  Jan  Czyżewicz .
Ceremonia  składana  wieńców  i wiązanek  kwiatów  poprzedzona  została  odegraniem  ,, Sygnału  Wojska  Polskiego  ”  przez  trębaczkę Annę  Kaźmierczak .  
Po  złożeniu  przy  pomniku  kwiatów  i  zapaleniu  zniczów  orkiestra  odegrała  melodię  ,, Śpij  kolego ” .  W  trakcie  jej  trwania  oddano  salut  honorowy  odpalając  trzy  petardy  ,  a  kierowcy  pojazdów  militarnych  włączyli  klaksony .
Przed  zakończeniem  uroczystości  ppłk  Ryszard  Chornicki  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej  -  Dnia  Nauczyciela   przekazał  całemu  środowisku  związanemu  z  edukacją  serdeczne  życzenia . Szczególne  słowa   podziękowań  i życzeń skierowane  zostały  do  ,, Rodziny  Szkół  3  Wppont ”   i  sprawujących  opiekę  nad  miejscami  pamięci  Narodowej .
Uroczystość  została  zakończona  wiązanką  melodii  patriotycznych  i  wojskowych  wykonanej  przez  orkiestrę  strażacką.WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  KOŁA
W  DNIU  02. 10. 2013 r.


W  dniu  2  października  br.  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Koła .             
W  pierwszej  części  obrad  zatwierdzono  decyzje  Zarządu  Koła  podjęte w  okresie  między  zebraniami .  
Dotyczyły  one :
-  przyjęcie  n
owego  członka Koła  ppłk  Witolda  Szpaka ;
-  przyznania   dla   osób   fizycznych   i   instytucji   ,,  Pamiątkowych   Medali ”  oraz  pucharów .
W  kolejnej  części  obrad  Sekretarz  Koła  ppłk  Ryszard  Chornicki  przedstawił  ocenę  realizacji  przedsięwzięć  wynikających  z  ,,  Planu  działania  w  2013  roku ” oraz  zakres  zadań  do  zrealizowania  do  końca  bieżącego  roku .   
Zaplanowane zadania   zostały  zrealizowane  w  całości .  Dodatkowo  zrealizowano  szereg  przedsięwzięć  ,  które  świadczą  o  wzrastającym  prestiżu  Koła  w  środowisku . Najważniejsze  przedsięwzięcia  do  zrealizowania  to  :  przeprowadzenie  uroczystości  z  okazji  70  rocznicy  bitwy  pod  Lenino ,  uczczenie  30  rocznicy istnienia  ,, Rodziny  szkół  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”  oraz  podsumowanie  roku  2013  w  tym  przeprowadzenie  w  grudniu  świątecznego  zebrania .
Informację  o  sytuacji  finansowej  Koła  przedstawił  jego  Skarbnik  por.  Andrzej  Dukat .
Obie  informacje  zostały  zaakceptowane  przez  uczestników  zebrania .
W  punkcie  dotyczącym  bieżącej  działalności  Kola  podjęto  decyzje  dotyczące :
-  podziału  zadań  w  końcowym  etapie  przygotowań  do  przeprowadzenia  uroczystości  z  okazji  90  rocznicy  bitwy  pod  Lenino ;  
-  wybicia  medalu  z   okazji  30 – lecia  ,, Rodziny  Szkół  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ;
-  wystąpienia  do  Prezydenta  Miasta  Włocławek  z  wnioskiem  o  nadanie  jednemu  z  rond  nazwę  ,, Saperów  Polskich ” ;
Upoważniono  Prezesa  i  Sekretarza  Kola  do  rozpoczęcia  działań  na  rzecz  wykonania  sztandaru . Zaapelowano o dalsze wpłaty na sztandar. Planowana  uroczystość  jego  wręczenia  to  26  kwiecień  2014  rok .


OBCHODY  50 – LECIA  POWSTANIA
PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ                  
IM.  ST.  SIERŻ.  FELIKSA  RYBICKIEGO W  SARNOWIE .


21  września  br.  odbyły  się  uroczyste  obchody  50 – lecia  istnienia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  st.  sierż.  Feliksa  Rybickiego  w  Sarnowie .  Dyrektor  , Rada  Pedagogiczna  ,  Rada  Rodziców  oraz  Uczniowie  zaprosili  członków  naszego  Koła  na  tą  uroczystość .  Delegacje  tworzyli  :  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  mjr  Zdzisław  Pierzchała  ,  ppłk  Ryszard  Chornicki  oraz  mjr  Jan  Olszewski .    Obchody  jubileuszu  szkoły  rozpoczęte  zostały  Mszą  Świętą  odprawioną  na  terenie  szkoły . W  trakcie  akademii  Sekretarz  Koła   ppłk  Ryszard  Chornicki  odczytał  okolicznościowy  adres  skierowany  do  Dyrektor  Szkoły  Pani                mgr  Elżbiety  Jażdżewskiej  przez  Prezesa  Zarządu  Głównego  SSP  płk  Tadeusza  Dzikowskiego .  Następnie  Prezes  płk  Ryszard  Chodynicki  wraz  z życzeniami  przekazał  Pani  Dyrektor  pamiątkowy puchar  oraz  okolicznościowy  adres .  Akademia  zakończona  została  bardzo  pięknym  programem  artystycznym  przygotowanym  przez  nauczycieli  i  uczniów  szkoły . Uroczystość  zakończona została wspólnym obiadem  uczestników  uroczystości .   

POSIEDZENIE  ZARZĄDU  KOŁA

W  dniu  17  września  br.  odbyło  się  posiedzenie  Zarządu  Koła .
W  pierwszej  kolejności  rozpatrzono  sprawy  personalne  ,  a  dotyczące  przyjęcie  na  członka
stowarzyszenia ppłk-a  Witolda  Szpaka  i  skreślenia  z  listy  członków  por.  Ryszarda  Kuklińskiego .
Drugi  punkt  posiedzenia  dotyczył  przyznania  instytucjom  ,  organizacjom i  osobom  prywatnym  ,, Medalu  Pamiątkowego ” . Zatwierdzono  decyzje  Prezesa  w  tym  zakresie  podjęte  w  okresie  między  posiedzeniami . Podjęto  również  decyzję  o  przyznaniu  kolejnych medali  ,  między  innymi  dla  dr  Władysława  Kubiaka  - Prezesa  Aeroklubu  Włocławskiego    czy  Antoniego  Bisagi  -  twórcy ,,  Pomnika  Sapera  3Wppont ” .   Zaakceptowano  też  decyzje  Prezesa  przyznania  pucharów  w  tym  dla  Szkoły  Podstawowej  im. st.sierż.  Feliksa  Rybickiego w  Sarnowie  z  okazji  30 – lecia  jej  powstania .
Kolejny  punkt  posiedzenia  dotyczył  realizacji  planowych  zadań  między  kolejnymi  posiedzeniami .  Wszystkie  zaplanowane  przedsięwzięcia  zostały  zrealizowane .  O  wzroście  autorytetu  Stowarzyszenia  świadczy  ilość  zaproszeń  ,    które  otrzymaliśmy  ,  aby  uczestniczyć  w  uroczystościach  i  imprezach  o  charakterze  patriotycznym .  

Jesteśmy  z  tego  dumni .
Przedstawiono  również  zadania  do  zrealizowania  do  końca  bieżącego  roku . Najważniejsze  z  nich  to  przygotowanie  uroczystości  z  okazji  70  rocznicy  bitwy  pod  Lenino  i  30  rocznicy  powstania  ,, Rodziny  Szkół  3  Wppont ”.  Inne  ważne  przedsięwzięcia  do  zrealizowania  to  dokonanie   podsumowania  2013  roku  na  Walnym  Zebraniu  Członków  w  miesiącu  grudniu  oraz  opracowanie  planu  działania  na  rok  2014. Dalej  realizowane  będą  zadania  związane
z  ufundowaniem  sztandaru  i  organizacją  uroczystości  jego  wręczenia  w  kwietniu  2014  roku .  Oceniono  stan  zebranych  środków  na  ten  cel .  Rozpatrzono  wstępnie  kandydatury  na  rodziców  chrzestnych  sztandaru .  
Kolejny  punkt  obrad  dotyczył  współpracy  z :
-  Klubem  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Terenowych  ,, Protektor ” ;
-  Zarządem  Okręgowym  Polskiego  Związku  Łowieckiego ;
-  Aeroklubem  Włocławskim  im.  Stanisława  Skarżyńskiego .
Posiedzenie  zakończone  zostało  wolnymi  wnioskami  i  związaną z  nimi  dyskusją.  
Zmieniono  termin  Walnego  Zebrania  Członków.  
Odbędzie  się  ono  2 października  2013  roku o godz. 17:00 w sali hotelu Ratuszowy przy ul. Bojańczyka we Włocławku.

74  ROCZNICA  NAPAŚCI  ZWIĄZKU  RADZIECKIEGO  NA  POLSKĘ

W  dniu  17  września  br.  członkowie  Stowarzyszenia  wzięli  udział  w  obchodach  74  rocznicy  napaści Związku  Radzieckiego  na  Polskę .  Zaproszenie  do  udziału  w  uroczystości  przy  ,, Pomniku  Żołnierza Polskiego”  wystosował  Prezydent  Miasta  Włocławek  Pan  Andrzej  Pałucki .  W  czasie  uroczystości  delegacja  Stowarzyszenia  złożyła  przy  pomniku  wiązankę  kwiatów . Delegację  tworzyli :  mjr  Tadeusz  Głowacki   ,         mjr  Stefan  Langowski  i  płk  Ryszard  Chodynicki .

OBCHODY  
ŚWIĘTA  WOJSK  LĄDOWYCH
I  SYMPOZJUM  POPULARNO – NAUKOWE  Z  OKAZJI
,, 90 – LECIA  SZKOLNICTWA  WOJSK INŻYNIERYJNYCH  WP  ”  WE  WROCŁAWIU

Na  zaproszenie  Komendanta  Centrum  Szkolenia  Wojsk  Inżynieryjnych i  Chemicznych  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  we  Wrocławiu  Pana  płk  Andrzeja  Dutki  na  obchody  Święta  Wojsk  Lądowych  i  sympozjum    popularno – naukowe w dniu 12.09.2013 r.  przybyli  członkowie  Stowarzyszenia  w  składzie  płk  Ryszard  Chodynicki  ,  płk  Jan  Pilarski  ,  ppłk  Ryszard  Chornicki  i  por.  Andrzej  Dukat .
Wręczyli  oni  okolicznościowe  adresy  i  ,, Medal  Pamiątkowy ”  dla   gen.  bryg.  Zdzisława  Barszczewskiego  ,  byłego  Szefa  Wojsk  Inżynieryjnych  WP  , dla Centrum  Szkolenia  Wojsk  Inżynieryjnych  i  Chemicznych  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  we  Wrocławiu na ręce Komendanta płk Andrzeja Dutki ,  Wojskowemu  Instytutowi  Techniki  Inżynieryjnej  im.  prof.  Józefa  Kosackiego  we  Wrocławiu  i  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu. Delegacja   zwiedziła  Muzeum  i  przeprowadziła  rozmowy  z  jego  Kustoszem . Podziękował  on  za  dotychczasowe  nasze  działania  na  rzecz  Muzeum  i  prosił      o  przekazywanie  prywatnych  pamiątek  w  związku  z  przygotowywaną   nową  ekspozycją .  Wizyta  zakończona  została  saperskim  spotkaniem  na  terenie ,, Ośrodka  Szkolenia  Wodnego  -  Osobowice ” .   Jednym  z  efektów  wizyty  jest  otrzymanie  zaproszenia  od  Komendanta  CSWIiC  i  Dyrektora  WITI  do  wizyty  we  Wrocławiu  członków  Stowarzyszenia   z  rodzinami .  Zapraszający  zobowiązali  się  do  szerokiej  pomocy  w  zabezpieczeniu  wycieczki .

MISTRZOSTWA  EUROPY  BALONÓW  NA  OGRZANE  POWIETRZE  

W  dniu  8  września  br.  na  lotnisku  w  Kruszynie  odbyła  się  ceremonia  otwarcia  Mistrzostw  Europy  Balonów  na  Ogrzane  Powietrze .  Na  zaproszenie  Pana         dr  Władysława  Kubiaka  Prezesa  Aeroklubu  Włocławskiego  im.  Stanisława  Skarżyńskiego  udział  w  uroczystości  wzięli    członkowie  naszego  Stowarzyszenia .  Po  jej  zakończeniu  część  z  nich  miała  możliwość  spotkania  się z  Marszałkiem  Senatu  RP  Panem  Bogdanem  Borusewiczem  ,  który  sprawował  honorowy  patronat  na  mistrzostwami .

90 – LECIE  POLSKIEGO  ZWIĄZKU  ŁOWIECKIEGO

W  dniu  7  września  br.  na  terenie  Włocławka  odbyły  się  obchody  90 – lecia  Polskiego   Związku  Łowieckiego .  Na  uroczystość  zostali  zaproszeni  członkowie  SSP Koło we Włocławku .  Obchody  rozpoczęły  się  uroczystością  przy  ,, Pomniku  Żołnierza Polskiego” na Placu Wolności . W  trakcie   jej  trwania  delegacja SSP  w  składzie:  płk  Ryszard  Chodynicki  i  ppłk Ryszard  Chornicki  złożyła  przy  pomniku  wiązankę  kwiatów .  Po  Mszy  Świętej,  odprawionej  w  Katedrze  Włocławskiej,  odbyła  się  uroczysta akademia,  podczas  której  Prezes  SSP  we  Włocławku  przekazał  na  ręce Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej we Włocławku Pana  Władysława  Doleckiego  okolicznościowy  adres  oraz wręczył  ,,  Pamiątkowy  Medal ” .  Uroczystość  zakończona  została  biesiadą  myśliwską . W  czasie  jej  trwania  przeprowadzono  rozmowy  dotyczące  dalszej  współpracy  Związku  i  Stowarzyszenia .

OBCHODY  74  ROCZNICY  NAPAŚCI  NIEMIEC  NA  POLSKĘ  WE  WŁOCŁAWKU .


W  dniu  1  września  br.  na  terenie  Włocławka  odbyły  się  uroczystości  związane  z  74.  rocznicą  napaści  Niemiec  na  Polskę i wybuchem II wojny światowej.
Na  całość  obchodów  składała  się  uroczystość  przy  ,, Pomniku  14  pułku     piechoty”  oraz  uroczystość  na  Placu  Wolności  przy  ,, Pomniku      Żołnierza Polskiego” .
Organizatorem  uroczystości  poświęconej  pamięci  żołnierzy  14  pułku  piechoty,  stacjonującego  do  czasu  wybuchu  wojny  na  terenie  Włocławka,  był  Związek  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  we  Włocławku .  O  godzinie  11.00  przed  ,, Pomnik  14  ppiech.  ”  stawili  się  parlamentarzyści ,  przedstawiciele  władz  samorządowych  miasta  i  powiatu  Włocławek , delegacje  WKU , policji  ,  straży  pożarnej  , włocławskich  szkół  oraz  przedstawiciele  Związków  i  Stowarzyszeń  kombatanckich  ,  a  wśród  nich  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .
Uroczystość  otworzył  ,  witając  przybyłych  uczestników  Sekretarz  Zarządu  Rejonowego  ZŻ WP  ,  a  jednocześnie  Sekretarz  Zarządu  Koła  Nr  19  SSP  we  Włocławku  ,  i  prowadził  ja  do  końca .
W  trakcie  uroczystości  zostali  wyróżnieni    medalami    i  dyplomami  najbardziej  aktywni  członkowie  Związku .  Wśród  wyróżnionych  byli  też  członkowie  naszego  Stowarzyszenia.   Medal  ,, Za  Zasługi  dla  ZŻ  WP ”  otrzymali  :  ppłk  Ryszard  Chornicki  i  sierż.  szt.  Marek  Kożuchowski  ,  a  Medal  ,,  XXX – lecia  ZŻ WP ”  mjr  Stefan  Langowski .
Wiązankę  kwiatów  przy  pomniku  złożyła  delegacja  w  składzie  :  sierż.  szt.  Marek  Kożuchowski  ,  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  mjr  Stefan  Langowski .
Po  zakończeniu  uroczystości  jej  uczestnicy  udali  się  na  Plac  Wolności  pod          ,, Pomnik  Żołnierza ”.
O  godzinie  12.00  przy  ,, Pomniku  Żołnierza ”  rozpoczęła  się  uroczystość  z  okazji  74  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  ,  której  patronował  Prezydent  Miasta  Włocławek  Andrzej  Pałucki .  Wśród  uczestników  uroczystości  byli  również  członkowie  naszego  Stowarzyszenia .  Po  wysłuchaniu  okolicznościowego  wystąpienia  Prezydenta  Miasta  Włocławek  delegacje  uczestników  uroczystości  złożyły  przy  pomniku  wieńce  i  wiązanki  kwiatów  .  Delegację  Stowarzyszenia  tworzyli  ppłk  Ryszard  Chornicki  , płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  płk  Józef  Biernat .        


UROCZYSTOŚĆ  KU  PAMIĘCI  OBROŃCÓW  WISŁY  1920  ROKU .


Na  zaproszenie  Ks.  Prałata  Józefa  Miłka  z  Parafii  Rzymsko – Katolickiej  Najświętszej  Marii  Panny  Królowej  Polski  na  uroczystość  ku  pamięci  Obrońców  Wisły  1920  roku  wzięli  udział  członkowie  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .  Uroczystość  rozpoczęła  uroczysta  Eucharystia  pod  przewodnictwem  Jego  Ekscelencji  Ks.  Biskupa  Wiesława  Meringa  -  Ordynariusza  Diecezji  Włocławskiej .  Następnie  delegacje  uczestników  uroczystości  złożyły  kwiaty  ,  a  wśród  nich  delegacja  naszego  Koła  na  czele  z  ppłk  Bogdanem  Mielniczkiem .
Uroczystość  zakończył  występ  Orkiestry  Wojskowej  i  chóru  z  Torunia .


OBCHODY ,, ŚWIĘTA  WOJSKA  POLSKIEGO ”  WE  WŁOCŁAWKU


W  dniu  15  sierpnia  br.  o  godz.  12.00  członkowie  SSP  we  Włocławku  spotkali  się  na  Placu  Wolności  przy  ,, Pomniku  Żołnierza ”  ,  gdzie  Prezydent  Miasta  Włocławek  Andrzej  Pałucki  był  organizatorem  uroczystości  z  okazji  ,, Święta  Wojska  Polskiego ” .  W  okolicznościowym  wystąpieniu  Prezydent  nawiązał  do  faktu  stacjonowania  w  przeszłości  na  terenie  Włocławka  jednostki  inżynieryjnej  ,  która  jako  3  Włocławski  pułk  drogowo – mostowy  w  2002  roku  przeniesiona  została  do  Chełmna . Podkreślił  jej  wkład  w  działaniach  na  rzecz  miasta              i  społeczeństwa .
Następnie  delegacja  Koła  w  składzie  : płk  Józef  Biernat  ,  st.  chor.  szt.  Sławomir  Grzonek  i  mjr  Tadeusz  Głowacki  wraz   z  innymi  delegacjami  złożyła  przy  ,, Pomniku  Żołnierza ”  wiązankę  kwiatów .
Wcześniej  ,  w  godzinach  porannych  delegacja  Koła  wciągnęła  na  maszty  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego ”  flagi  :  Państwową ,  Włocławka  i  Saperską  oraz  złożyła  wiązankę  kwiatów .

OBCHODY  ,, ŚWIĘTA  WOJSKA  POLSKIEGO ” W  3  WŁOCŁAWSKIM   BATALIONIE  
DROGOWO - MOSTOWYM  W  CHEŁMNIE


Na  zaproszenie  Dowódcy  3  Włocławskiego  batalionu  drogowo – mostowego  ppłk  Kazimierza  Wołowca    w  obchodach  ,, Święta  Wojska  Polskiego ”  do  Chełmna  zaproszeni zostali  członkowie  naszego  Koła .  W  dniu  15  sierpnia  br.  do  Chełmna  udała  się  delegacja  w  składzie  :  mjr  Jan  Olszewski  ,  mjr  Mirosław  Rozbici  oraz   por.  Andrzej  Dukat .   Obchody  święta  rozpoczęły  się  Mszą  Świętą  odprawioną  w  Kościele  Garnizonowym .  Kolejny  punkt  uroczystości  to  Uroczysty  Apel  na  renesansowym  Rynku  Miasta  Chełmna . Obchody  ,, Święta  Wojska  Polskiego ”  zakończone  zostały  ,, saperskim  poczęstunkiem ”  w  rejonie  składowiska  sprzętu  inżynieryjnego  w  Grubnie .  W  trakcie  jego  trwania  doszło  do  licznych  spotkań  towarzyskich  ,  gdzie  wspomnieniom  ze  wspólnych  lat  służby  nie  było  końca .

Otwarcie 53  Międzynarodowego  Spływu  Kajakowego  
,, Pojezierzem  brodnickim – Drwęcą – Wisłą ”

W  dniu  3  sierpnia  br.  delegacja  członków  Koła  wzięła  udział  w  uroczystości  otwarcia  53  Międzynarodowego  Spływu  Kajakowego  ,, Pojezierzem  brodnickim – Drwęcą – Wisłą ”. Uroczystość  odbyła  się  na  terenie  3  Włocławskiego  batalionu  drogowo – mostowego  w  Chełmnie .  Organizatorem  spływu  jest  ,, Klub  Turystów  Wodnych ” , którego  Prezesem  jest  Lech  Bolt  , pełniący  jednocześnie  funkcję  Komandora  Spływu .
W  trakcie  uroczystości  Prezes  Koła  płk  Ryszard  Chodynicki  został  wyróżniony  okolicznościowym  ryngrafem .  Dla  Kola  przyznany  został  okolicznościowy  pagaj  na  którym  znajdują  się  odznaki  kajakowe  i  Klubowe .
Delegacja  Koła  wręczyła  przyznany  Klubowi  ,, Medal  Pamiątkowy ”  oraz  puchar . Wręczono  też  ,, Medal  Pamiątkowy ”  dla  Prezesa  Klubu  Turystów  Wodnych  Lecha  Bolt .
W  trakcie  rozmów  na  terenie  pomieszczenia  klubowego  omawiano  dalsze  zasady  współpracy  między  Kołem  i  Klubem ,  w  tym  udział  członków  Stowarzyszenia  w  kolejnych  spływach  kajakowych .


Zlot  Militarny  nad  jeziorem  w  Choceniu

3  sierpnia  br.  członkowie  Koła  wzięli  udział  w  Zlocie  Militarnym  nad  jeziorem  w  Choceniu .  Zlot  odbywał  się  w  dniach  2 – 4  sierpień  ,  a  jednym z  jego  organizatorów  był  Klub  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Terenowych  ,, Protektor ”  z  Włocławka .  W  trakcie  spotkania  członków  obu  organizacji, w  obecności  Wiceprezydent  Włocławka  Pani  Wandy  Muszalik,  Prezes  Koła  płk  Ryszard  Chodynicki  wręczył  Piotrowi  Czachowskiemu,  jednemu z  założycieli  Klubu,  puchar  upamiętniający  rozpoczęcie  współpracy  przez  obie  organizacje .
Ustalono  ,  że  w  miesiącu   wrześniu  odbędzie  się  spotkanie  władz  obu  organizacji   celem  którego  będzie  ustalenie  dalszych  form  i  zasad  współpracy  Koła  i  Klubu .  

ŚWIĘTO  POLICJI   WE  WŁOCŁAWKU .


W  dniu  22  lipca  2013  roku  na  terenie  Włocławka  odbyły  się  obchody  Święta  Policji .  Na  uroczystość  zaproszeni  byli  również  członkowie  naszego  Stowarzyszenia .  W  trakcie  uroczystości  na  placu  przed  Bazyliką  Katedralną  Prezes  Koła  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz   Sekretarz Koła  ppłk  Ryszard  Chornicki  przekazali  na  ręce  Komendanta  Miejskiego  Policji  we  Włocławku  okolicznościowy  adres  z  życzeniami  dla  funkcjonariuszy  i  pracowników  Komendy  Miejskiej  oraz  wręczyli  ,, Medal  wybity  z  okazji  odsłonięcia  tablic  pamiątkowych  przy  Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego  w  dniu  18  sierpnia  2012  roku ”  dla :
-  insp.  Piotra  Stachowiaka -  Komendanta  Miejskiej  Policji  we Włocławku ;
  oraz
-  mł.   insp.   Macieja  Estkowskiego   -  Zastępcy  Komendanta  Miejskiej  Policji  we  
  Włocławku .

,,  PIERWSZY  PIKNIK  MILITARNY ”  WE  WŁOCŁAWKU .


W  dniu  20  lipca  2013  roku  na  terenie  byłej  strzelnicy  3  Włocławskiego  pułku  drogowo – mostowego  odbył  się  pod  patronatem  Prezydenta  Włocławka  Andrzeja  Pałuckiego   ,, I  Piknik  Militarny ” .  Wśród  wielu  uczestników  plenerowej  imprezy  bardzo  ważnym  jej  elementem    był  Klub  Miłośników  Pojazdów  Militarnych  i  Terenowych  ,, Protektor ” .

Z  jego  Organizatorem,  Panem  Piotrem  Czachowskim,  Prezes  naszego  Koła  płk  Ryszard  Chodynicki  oraz  Sekretarz Koła  ppłk  Ryszard  Chornicki  przeprowadzili  rozmowę  dotyczącą  nawiązania  systematycznej  współpracy  między  Stowarzyszeniem a  Klubem .  Pierwszym  efektem  przeprowadzonej  rozmowy  będzie  udział  członków  Klubu  ze  sprzętem  w  uroczystości  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Warszawskiego  pułku  pontonowego  ”  w  dniu  12  pażdziernika  2013  roku  z  okazji  70  rocznicy  bitwy  pod  Lenino . Dalszy  zakres  współpracy  i  jej  formy  zostaną  ustalone  w  czasie  spotkania  członków  Władz  Stowarzyszenia  i  Klubu .   

Walne Zebranie

W  dniu  26  czerwca  odbyło  się  kolejne  Walne  Zebranie  członków  Koła  Nr  19  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku .
W  trakcie  zebrania  przyjęto  do  Koła  trzech  nowych  członków .  Są  nimi :
-  ppłk  rez.  Jerzy  Grzelak ;
-  ppłk  rez.  Bogdan  Mielniczek ;
-  mjr  rez.  Mirosław  Rozbicki .

Ponadto chor. Edward Szudzikowski odebrał z rąk Prezesa zaległą odnakę SSP wraz z legitymacją.

W  kolejnym  punkcie  obrad  podjęto  decyzję  o  przyznaniu  ,, Medali  Pamiątkowych ”  osobom  i  instytucjom  za  wspomaganie  statutowej  działalności  Stowarzyszenia  oraz  propagowanie  działalności  Koła  w  społeczeństwie .  Uchwalono,  że  wręczenie  medali  będzie  miało  miejsce  w  dniu  12  października  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Wppont ”  w  trakcie  obchodów  70  rocznicy  bitwy  pod  Lenino .
Podjęto  również  uchwałę  o  przeprowadzeniu  zbiórki  pieniędzy  wśród  członków  Kola  i  przekazanie  ich  na  rzecz  Muzeum  Wojsk  Inżynieryjnych  we  Wrocławiu.
Jest  to  odpowiedź  na  apel  gen.  bryg.  Zdzisława  Barszczewskiego  Szefa  Wojsk  Inżynieryjnych  MON  w  latach  1987 – 1992.  W  trakcie  zebrania  jego  uczestnicy  dokonali  pierwszych  wpłat .
Również  Zarząd  Koła  zwrócił  się  z  apelem  do  członków  Koła  o  dokonywanie  dobrowolnych  wpłat  na  rzecz  ufundowania  sztandaru dla SSP. Również  i  w  tym  przypadku  Skarbnik  Koła  przyjął  pierwsze  wpłaty .
W  dalszej  części  zebrania  Sekretarz  Kola  ppłk  rez.  Ryszard  Chornicki  przedstawił  przebieg  realizacji  zadań  między  kolejnymi  zebraniami  oraz  omówił  planowe  zamierzenia  do  kolejnego  zebrania [ 24. 09. ].  W  tym  punkcie  zebrania  Prezes  Kola  płk  Ryszard  Chodynicki  poinformował  uczestników o  przeprowadzonej  rozmowie,  w  czasie  uroczystości  Święta  3  Włocławskiego  batalionu  drogowo – mostowego  w  Chełmnie [ 06. 06. ],  z  biskupem  polowym  Wojska  Polskiego  Józefem  Guzdkiem . W  czasie  jej  trwania  wstępnie  zaprosił J.E.  biskupa  na  uroczystość  wręczenia  sztandaru . Zaproszenie  zostało  przyjęte  bardzo  pozytywnie .   
Aktualną  sytuację  finansową  Koła  przedstawił  jego  Skarbnik  por.  rez.  Andrzej  Dukat .  
Ostatnim  punktem  zebrania  była  dyskusja  dotycząca  bieżących  spraw i  problemów  Kola .  Efektem  ożywionej  dyskusji   zgłoszone  zostały  wnioski
i  propozycje .  
Ich  wynikiem  było  podjęcie  kilku  uchwał  i  ustaleń .  Do  najistotniejszych  dla  działalności  Koła  są :
-  ustalenie  wstępnej  daty  uroczystości  wręczenia  sztandaru  w  okolicach  Dnia  Sapera [ 16. 04. 2014 r. ] ;
-  powołanie  rzecznika  prasowego  Kola .  Został  nim  mjr  rez.  Jan  Olszewski .
Zebranie zamknął  Prezes  Kola  ,  który  podziękował  jego  uczestnikom  nie  tylko  za  przybycie  na  nie  ,  ale  szczególnie  za  aktywny  w  nim  udział  oraz  za  pozytywną  odpowiedź na apel o finansowe wsparcie planowanych zamierzeń Koła.    

Konferencja naukowa "90-lecie istnienia szkoły na włocławskim Zawiślu"

Członkowie Koła Nr 19 SSP we Włocławku zostali zaproszeni na konferencję naukową z okazji jubileuszu 90-lecia szkoły na włocławskim Zawiślu. Szkoła obchodząca ten doniosły jubileusz to obecnie Zespół Szkół Nr 8 we Włocławku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 8 im. 3 Warszawskiego pułku pontonowego.
Konferencja odbyła się w dniu 29 maja 2013 roku. Jej otwarcia dokonał Dyrektor Szkoły mgr Jacek Kazanecki. Po otwarciu konferencji głos zabierali zaproszeni uczestnicy przekazując okolicznościowe adresy. W imieniu członków Koła Nr 19 SSP we Włocławku głos zabrał jego sekretarz ppłk Ryszard Chornicki. W swoim wystąpieniu podkreślił więzi łączące szkołę z 3 Warszawskim ( Włocławskim) pułkiem pontonowym (drogowo-mostowym), a po jego przeniesieniu do Chełmna, z byłymi żołnierzami tej jednostki skupionymi w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i utworzonym w 2011 roku Kole SSP we Włocławku. Zwrócił uwagę na dwa wydarzenia tej wieloletniej współpracy. Pierwsze z nich miało miejsce w dniu 8 maja 1970 roku kiedy to Szkoła Podstawowa Nr 8 przyjęła imię 3 Warszawskiego pułku pontonowego. Drugie z nich to powołanie "Rodziny Szkół
3 Warszawskiego pułku pontonowego". Miało to miejsce 10 grudnia 1983 roku. W jej skład oprócz SP Nr 8 im. 3 Wppont weszły SP im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach i SP im. st. sierż. Feliksa Rybickiego w Sarnowie. Dziękując za dotychczasową współpracę życzył gronu pedagogicznemu, pracownikom administracyjnym i technicznym oraz uczniom samych sukcesów na swoich stanowiskach oraz powodzenia i spełnienia wszystkich marzeń w życiu prywatnym. Na zakończenie podkreślił wolę Stowarzyszenia dalszej współpracy ze szkołą, doskonaląc dotychczasowe jej formy oraz szukając i realizując nowe rozwiązania w tym zakresie.
W czasie dyskusji referaty wygłosili: ksiądz prałat Teodor Lenkiewicz, dr Tomasz Dziki oraz Dariusz Chrobak. W przerwie między referatami i prowadzoną dyskusją odbyło się zwiedzanie szkoły, okolicznościowych wystaw oraz "Sali Pamięci". W "Sali Pamięci" szczególne zainteresowanie wzbudził dział poświęcony patronowi szkoły oraz współpracy szkoły z 3 pułkiem, Dowództwem Wojsk Inżynieryjnych oraz ZŻ WP i SSP. Wśród zgromadzonych eksponatów podziwiano mundur generalski podarowany szkole przez byłego Szefa Wojsk Inżynieryjnych gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego. Konferencję zamknął Dyrektor szkoły, który podziękował przybyłym za złożone życzenia oraz aktywny udział w konferencji. W swoim wystąpieniu podkreślił, że szkoła ma ogromną wolę kontynuowania współpracy ze SSP, w tym wspólne zorganizowanie obchodów 30 rocznicy powołania "Rodziny Szkół 3 Wppont."

Uroczystość wręczenia medali: "Gwiazda Iraku" i "Gwiazda Afganistanu"
oraz "Medalu Pamiątkowego Koła Nr 19 SSP we Włocławku"

W dniu 28 maja 2013 roku z okazji "Dnia Weterana" w Urzędzie Miasta we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia medali: "Gwiazda Iraku" i "Gwiazda Afganistanu" uczestnikom misji pokojowych i stabilizacyjnych, w tym saperom, oraz wręczenia "Medalu Pamiątkowego Koła Nr 19 SSP we Włocławku" przedstawicielom administracji wojskowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Organizatorami uroczystości byli: Prezydent Miasta Włocławek Pan Andrzej Pałucki, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy płk dypl. Jan Rynkiewicz oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku ppłk mgr inż. Radosław Niecikowski.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni na nią członkowie Zarządu Koła Nr 19 SSP we Włocławku. Uroczystość rozpoczęta została wprowadzeniem sztandaru 2 pułku inżynieryjnego z Inowrocławia.
Po powitaniu uczestników uroczystości przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku odczytana została Decyzja Praezydenta RP Bronisława Komorowskiego o wyróżnieniu uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych, z terenu administrowanego przez WKU Włocławek, medalami "Gwiazda Iraku" i "Gwiazda Afganistanu". Wyróżnionych zostało 9. uczestników misji, w tym 3. saperów. Wręczenia medali dokonali Szef WSzW w Bydgoszczy i Prezydent Miasta Włocławek.

W dalszej części uroczystości odczytana została Decyzja Zarządu Koła o przyznaniu "Medalu Pamiątkowego Koła Nr 19 SSP we Włocławku" wybitego z okazji odsłonięcia tablic pamiątkowych przy "Pomniku Sapera 3 Warszawskiego pułku pontonowego" w dniu 18 sierpnia 2012 roku dla: Szefa WSzW w Bydgoszczy płka dypl. Jana Rynkiewicza oraz Komendanta WKU we Włocławku ppłka mgra inż. Radosława Niecikowskiego. Wręczenia medalu dokonali Prezes Koła płk dr Ryszard Chodynicki oraz Wiceprezes Koła mjr Zdzisław Pierzchała. Za otrzymane wyróznienie "saperskie" podziękował płk Jan Rynkiewicz, który jednocześnie życząc dalszej owocnej działalności Koła podkreśli, że zawsze gotów jest do udzielenia pomocy w działalności statutowej włocławskiej organizacji saperów.
Wśród przemawiających był Prezes Koła płk dr Ryszard Chodynicki. W swoim wystąpieniu pogratulował wyróżnionym przez Prezydenta RP oraz podziękował wyróżnionym "Medalem Pamiątkowym..." za udzielaną pomoc przy organizacji uroczystości upamiętniających wydarzenia z historii Wojsk Inżynieryjnych oraz wspieranie statutowych działań Stowarzyszenia. Przypomniał również osobę tragicznie zmarłego poprzedniego Komendanta WKU we Włocławku - sapera ppłka Tomasza Ciszkę, który zapoczątkował współpracę administracji wojskowej z Kołem Nr 19 SSP we Włocławku. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Koła wyraził nadzieję na to, że dalsza współpraca nie tylko będzie kontynuowana ale będą poszukiwane nowe formy współpracy.
Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy udali się na wspólny obiad, w czasie którego doszło do licznych rozmów towarzyskich. Ich tematem były wspomnienia ze słuzby wojskowej w kraju i za granicą oraz dotyczące dalszej współpracy Stowarzyszenia z organami administracji państwowej, samorządowej i wojskowej.

68 Rocznica zakończenia II wojny Światowej

Dziś 08.05.2013 roku we Włocławku odbyły się obchody 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
U stóp pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Wolności spotkali się przedstawiciele szkół, Stowarzyszenia Saperów Polskich Koło Nr 19 we Włocławku, organizacji kombatanckich, kompanie honorowe służb publicznych, samorządowcy i mieszkańcy miasta. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki.
Następnie delegacje obecne na obchodach złożyły wiązanki kwiatów, by uczcić pamięć ofiar II wojny światowej.
O muzyczną oprawę podczas uroczystości zadbała orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych.


Spotkanie z ''jubilatami życia''

Dziś 7 maja 2013 r. w sali nr 302 ratusza przy Zielonym Rynku 11/13 odbyło się spotkanie z „jubilatami życia” – członkami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w danym roku obchodzą „okrągłe”, osobiste jubileusze.

„Jubilaci życia” zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi Prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego.


Obchody 3 Maja we Włocławku

O godz. 10:30 na placu przed Bazyliką Katedralną we Włocławku odbyły się obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, organizacje kombatanckie, kompanie honorowe, służby mundurowe, samorządowcy, członkowie SSP Koło Nr 19 we Włocławku, przedstawiciele duchowieństwa i mieszkańcy Włocławka.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki.

O godz. 11.00 w katedrze
odprawiona została celebra mszy świętej za ojczyznę.
Przypomnijmy: Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki była pierwszą w Europie i drugą na świecie, spisaną ustawą zasadniczą, wprowadzającą reguły demokracji społecznej i szereg reform. Na mocy Konstytucji 3 Maja ustanowiono między innymi prawo powszechnej wolności, bez względu na przynależność stanową; wprowadzono także podział władzy na ustawodawczą ( dwuizbowy parlament ), wykonawczą i sądowniczą. Konstytucję 3 Maja przetłumaczono na język litewski ( 3 maja na również na Litwie jest Świętem Konstytucji 3 Maja ).


Walne Zebranie

W dniu 26.03.2013 r. o godzinie 17:00 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku.
Podczas zebrania przyjęto nowego członka koła chor. Edwarda Szudzikowskiego, któremu legitymację członkowską wręczył Prezes Koła płk Ryszard Chodynicki.
Sekretarz Koła poinformował zebranych, że decyzją Zarządu Koła przyznano Medal Pamiątkowy dla ppłk Radosława Niecikowskiego - Komendanta WKU we Włocławku. Uroczyste wręczenie medalu nastąpi w dniu 16 kwietnia 2013 r. podczas obchodów Święta Sapera przy Pomniku Sapera 3 Wppont.
Sekretarz Koła dokonał omówienia "Planu działania Koła Nr 19 SSP w 2013 r". po czym proponowany plan poddano pod głosowanie. Decyzją członków Koła obecnych na zebraniu "Plan..." opracowany przez Zarząd Koła został przyjęty do realizacji. W kolejnym punkcie zebrania Skarbnik Koła omówił sprawy finansowe. W dyskusji dot. finansów członkowie położyli nacisk na terminowość opłacania składek członkowskich a z zalegającymi z wpłatami składek należy przeprowadzić rozmowy. Sekretarz Koła dokonał rozliczenia środków finansowych na organizację Walnego Zebrania połączonego ze spotkaniem świąteczno-noworocznym. Rozliczenie jako załącznik dołączoo do protokołu z zebrania. Szczegółową informację o przedsięwzięciach, które miały miejsce od początku bieżącego roku oraz planowanych do realizacji do miesiąca czerwca przedstawił Prezes Koła płk Ryszard Chodynicki. Jednym z głównych przedsięwzięć do realizacji w 2013 roku jest ufundowanie sztandaru dla Koła Nr 19 SSP. Sekretarz Koła przedstawił propozycję wyglądu sztandaru. W dalszej części zebrania porucznik Andrzej Dukat dokonał prezentacji strony internetowej naszego Koła SSP Nr 19 we Włocławku. Strona została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczestników zebrania. por. Dukat zwrócił się do zebranych o dostarczanie materiałów, które mogą wzbogacić historyczną część strony. Poprosił również o to, aby po dokładnym przejrzeniu strony zgłaszać swoje uwagi i propozycje jej uatrakcyjnienia. Za wysiłek włożony w utworzenie strony por. Dukatowi podziękowanie złożył Prezes Koła płk Chodynicki a koledzy nagrodzili gromkimi brawami.
Po prezentacji strony internetowej nastąpiły wolne wnioski i zapytania, które zostały zapisane w protokole zebrania. Po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zebrania członków Koła głos zabrał jego Prezes płk Ryszard Chodynicki. Podziękował za aktywny udział członków w życiu bieżącym Koła jak i w obradach zebrania. Złożył członkom Koła i ich rodzinom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Na koniec zaprosił wszystkich na zbliżający się termin kolejnych obchodów Dnia Sapera 16 kwietnia przy Pomniku Sapera 3. Wppont we Włocławku.
Foto w zakładce galeria.

68 Rocznica forsowania Odry - Święto Wojsk Inżynieryjnych - Dzień Sapera

Punktualnie o godzinie 12:00 Sekretarz SSP we Włocławku ppłk Ryszard Chornicki dał hasło do rozpoczęcia uroczystości przy Pomniku Sapera 3. Warszawskiego Pułku Pontonowego z okazji 68 Rocznicy forsowania Odry - Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera.
Orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku odegrała Hymn Państwowy a następnie trębacz odegrał Hejnał Włocławka.
Przemówienie powitalne wygłosił prezes SSP we Włocławku płk Ryszard Chodynicki. Powitał wszystkich przybyłych na uroczystość jednocześnie dziękując za okazaną pamięć dla saperów.
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Zbigniew Ostrowski, pełniący jednocześnie
funkcję Przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odczytał decyzję o przyznaniu odznak honorowych "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" i wręczył je dla płk Ryszarda Chodynickiego i ppłk Ryszarda Chornickiego. Poseł Marek Wojtkowski w imieniu Senatora RP Pana Andrzeja Persona wręczył Prezesowi SSP płk Chodynickiemu "Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" dla Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił były dowódca 3 Wppont płk Józef Biernat.
Zarząd SSP we Włocławku wyróżnił Medalem Pamiątkowym osoby aktywnie wspierające naszą działalność min. posła Marka Wojtkowskiego, posła Łukasza Zbonikowskiego, Wicewojewodę Zbigniewa Ostrowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Władysława Skrzypka, Radnego Rady Miasta Dariusza Wesołowskiego, Dyrektora ZS Nr 8 Jacka Kazaneckiego, Dyrektor SP w Sarnowie Elżbietę Jażdżewską, Dyrektor SP w Kaliskach
Urszulę Paczkowską, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Marka Wódeckiego, Prezesa Firmy "MOLEWSKI" Marcina Molewskiego.
Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Sapera 3. WPPont.
Uroczystość dobiegła końca, orkiestra zagrała wiązankę marszów wojskowych po czym uczestnicy opuścili miejsce uroczystości.
Delegacja SSP we Włocławku w składzie: Wiceprezes Zdzisław mjr Pierzchała, Rzecznik Dyscyplinarny mjr Jan Olszewski i Członek Stowarzyszenia chor. Roman Nowak uczestniczyła w centralnych obchodach Dnia Sapera przy Pomniku "Chwała Saperom" w Warszawie.
Fotorelacja w galerii.

Posiedzenie Zarządu

W dniu 19 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Polskich Koło Nr 19 we Włocławku.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Koła w składzie:
Prezes - płk dr Ryszard Chodynicki
Wiceprezes - mjr Zdzisław Pierzchała
Sekretarz - ppłk Ryszard Chornicki
Skarbnik - por. Andrzej Dukat

Ze względu na trudne warunki drogowe nie dojechał z Torunia
Członek Zarządu - ppłk Edmund Kopaczewski
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej - mjr Tadeusz Głowacki oraz Rzecznik Dyscyplinarny - mjr Jan Olszewski
Porządek posiedzenia obejmował:
1. Zatwierdzenie "Planu Działania Koła Nr 19 SSP we Włocławku na 2013 rok"
2. Uzupełnienie informacji o stanie finansów Koła w 2012 r.
3. Zatwierdzenie "Preliminarza dochodów i wydatków Koła Nr 19 SSP we Włocławku na rok 2013".
4. Rozliczenie organizacji zebrania Świateczno-Noworocznego w dniu 18.12.2012 roku.
5. Informacja o stanie przedsięwzięć związanych z ufundowaniem sztandaru.
6. Sprawy personalne.
7. Informacja o wydarzeniach zaistniałych w okresie między zebraniami.
8. Sprawy bieżące Koła do realizacji.
9. Przyjęcie planu przebiegu uroczystości w dniu 16 kwietnia 2013 roku z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych
- " Dnia Sapera" przy "Pomniku Sapera 3 Wppont" we Włocławku.ROK 2012

                                                      TRADYCJE
                                                                         CHWAŁA SAPEROM

                   UROCZYSTOŚĆ           PRZY ,,POMNIKU SAPERA
               
3. WARSZAWSKIEGO
           
PUŁKU PONTONOWEGO”
               WE WŁOCŁAWKU

W dniu 18.08.2012 roku we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego przy ,,Pomniku Sapera 3-go Warszawskiego Pułku Pontonowego” nad którą honorowy patronat sprawował
Prezydent Włocławka Pan Andrzej Pałucki. W ramach tej uroczystości
odsłonięto dwie nowe pamiątkowe tablice.
Pierwsza z tablic poświęcona jest pamięci żołnierzy i pracowników
cywilnych jednostek wojskowych stacjonujących na terenie Włocławka w latach 1918-1939 oraz w latach 1945-2002 ( na drugiej części tej samej tablicy wymieniona jest jednostka Wojsk Inżynieryjnych, której nazwa zmieniała się 6-krotnie).
Druga pamiątkowa tablica zawiera nazwiska 32 saperów z 3 Zmotoryzowanej
Brygady Pontonowo-Mostowej poległych w czasie II wojny światowej oraz 2 saperów z 1 samodzielnego, zmotoryzowanego Pułku Pontonowo-Mostowego, którzy ponieśli śmierć w czasie rozminowania kraju.
Inicjatorem odnowienia całego historycznego kompleksu i ufundowania
tablic pamiątkowych jest powstałe w dniu 27 stycznia 2011 roku Stowarzyszenie Saperów Polskich we Włocławku- Koło nr 19.
Zakres przedsięwzięć przygotowawczych oprócz ufundowania i wykonania
tablic obejmował: renowację pomnika, uporządkowanie terenu na którym stoi pomnik, założenie 220 m2 starobruku, ustawienie 3 masztów do wciągania fl ag, wyngrodzenie terenu, a także założenie chodników i wyremontowanie nawierzchni ulicy Żytniej przy której stoi cały pamiątkowy kompleks.
W zakresie przeprowadzenia uroczystości zgodnie z ceremoniałem
wojskowym, pomocy udzielił Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy.
Do dyspozycji organizatorów uroczystości wydzielono poczet
sztandarowy i kompanię honorową Wojska Polskiego z Torunia, orkiestrę wojskową z Bydgoszczy oraz sprzęt inżynieryjny z jednostek wojskowych z Chełmna i Inowrocławia.
Poczty sztandarowe wystawiły: Policja i Straż Miejska z Włocławka, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów
Wojennych RP, Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
oraz Polski Związek Działkowców.

Przed rozpoczęciem uroczystości słowo wstępne wygłosił sekretarzkoła SSP ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki, który przedstawił krótki zarys powstania pomnika, omówił symbolikę elementów tworzących bryłę pomnika oraz zapoznał z przebiegiem uroczystości.
O godzinie 12.00 - dowódca kompani honorowej złożył meldunek
Panu gen. bryg. Bogusławowi Bębenkowi-Szefowi Inżynierii Wojskowej
Wojska Polskiego. Po czym nastąpiło wciągnięcie na maszt fl agi państwowej
przy dźwiękach hymnu państwowego.

Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku Pan płk w st. spocz. Ryszard Chodynicki, który powitał protektorów i patronów uroczystości: Szefa Inżynierii Wojskowej Pana gen.
bryg. Bogusława Bębenka, Prezydenta Włocławka Pana Andrzeja Pałuckiego,
księdza prałata, proboszcza parafi i Najświętszego Zbawiciela ppłk Zbigniewa Szygendę- kapelana Garnizonu Włocławek. Kolejno słowa powitania skierował do: Pana posła Marka Wojtkowskiego oraz Dyrektorki biura europosła Pana Janusza Zemke, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Pani Ewy Mes, Wiceprzewodniczącego Sejmiku i Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Panów Krystiana Łuczaka i Sławomira Kopyścia, władz samorządowych miasta Włocławka reprezentowanych przez: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta- Panów Stanisława Wawrzonkowskiego i Tadeusza Raczyńskiego, Wiceprezydent Włocławka- Pani Wandy Muszalik oraz radnych Panów: mjr w st. spocz. Henryka Mielczarczyka i Jerzego Rosińskiego.
Serdeczne słowa powitania prezes skierował do dyrektorów i pracowników wydziałów Urzędu Miasta oraz prezesów spółek miejskich.
Szczególnie serdecznie prezes koła SSP powitał: byłych dowódców
3. Warszawskiego (Włocławskiego) pułku pontonowego oraz 3. Włocławskiego pułku drogowo-mostowego [płk Zdzisław Janiszewski, płk Józef Biernat, płk Stanisław Żuchowski, gen. dyw. Janusz Lalka, płk Stanisław Białek i płk Bogdan Mielniczek]; szefów instytucji wojskowych i bratnich jednostek wojskowych lub ich przedstawicieli z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, 2. pinż. z Inowrocławia, 2. psap z Kazunia, WKU z Włocławka, 3. bdm z Chełmna.
Kolejne, serdeczne słowa powitania- prezes SSP skierował do przedstawicieli
Zarządu Głównego SSP, delegacji Kół SSP z całej Polski, dyrekcji ,,Szkół Rodziny 3 Warszawskiego pułku pontonowego” z Kalisk, Sarnowa i SP nr 8 z Włocławka, do szkół które sprawują opiekę nad miejscami pamięci narodowej i wspierają koło SSP nr 19 w organizacji patriotyczno-
wojskowych uroczystości - dotyczy to Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum
Nr 2 oraz Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku.Kolejne słowa powitania prezes SSP skierował do: Komendantów bratnich służb mundurowych, Prezesów i członków Związków i Stowarzyszeń kombatanckich i służb mundurowych, delegacji Polskiego Związku Działkowców, a także do dyrektorów włocławskich zakładów pracy oraz prezesów fi rm prywatnych, którzy wnieśli wkład fi nansowy w przygotowanie uroczystości [min.: Krzysztofa Grządziela, Romana Stanisławskiego, Ryszarda Badury, Marcina Molewskiego, Janusza Ozdoby, Tomasza Paradowskiego i Edmunda Kopaczewskiego].
Na koniec swojego wystąpienia Prezes SSP - poprosił wszystkich zebranych
o uczczenie chwilą ciszy, śmierci Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku, sapera – podpułkownika Tomasza Ciszki, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym w dniu 29 czerwca 2012 roku.
W swoim wystąpieniu prezydent m. Włocławka Pan Andrzej Pałucki nawiązał do historii miasta przeplatającej się z działalnością jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie oraz przedstawił ogromny wkład 3 pułku pontonowego w pracach na rzecz miasta, regionu i kraju.Kolejny mówca ppłk w st. spocz. Ryszard Chornicki, przedstawił faktografię umieszczoną na pamiątkowych tablicach. Po czym nastąpiło odsłonięcie tablic przez: gen. bryg. Bogusława Bębenka ; Andrzeja Pałuckiego ; płk w st. spocz. Ryszarda Chodynickiego; płk w st. spocz. Józef Biernat – dowódcę pułku w latach 1976 – 1981, inicjatora projektu i wykonania pomnika, który został odsłonięty w dniu 5 maja 1978 roku. Po odsłonięciu tablic pamiątkowych okolicznościową modlitwę za poległych saperów odmówił ks. Prałat, Proboszcz Parafi i Najświętszego Zbawiciela ppłk Zbigniew Szygenda, który również poświęcił pomnik i tablice pamiątkowe. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla Wojsk Inżynieryjnych i Stowarzyszenia Saperów Polskich. Decyzją Szefa Inżynierii Wojskowej – wyróżnieni zostali:
-złotym medalem ,,Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” – Pan Krzysztof Grządziel – Prezes PHU ,,DGS”, radny Rady Miasta Włocławek - fundator tablic pamiątkowych;
- srebrnym medalem ,,Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” – Pan Ryszard Badura – Prezes fi rmy ,,Opakofarb” Sp. z o.o.;
- srebrnym medalem ,,Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” – Pan Zdzisław Koziński – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miasta Włocławek, koordynator współpracy komitetu organizacyjnego z Prezydentem m. Włocławka i Urzędem Miasta;
- dyplomem: Pan płk w st. spocz. Bolesław Walendzik – Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
Pani Wiesława Kędzierska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Włocławek ;
Pani Joanna Rudek - Inspektor w Wydziale Kultury UM Włocławek.

Wręczenia medali i dyplomów dokonał gen. bryg. Bogusław Bębenek, który gratulując wyróżnionym podkreślił - w swoim wystąpieniu - ogromne znaczenie kultywowania tradycji Wojsk Inżynieryjnych, bardzo dobrą współpracę z samorządem m. Włocławka i społecznością lokalną, a także duże zaangażowanie członków Stowarzyszenia Saperów Polskich z Koła nr 19, w propagowaniu tych tradycji. Zabierającym głos Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pan Krystian Łuczak, podkreślił ważność wykonywanych zadań przez wojska inżynieryjne dla województwa nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju. Przypomniał udział saperów w akcji rozminowania, budowy mostów i dróg lokalnych. Życzył Stowarzyszeniu SP aby tradycje, które kultywują były przenoszone na kolejne pokolenia.
Pan Sławomir Kopyść- Członek Zarządu Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w imieniu Pana Marszałka Województwa i własnym złożył życzenia dla wszystkich żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego a także ich rodzinom i bliskim podkreślając udział tego rodzaju wojsk w różnych uroczystościach na terenie województwa oraz zapewnił, że tradycje oręża polskiego są bardzo ważnym elementem w wychowywaniu młodego pokolenia.
Po zakończeniu przemówień wszystkie delegacje złożyły wieńce i wiązanki
kwiatów przy ,,Pomniku Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego”. Na koniec uroczystości dowódca kompani honorowej złożył meldunek gen. bryg. Bogusławowi Bębenkowi o zakończeniu uroczystości. Orkiestra wojskowa wykonała wiązankę melodii wojskowych. Po czym
odprowadzono kompanie honorowe i poczty sztandarowe.Prezes koła SSP we Włocławku zakończył uroczystość, dziękując
wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości swoją obecnością oraz zaprosił uczestników uroczystości na ,,saperski obiad” do ,,Amfi teatru na wodzie” przy Pałacu Bursztynowym.


MEDAL PAMIĄTKOWY
WYBITY  Z OKAZJI
ODSŁONIĘCIA TABLIC PAMIĄTKOWYCH
PRZY POMNIKU SAPERA
WE WŁOCŁAWKU

 

ROK 2011

Informacja portalu Nasz Głos, Nasz Region
15.12.2011 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Saperów Polskich o/Włocławek redakcja portalu Nasz Głos, Nasz Region uczestniczyła w uroczystym spotkaniu opłatkowym tej organizacji. Podczas części roboczej zebrania, zgromadzeni przedyskutowali i ocenili projekty tablicy pamiątkowej mającej na celu upamiętnienie stacjonujących w Garnizonie Włocławek jednostek Wojska Polskiego.
Planowane odsłonięcie tablicy., która ma być zamontowana na budynku byłego sztabu jednostki na ulicy Żytniej we Włocławku, (we wstępnych ustaleniach) ma nastąpić 16 kwietnia 2012 r. Korzystając z okazji pragniemy zaapelować do naszych Czytelników o nadsyłanie na adres naszej redakcji wszelkich dokumentów i zdjęć związanych z historią jednostek wojskowych stacjonujących we Włocławku.


 
 
 

Powyżej widzimy projekt tablicy a poniżej stan obecny tj. z 18.08.2012 r.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego