Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19 we Włocławku

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności

Aktualności

ROK  2018
VADEMECUM  CZŁONKA  KOŁA  NR  19                                 
STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU
NA ROK 2018
VI
I-my ROK DZIAŁALNOŚCI SSP WE WŁOCŁAWKU

I. WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNE.
A /  DYŻURY WŁADZ KOŁA:
1 /  MIEJSCE  :  SIEDZIBA  ,,  
WŁOCŁAWSKIEGO  CENTRUM  ORGANIZACJI
                             POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU ” .
                             ul.  ŻABIA  12  a,
 87 -  800  WŁOCŁAWEK .
2 /  TELEFON  :  54  -  416 62 60  wew
.  62   [ centrala  automatyczna ] .
3 /  CZAS :  W  KAŻDY  WTOREK  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  -  12.00
                    POKÓJ  NR  2  [  I  PIĘTRO ]  ;  
NA DOMOFONIE PRZYCISK - "SEKRETARIAT ” .

B /  POSIEDZENIA  I ZEBRANIA :
1 /  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  KOŁA  I  KOMISJI  REWIZYJNEJ  KOŁA :
                  a /  0
6.  marzec  godz.  17.00  ;
                  b /  0
8.  czerwiec  godz.  17.00  ;
                  c /  0
4.  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  0
7.  grudzień  godz.  17.00 .
    MIEJSCE :   WCOP  i  W   -   MIEJSCE   DYŻURÓW  ZARZĄDU  ul. ŻABIA  12  a .
2 /  WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  KOŁA :
                  a /  1
3  marzec  godz.  17.00 ;
                  b /  
15  czerwiec  godz.  17.00  - Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich;
                  c /  1
1  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  14  grudzień  godz.  17.00  ; (Spotkanie świąteczno-noworoczne)
.  
       MIEJSCE  -  WCOP  i  W  -  SALA  KONFERENCYJNA   ;  ul.  ŻABIA  12 a .

UWAGA :  Zebra
nia poz. 1 i 3 - czas i miejsce: godz. 17:00, WŁOCŁAWSKIE  CENTRUM  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU, ul.  ŻABIA  12  a. Zebrania poz. 2 i 4: czas i miejsce: Ustalone zostaną przez Zarząd Koła i podane zostaną dla członków z odpowiednim wyprzedzeniem.                                                                               


UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE, OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ JUBILEUSZOWE ORGANIZOWANE PRZEZ:

- STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH KOŁO NR 19   -  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3 Wppont ” ul.  Żytnia Z OKAZJI:
1.  7
3ciej  rocznicy  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  -  27.  02.  2018  r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
2. Święta  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dnia  Sapera
(73-cia rocznica forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego) -  16.  04.  2018  r.  godz.  12.00 -
Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku.
3. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich (obchody we Włocławku) 15.06.2018 r. godz. 17:00 - miejsce do ustalenia.

4.  75-tej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino, stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza kościuszki - 12.10.2018 r.  godz.  12.00 - Pomnik Sapera 3 Wppont ul. Żytnia we Włocławku..
5. 35-tej rocznicy powstania "Rodziny Szkół 3 Wppont" - czerwiec lub grudzień - dokładny czas i miejsce ostalone zostanie przez Zarząd Koła.
- ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH  Z OKAZJI:
1. 73-ciej rocznicy budowy przeprawy mostowej w Warszawie przez saperów 3 Brygady Pontonowo-Mostowej - 17.01.2018 r. godz. 12:00 - Płyta Pamiątkowa przy Wisłostradzie w Warszawie.
2
. Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera - 16.04.2018 r. godz. 12:00 - "Pomnik Chwała Saperom" Warszawa.
3. Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich - 23-23.06.2018 r. - miejsce do ustalenia.                                                                                                          
4. 74-tej rocznicy budowy i utrzymania przepraw przez saperów 1 Armii Wojska Polskiego w czasie walk na środkowej Wiśle - Skurcza gm. Wilga - ...08.2018 r.
- SAMORZĄDY TERYTORIALNE Z UDZIAŁEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP ORAZ JEDNOSTEK WOJSK INŻYNIERYJNYCH Z OKAZJI:
1.
73–ciej  rocznicy  wkopania  słupa  granicznego  przez  saperów  6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego  w  Czelinie  nad  Odrą  - Burmistrz Mieszkowic - ...03.  2018  r.  godz.  12.00 - Pamiątkowy Obelisk w Czelinie gm. Mieszkowice.
2.
73-ciej rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego - Burmistrzowie Cedyni i Mieszkowic - ... 04.2018 r. - Cmentarz Wojenny Żołnierzy 1 Armii WP w Siekierkach oraz Pomnik "Chwała Saperom" w Gozdowicach.
- ZARZĄD  REJONOWY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO WE WŁOCŁAWKU Z OKAZJI:

1. Spotkania z "Jubilatami Życia" - 14.06.2018 r. - Urząd Miasta Włocławek.
2.  79-tej  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej - 01.  09.  2018  r.   godz.  11.00   "Pomnik  14  ppiech ” przy ul. Żytniej we Włocławku.
3. Akademii dotyczącej Narodowego Święta Niepodległości - 09.11.2018 r. godz. 12:00 - restauracja "Casino".
- PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK Z OKAZJI:

1. 73-ciej rocznicy wyzwolenia Włocławka - 20.01.2018 r. godz. 12:00 - Pomnik Żołnierza Polskiego na Placu Wolności.
2. 155-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22.01.2018 r. godz. 12:00 - Pomnik Powstańców Styczniowych.
3. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2018 r. godz. 12:00 - Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej.
4. 8-mej rocznicy katastrofy Smoleńskiej - 10.04.2018 r. godz. 12:00 - Bazylika Katedralna - Tablica Pamiątkowa.

5. 227-mej rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja - Plac Kopernika - Katedra  Włocławska - 03.  05.  2018 r.  godz.  12.00.
6. 73-ciej rocznicy  zakończenia   II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" - 08.  05.  2018  r.  godz.  12.00;
7. 74-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Park im. W. Łokietka - "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 01.08.2018 r. godz. 12:00;
8. Święta Wojska  Polskiego  -  Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 15. 08.  2018  r.  godz.  12.00;  
9. 98-mej rocznicy obrony Włocławka ("Cud nad Wisłą") - Zawiśle - "Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku" - 19.08.2018 r. godz. 15:00;
10. 79tej rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 01.  09.  2018  r.  godz.  12:00;
11.
79 - mej rocznicy  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  - Park im. W. Łokietka "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 17.09.2018 r. godz. 12:00;
12. 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - Narodowe  Święto  Niepodległości - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" - 11.11.2018 r.  godz.  10:00;
- Bazylika Katedralna - 11.11.201
8 r. godz. 12:00;
DOWÓDCÓW JEDNOSTEK  WOJSK INŻYNIERYJNYCH Z OKAZJI:                                                                                                                                                                                                          
1. Święta  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  -  19.  04.  2018  r. -  Inowrocław (wg planu Dowódcy  2  Ipinż).
2.  Święta  3  Włocławskiego  batalionu  -  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola Sierakowskiego  -  06. 06. 201
8 r.  -  Chełmno (wg planu Dowódcy  3  Wbdm).
3. Święta 3 batalionu inżynieryjnego - 05.10.2018 r. - Nisko.
DYREKTORÓW SZKÓŁ Z OKAZJI:
    
1.  Zakończenia  roku  szkolnego  2017/2018 - 22 czerwca  2018  r.  -  Włocławek, Sarnowo,  Kaliska (wg planów Dyrektorów Szkół we Włocławku, Sarnowie  i  Kaliskach).
2.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego 2018/2019 - 04  września  2018  r.  -  Kaliska, Sarnowo, Włocławek (wg planów Dyrektorów Szkół w  Kaliskach,  Sarnowie  i  Włocławku).
ŚWIĘTA SŁUŻB I ORGANIZACJI MUNDUROWYCH:
1. 20.01.2018 r. - Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
2. 08.02.2018 r. - Słuzby Więziennej.
3. 05.04.2018 r. - Leśników i Drzewiarzy.
4. 04.05.2018 r. - Państwowej Straży Pożarnej.
5. 24.07.2018 r. - Policji.
6. 28.08.2018 r. - Lotnictwa (Aeroklubów).
7. 03.11.2018 r. - Myśliwych.

UWAGA :

- udział w niektórych uroczystościach uzależniony będzie od otrzymanego zaproszenia;
- w
/w terminy oraz miejsca uroczystości i przedsięwzięcia mogą ulec zmianie. W tych przypadkach Zarząd Koła będzie informował członków wykorzystując do tego stronę internetową oraz kontakt telefoniczny.
-
w  2018  roku  mogą  mieć miejsce przedsięwzięcia  nie planowane i nie ujęte w powyższym "Vademecum" a udział w nich członków Kołą będzie niezbędny, Zarząd SSP we Włocławku  każdorazowo będzie  informował  członków  poprzez  stronę  internetową  oraz  telefonicznie.

ROK  2017
VADEMECUM  CZŁONKA  KOŁA  NR  19                                 
STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU


VI-ty ROK DZIAŁALNOŚCI SSP WE WŁOCŁAWKU

A /
DYŻURY WŁADZ KOŁA:
1 /  MIEJSCE  :  SIEDZIBA  ,,  WŁOCŁAWSKIEGO  CENTRUM  ORGANIZACJI
                             POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU ” .
                             ul.  ŻABIA  12  a    ;   87 -  800  WŁOCŁAWEK .
2 /  TELEFON  :  54  -  416 62 60  wew  62   [ centrala  automatyczna ] .
3 /  CZAS :  W
 KAŻDY  WTOREK  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  -  12.00
                    POKÓJ  NR  2  [  I  PIĘTRO ]  ;  DOMOFON  -  PRZYCISK - SEKRETARIAT ” .

B /
POSIEDZENIA  I ZEBRANIA :
1 /  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  KOŁA  I  KOMISJI  REWIZYJNEJ  KOŁA :
                  a /  0
7.  marzec  godz.  17.00  ;
                  b /  0
6.  czerwiec  godz.  17.00  ;
                  c /  0
5.  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  0
5.  grudzień  godz.  17.00 .
    MIEJSCE :   WCOP  i  W   -   MIEJSCE   DYŻURÓW  ZARZĄDU  ul. ŻABIA  12  a .
2 /  WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  KOŁA :
                  a /  1
4  marzec  godz.  17.00 ;
                 
b /  23  czerwiec  godz.  17.00  ;(Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich); Przeniesione na 30.06.2017 r. godz. 17:00 - Strzelnica Myśliwska (dawniej wojskowa).
                  c /  1
2  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  
14  grudzień  godz.  17.00  ; (Spotkanie świąteczno-noworoczne) - Sala Bankietowa "MARCYSIA" ul. Polna.  
       MIEJSCE  -  WCOP  i  W  -  SALA  KONFERENCYJNA   ;  ul.  ŻABIA  12 a .

UWAGA :  Terminy  posiedzeń  Zarządu  i  Walnych  Zebrań  Członków  oraz  miejsca  ich  odbywania  mogą  ulec  zmianie.  W   takim   przypadku  Zarząd  Koła  będzie  informował  członków   poprzez  stronę  internetową  i  telefonicznie z  odpowiednim  wyprzedzeniem .  


UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE, OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ JUBILEUSZOWE ORGANIZOWANE PRZEZ:

- STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH KOŁO NR 19  -  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3 Wppont ” ul.  Żytnia Z OKAZJI:

1.  7
2giej  rocznicy  wbicia  słupa  granicznego  przez  saperów  6  bpont – most  w  Czelinie  nad  Odrą  -  27.  02.  2017  r.  godz.  12.00 ;
2.  
72-giej rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego Święta  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dnia  Sapera  -  11.  04.  2017  r.  godz.  12.00 ;
3.  7
4-tej  rocznicy  bitwy  pod  Lenino, stoczonej przez żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza kościuszki - 12.10.2017 r.  godz.  12.00 .

- ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH (możliwy udział delegacji naszego Koła) Z OKAZJI:
1. Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera - Warszawa - "Pomnik Chwałą Saperom" - 20.04.2017 r. godz. 12:00;
2. 72-giej
rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego Święta  Wojsk  Inżynieryjnych - Siekierki-Gozdowice - 22.04.2017 r. - wg oddzielnego planu;
3. 73-ciej rocznicy budowy i utrzymania przepraw przez saperów w czasie walk na środkowej Wiśle - Skurcza gm. Wilga - 10.08.2017 r. - wg oddzielnego planu;


- ZARZĄD REJONOWY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO WE WŁOCŁAWKU Z OKAZJI:

1.  7
8-mej  rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  -  ,,  Pomnik  14  ppiech ” - 01.  09.  2017  r.   godz.  11.00  ;

- PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK Z OKAZJI:

1. 22
6 -  tej rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja - Plac Kopernika - Katedra  Włocławska - 03.  05.  2017 r.  godz.  12.00.
2. 72-giej rocznicy  zakończenia   II  wojny  światowej  - (Narodowy Dzień  Zwycięstwa) - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 08.  05.  2017  r.  godz.  12.00;
3. 73-ciej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Park im. W. Łokietka - "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 01.08.2017 r. godz. 12:00;

4  Święta Wojska  Polskiego  -  Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 15. 08.  2017  r.  godz.  12.00;  
5. 97-mej rocznicy obrony Włocławka ("Cud nad Wisłą") - Zawiśle - "Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku" - 19.08.2017 r. godz. 15:00;

6. 78mej rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej  - Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego - 01.  09.  2017  r.  godz.  12:00;
7. 78 - mej rocznicy  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  - Park im. W. Łokietka "Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej" - 17.09.2017 r. godz. 12:00;
8. 99-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - Narodowe  Święto  Niepodległości:
- Plac Wolności - "Pomnik Żołnierza Polskiego" - 11.11.2017 r.  godz.  10:00;
-
Bazylika Katedralna - 11.11.2017 r. godz. 12:00;
 
JEDNOSTKI  WOJSK INŻYNIERYJNYCH, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ SZKOŁY Z OKAZJI:                                                                                                                                                                                                          

1. Święt
a  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  -  19.  04.  2017  r. -  Inowrocław   [  wg planu Dowódcy  2  Ipinż ];
2.  Święt
a  3  Włocławskiego  batalionu  -  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola Sierakowskiego  -  06. 06. 2017 r.  -  Chełmno  [  wg planu Dowódcy  3  Wbdm  ];     
3.  Zakończeni
a  roku  szkolnego  2016/2017 -  III  dekada  czerwca  2017  r.  -  Włocławek, Sarnowo,  Kaliska [wg planów Dyrektorów Szkół we Włocławku, Sarnowie  i  Kaliskach ];   
4.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego
2017/2018 - 01  września  2017  r.  -  Kaliska, Sarnowo, Włocławek [wg planów Dyrektorów Szkół w  Kaliskach,  Sarnowie  i  Włocławku] .

UWAGA :

W/w terminy oraz miejsca uroczystości i przedsięwzięcia mogą ulec zmianie. Również w  ciągu  2017  roku  mogą  zaistnieć przedsięwzięcia  nie planowane i nie ujęte w powyższym "Vademecum".
O wszystkich powstałych zmianach  Zarząd SSP we Włocławku  każdorazowo będzie  informował  członków  poprzez  stronę  internetową  oraz  telefonicznie.


ROK  2016
VADEMECUM  CZŁONKA  KOŁA  NR  19                                 
STOWARZYSZENIA  SAPERÓW  POLSKICH  WE  WŁOCŁAWKU


W  roku  2016  przypada  5–ta  rocznica  utworzenia  Koła  Nr  19  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich  we  Włocławku.
W  2016  roku  odbędzie  się  VII  Kongres  Stowarzyszenia  Saperów  Polskich,  poprzedzony  akcją  sprawozdawcz
o  -  wyborczą  w  Kołach.


A /  DYŻURY  ZARZĄDU:
1 /  MIEJSCE  :  SIEDZIBA  ,,  WŁOCŁAWSKIEGO  CENTRUM  ORGANIZACJI
                             POZARZĄDOWYCH  I  WOLONTARIATU ” .
                             ul.  ŻABIA  12  a    ;   87 -  800  WŁOCŁAWEK .
2 /  TELEFON  :  54  -  416 62 60  wew  62   [ centrala  automatyczna ] .
3 /  CZAS :  WE  WTOREK  KAŻDEGO  TYGODNIA    W  GODZ.  10.00  -  12.00
                    POKÓJ  NR  2  [  I  PIĘTRO ]  ;  DOMOFON  -  PRZYCISK
- SEKRETARIAT ” .

B /  POSIEDZENIA  I ZEBRANIA :
1 /  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  KOŁA  I  KOMISJI  REWIZYJNEJ  KOŁA :
                  a /  08.  marzec  godz.  17.00  ;
                  b /  07.  czerwiec  godz.  17.00  ;
                  c /  06.  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  06.  grudzień  godz.  17.00 .
    MIEJSCE :   WCOP  i  W   -   MIEJSCE   DYŻURÓW  ZARZĄDU   ;  ul.  
                            ŻABIA  12  a .
2 /  WALNE  ZEBRANIA  CZŁONKÓW  KOŁA :
                  a /  15  marzec  godz.  17.00 ;
                  b /  14  czerwiec  godz.  17.00  ;
                  c /  13  wrzesień  godz.  17.00  ;
                  d /  13  grudzień  godz.  17.00  .  
       MIEJSCE  -  WCOP  i  W  -  SALA  KONFERENCYJNA   ;  ul.  ŻABIA  12 a .

UWAGA :  Terminy  posiedzeń  Zarządu  i  Walnych  Zebrań  Członków  oraz  miejsca  ich  odbywania  mogą  ulec  zmianie.  W   takim   przypadku  Zarząd  Koła  będzie  informował  członków   poprzez  stronę  internetową  i  telefonicznie z  odpowiednim  wyprzedzeniem .  

UROCZYSTOŚCI
organizowane  przez  Koło  Nr  19  SSP  -  przy  ,,  Pomniku  Sapera  3Wppont ” ul.  Żytnia .


1.  71 – sza  rocznica  wbicia  słupa  granicznego  przez  saperów  6  bpont – most  w  Czelinie  nad  Odrą  -  24.  02.  2016  r.  godz.  12.00 ;
2.  Święto  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dzień  Sapera  -  15.  04.  2016  r.  godz.  12.00 ;
3.  Obchody  5 – lecia  utworzenia  Kola  Nr  19  SSP  -  15.  04.  2016  r.  [  Po  urocz
ystościach  przy  ,, Pomniku  Sapera  3  Wppont  ”   -  czas   i  miejsce  do  ustalenia  ].
4.  73 – cia  rocznica  bitwy  pod  Lenino  -  1
2.10.2016  r.  godz.  12.00 .

UROCZYSTOŚCI
organizowane  przez  Zarząd  Rejonowy  ZŻ  WP  we  Włocławku .


1.  Spotkanie  z  Jubilatami  Życia  -  maj  2016   r.  godz.  12.00  -  UM  Wlocławek  ;
2.  Obchody  Dnia  Weterana  -  29. 05.  2016  r.  ;  
3.  Obchody  35 – lecia  powstania   ZŻ  WP  -  18.  06.  2016  r.  ;
4. 77 – ma  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej  -  01.  09.  2016  r.   godz.  11.00 - ,,  Pomnik  14  ppiech ”  ;
5.  Akademia  z  okazji  Święta  Niepodległości   -  06.  11.  2016  r.  godz.  12.00  - Restauracja  ,,  Cassino ” .

UROCZYSTOŚCI
organizowane  przez  Prezydenta  i  Urząd  Miasta  Włocławek
przy  .. Pomniku  Żołnierza  Polskiego  ”  na  Placu  Wolności w  których  udział  weźmie  nasz  poczet  sztandarowy  ze  sztandarem  oraz  członkowie  naszego  Stowarzyszenia .


1. 71 – sz
a  rocznica  wyzwolenia  Włocławka  -  20.  01.  2016  r.   godz.  12.00;
2. 225 -  ta  rocznica  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja  -  Święto  Konstytucji  -
03.  05.  2016r.  godz.  10.00  -  Katedra  Włocławska.
3.  71 – sza  rocznica  zakończenia   II  wojny  światowej  -  Dzień  Zwycięstwa  -
08.  05.  2016  r.  godz.  12.00;
4.  Święto  Wojska  Polskiego  -  15.  08.  2016  r.  godz.  12.00;               
5.  77 – ma  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej  -  01.  09.  2016  r.  godz.  12.  00;
6. 77 - ma  rocznica  napaści  Związku  Radzieckiego  na  Polskę  - 17.  09.  2016 r.
godz.  12.0;
7.  Narodowe  Święto  Niepodległości  -  11.  11.  2016  r.  godz.  12.00.

UROCZYSTOŚCI  

organizowane  przez  Jednostki  Wojskowe,  Instytucje  Kościelne,  Związki i  Stowarzyszenia  Kombatanckie  oraz   instytucje  i  organizacje  pozarządowe, w  których  weźmie    udział   nasza  delegacja  [  w  niektórych  również  z  udziałem  pocztu  sztandarowego  ze  sztandarem ] .

1.  Święto  Wojsk  Inżynieryjnych  -  Dzień  Sapera  -  16.  04.  2016  r.  godz.  12.00  -
,,  Pomnik  Chwała  Saperom ”  Warszawa  [  ZG  SSP  ];
2.  Święto  2  Inowrocławskiego  pułku  inżynieryjnego  im.  gen.  Jakuba  Jasińskiego  -  19.  04.  2016  r.  godz.  12.00  -  Inowrocław   [  Dowódca  2  Ipinż ];  
3.   Święto  3  Włocławskiego  batalionu  -  drogowo  mostowego  im.  gen.  Karola
Sierakowskiego  -  06.  06.  godz.  12.00  -  Chełmno  [  Dowódca  3  Wbdm  ];   
4.  Zakończenie  roku  szkolnego  -  III  dekada  czerwca  2016  r.  -  Włocławek,
Sarnowo,  Kaliska [Dyrektorzy Szkół we Włocławku, Sarnowie i  Kaliskach ];   
5.   Święto  Policji  -  22.  07.  2016  r.  -  Plac  Kopernika  -  Katedra  Włocławska
[Komendant  Miejski  Policji];                    
6.  72 – ga  rocznica  wybuchu  Powstania  Warszawskiego  -  01.08.2016  r.  godz. 17.00  -  ,,Pomnik  Żołnierza  Polskiego”  [ Zarząd  Miejski  P i S];
7.   72 – ga  rocznica  budowy  i  utrzymania  przeprawy  mostowej  przez  saperów polskich  i  radzieckich  na  Wiśle  w  rejonie  m.  Skurcza  -  08.08.2016  r. godz.  12.00  -  m.  Skurcza  gm.  Wilga  [  ZG  SSP ] ;
8.  96 – ta   rocznica    obrony   Wisły  -  19.08.2016  r.  godz. 17.00  -  ,,Pomnik  Obrońców  Wisły  1920  roku”  -  Zawiśle  [Ordynariusz  Diecezji  Włocławskiej  i  Proboszcz  Parafii  NMP  Królowej   Polski];
9.  Rozpoczęcie  roku  szkolnego  - I   dekada  września  2016  r.  -  Kaliska, Sarnowo, Włocławek [Dyrektorzy Szkół w  Kaliskach
,  Sarnowie  i  Włocławku .

UWADGA : W  trakcie  2016  roku  mogą  wyniknąć  przedsięwzięcia  nieplanowane,  a  ważne  również  dla  naszego  Stowarzyszenia.  O  ich  terminie,  miejscu  i  sposobie  ich  realizacji  Zarząd  Koła  będzie  informował  członków  poprzez  stronę  internetową  oraz  telefonicznie.

ROK 2015
VADEMECUM CZŁONKA STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
KOŁO NR 19 WE WŁOCŁAWKU

A/ DYZURY ZARZĄDU:
1) MIEJSCE: SIEDZIBA "WŁOCŁAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ"
                    STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH KOŁO NR 19 WE WŁOCŁAWKU
                    ul. ŻABIA 12 a; 87-800 WŁOCŁAWEK
2) TELEFON:
54 416 62 60 wew. 62 (centrala automatyczna).
3) CZAS:       WE WTOREK KAŻDEGO TYGODNIA W GODZ. 10:00 - 12:00
, POKÓJ NR 2 (1 PIĘTRO) - DOMOFON "SEKRETARIAT"
B/ POSIEDZENIA I ZEBRANIA:
1) POSIEDZENIA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA:
                    a)
03 marzec 2015 r. godz. 17:00
                    b)
09 czerwiec 2015 r. godz. 17:00
                    c)
08 wrzesień 2015 r. godz. 17:00
                    d)
08 grudzień 2015 r. godz. 17:00
MIEJSCE: ul. ŻABIA 12 a;

2) WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA:
                    a)
27 marzec 2015 r. godz. 16:30 - nastąpiła zmiana terminu! Miejsce: restauracja "Złota Podkowa" ul. Chopina 2/4.
                    b)
16 czerwiec 2015 r. godz. 17:00
                    c)
15 wrzesień 2015 r. godz. 16:00 - nastąpiła zmiana terminu! Miejsce: ul. Żabia 12A
                    d) 15 grudzień 2015 r. godz. 17:00
MIEJSCE: SIEDZIBA "WŁOCŁAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ"

UWAGA: powyższe terrminy mogą ulec zmianie o czym Zarząd będzie informowal członków na stronie internetowej jak i telefonicznie.


UROCZYSTOŚCI
organizowane przez SSP Koło Nr 19 - Pomnik Sapera 3 wppont, ul. Żytnia:

1. 70-ta Rocznica wbicia słupa granicznego przez saperów w Czelinie nad Odrą - 27.02.2015 r. godz. 12:00
2. Dzień Sapera - Święto Wojsk Inżynieryjnych - 16.04.2015 r. godz. 12:00
3. 72-ga Rocznica Bitwy pod Lenino - 12.10.2015 r. godz. 12:00

UROCZYSTOŚCI
organizowane przez SSP Koło Nr 19 oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej 14 ppiech - Pomnik 14 ppiech ul. Żytnia:

1. Święto 14 ppiech - 27.10.2015 r. godz. 12:00

UROCZYSTOŚCI
organizowane przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP:

1. 76-ta Rocznica wybuchu II Wojny Światowej - 01.09.2015 r. godz. 11:00 - Pomnik 14 ppiech ul. Żytnia
2. Święto Niepodległości - 06.11.2015 r. godz. 12:00 - Restauracja "Cassino", ul. Żytnia

UROCZYSTOŚCI
organizowane przez
Urząd Miasta Włocławek - Pomnik Żołnierza Polskiego, Plac Wolności:

1. 70-ta Rocznica wyzwolenia Włocławka - 20.01.2015 r. godz. 12:00
2. Świeto Konstytucji 3-go Maja - 03.05.2015 r. godz. 12:00
3. 70-ta Rocznica zakończenia II Wojny Światowej - 08.05.2015 r. godz. 12:00
4. Święto Wojska Polskiego - 15.08.2015 r. godz. 12:00
5. 76-ta Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 17.09.2015 r. godz. 12:00
6. Narodowe Święto Niepodległości - 11.11.2015 r. godz. 12:00

UROCZYSTOŚCI
organizowane przez
inne instytucje i organizacje, w których planowany jest udział naszej delegacji:

1. Dzień Sapera - Święto Wojsk Inżynieryjnych - Warszawa - Pomnik "Chwała Saperom" - ZG SSP - 16.04.2015 r.
2. Obchody 70-tej rocznicy forsowania Odry - Gozdowice-Siekierki - ZG SSP - 17-18.04.2015 r.
3. Święto 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego - Inowrocław - Dowódca 2 Ipinż - 19.04.2015 r.
4. Spotkanie z Jubilatami Życia - Włocławek - UM Włocławek i ZR ZŻWP - 07.05.2015 r.
5. Święto 3 Włocławskiego batalionu drogowo-mostowego - Chełmno - Dowódca 3 Wbdm - 06.06.2015 r.
6. Zakończenie roku szkolnego - SP Kaliska, SP Sarnowo oraz SP Nr 8 we Włocławku - Dyrektorzy Szkół - 27.06.2015 r.
7. 95-ta Rocznica Obrony Wisły - Zawiśle Pomnik Obrońców Wisły 1920 roku - Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski - 19.08.2015 r.
8. Rozpoczęcie roku szkolnego -
SP Kaliska, SP Sarnowo (z planowanym wręczeniem sztandaru) oraz SP Nr 8 we Włocławku - Dyrektorzy Szkół - 01.09.2015 r.
9. Sympozjum naukowe z okazji XV rocznicy powstania Stowarzyszenia Saperów Polskich - Warszawa - Zarząd Główny SSP - 18.09.2015 r.
UWAGA: w trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na 2015 rok mogą wyniknąć przedsięwzięcia nieplanowane. O ich sposobie realizacji Zarząd bedzie informował członków SSP.

ROK 2014
VADEMECUM CZŁONKA STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
KOŁO NR 19 WE WŁOCŁAWKU

A/ DYZURY WŁADZ KOŁA:
1) MIEJSCE: SIEDZIBA
"WŁOCŁAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ"
                    
STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH KOŁO NR 19 WE WŁOCŁAWKU
                    ul.
ŻABIA 12 a; 87-800 WŁOCŁAWEK
2) TELEFONY: 54
416 62 60 wew. 62 (centrala automatyczna).
3) CZAS:       W
E WTOREK KAŻDEGO TYGODNIA W GODZ. 10:00 - 12:00
B/ POSIEDZENIA I ZEBRANIA:
1)
POSIEDZENIA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA:
                    a) 1
8.02.2014 r. godz. 17:00
                    b) 1
3.05.2014 r. godz. 17:00
                    c)
09.09.2014 r. godz. 17:00
                    d)
09.12.2014 r. godz. 17:00
MIEJSCE: ul. Noakowskiego 7A

2)
WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA:
                    a) 2
5.02.2014 r. godz. 17:00
                    b)
20.05.2014 r. godz. 17:00
                    c)
16.09.2014 r. godz. 17:00
                    d) 1
6.12.2014 r. godz. 17:00
MIEJSCE:
SIEDZIBA "WŁOCŁAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ"
UWAGA: MOŻLIWE SĄ ZMIANY MIEJSCA I TERMINY POSIEDZEŃ I WALNYCH ZEBRAŃ.
ZMIANY PODAWANE BĘDĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I TELEFONICZNIE.

I. TE UROCZYSTOŚCI ORGANIZUJEMY W 2014 r.:

1. 69-TA ROCZNICA WKOPANIA SŁUPA GRANICZNEGO W CZELINIE NAD ODRĄ. - "POMNIK SAPERA 3 Wppont" - 27.02. godz. 12:00.

2. ŚWIETO WOJSK INŻYNIERYJNYCH - DZIEŃ SAPERA. - "POMNIK SAPERA 3 Wppont" - 16.04. godz. 12:00.

3. WRĘCZENIE SZTANDARU DLA KOŁA. - PLAC WOLNOŚCI - "POMNIK ŻOŁNIERZA" - 17.05. GODZ. 12:00.

4. 71-SZA ROCZNICA BITWY POD LENINO. - "POMNIK SAPERA 3 Wppont" - 12.10. godz. 12:00.


II. UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ ZR ZŻ WP W 2014 ROKU.


1. 75-TA ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY SWIATOWEJ. - "POMNIK 14 ppiech" - 01.09 godz. 11:00.

III. UROCZYSTOŚCI, W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ W 2014 ROKU.


1. 69-TA ROCZNICA WYZWOLENIA WŁOCŁAWKA. -
PLAC WOLNOŚCI - "POMNIK ŻOŁNIERZA" - 20.01. GODZ. 12:00.

2. ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA. - PLAC WOLNOŚCI - "POMNIK ŻOŁNIERZA" - 03.05. GODZ. 12:00.

3. 69-TA ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ. - PLAC WOLNOŚCI - "POMNIK ŻOŁNIERZA" 08.05. godz. 12:00

4. ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO. - PLAC WOLNOŚCI - "POMNIK ŻOŁNIERZA" 15.08. godz. 12:00

5. 75-TA ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. - PLAC WOLNOŚCI - "POMNIK ŻOŁNIERZA"  01.09. godz. 12:00

6. 75-TA ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA POLSKĘ. - PLAC WOLNOŚCI - "POMNIK ŻOŁNIERZA" 17.09. godz. 12:00

7. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. - PLAC WOLNOŚCI - "POMNIK ŻOŁNIERZA" 11.11 godz. 10:00


IV. UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM DELEGACJI NASZEGO KOŁA.

1. ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH - DZIEŃ SAPERA. - WARSZAWA - 16.04.
2. ŚWIĘTO 2 INOWROCŁAWSKIEGO PUŁKU INŻYNIERYJNEGO. - INOWROCŁAW - 19.04.
3. SPOTKANIE Z "JUBILATAMI ŻYCIA". - UM WŁOCŁAWEK - 07.05.
4. KONFERENCJA NT. "WYSIŁEK WOJSK INŻYNIERYJNYCH 2 KORPUSU POD MONTE CASSINO ORAZ I ARMII WP W WALKACH NAD ŚRODKOWĄ WISŁĄ". - KAZUŃ - 03-04.06.
5. ŚWIĘTO 3 WŁOCŁAWSKIEGO BATALIONU DROGOWO-MOSTOWEGO. - CHEŁMNO - 06.06.
6. UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 75-TEJ ROCZNICY BUDOWY MOSTU KOMBINOWANEGO NA RZECE WIŚLE PRZEZ SAPERÓW 1 ARMII WP W M. SKURCZA. - SKURCZA GM. WILGA - 09.08.
7. 94-TA ROCZNICA OBRONY WISŁY. - ZAWIŚLE - "POMNIK OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU" - 19.08.
8. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH "RODZINY SZKÓŁ 3 wppont". - KALISKA, SARNOWO, SP NR 8 WE WŁOCŁAWKU - 01.09. ORAZ 27.06

UWAGA: ZARZĄD GŁÓWNY SSP PLANUJE ZORGANIZOWANIE W III DEKADZIE MAJA WYCIECZKI DO WŁOCH SZLAKIEM SAPERÓW 2 KORPUSU W 70-TĄ ROCZNICĘ BITWY POD MONTE CASSINO.
CHĘTNI - CZŁONKOWIE KOŁĄ I ICH RODZINY CHĘĆ UDZIAŁU W WYCIECZCE ZGŁASZAJĄ PREZESOWI LUB SEKRETARZOWI KOŁA.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ROK 2013

O TYM KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH
KOŁO NR 19 WE WŁOCŁAWKU POWINIEN WIEDZIEĆ W 2013 ROKU.

A/ DYZURY WŁADZ KOŁA:

1) MIEJSCE: SIEDZIBA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ POK. 311 (3 p.)
                    ul. OKRĘŻNA 25 A; 87-800 WŁOCŁAWEK
2) TELEFONY: 54 231 60 40 wew. 7213 CA MON 441 063
3) CZAS:       W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 10:00 - 12:00

B/ ZEBRANIA I POSIEDZENIA:

1) WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA:
                    
a) 26.03.2013 r. godz. 17:00
                    b)
26.06.2013 r. godz. 17:00
                    c)
02.10.2013 r. godz. 17:00
                    d)
18.12.2013 r. godz. 17:00
UWAGA: 1/ W DNIU 16.04 PLANUJE SIĘ UROCZYSTE "SAPERSKIE SPOTKANIE" Z OKAZJI DNIA SAPERA. MIEJSCE SPOTKANIA DO USTALENIA.
                   CZAS - PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI PRZY "POMNIKU SAPERA" 3 WARSZAWSKIEGO PUŁKU PONTONOWEGO.
               
2/ ZEBRANIE W DNIU 18.12 POŁĄCZONE ZOSTANIE ZE SPOTKANIEM SWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM.
2) POSIEDZENIA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA:
                    a) 19.03.2013 r. godz. 17:00
                    b) 18.06.2013 r. godz. 17:00
                    c) 17.09.2013 r. godz. 17:00
                    d) 10.12.2013 r. godz. 17:00
3) MIEJSCE ZEBRAŃ I POSIEDZEŃ:
                    
SALA HOTELU "RATUSZOWY"
                    ul. BOJAŃCZYKA; 87-800 WŁOCŁAWEK
UWAGA: ZARZĄD KOŁA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA O UREGULOWANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA BR. W PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU.

PLAN UROCZYSTOŚCI NA 2013 ROK Z UDZIAŁEM NASZEGO KOŁA

1. 68 Rocznica Wyzwolenia Włocławka                          - 20.01.2013 r.
Organizator: UM W-wek; Miejsce: Plac Wolności
2. 68 Rocznica wbicia słupów granicznych na Odrze     - 27.02.2013 r.
Organizator: SSP Koło Nr 19; Miejsce:
Pomnik Sapera
3. Dzień Sapera - Święto Wojsk Inżynieryjnych            - 16.04.2013 r.
Organizator: SSP Koło Nr 19; Miejsce: Pomnik Sapera
4. Święto Narodowe - 3. Maja                                         - 03.05.2013 r.
Organizator: UM W-wek; Miejsce: Plac Wolności
5. 68 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej            - 08.05.2013 r.
Organizator: UM W-wek; Miejsce: Plac Wolności
6. Święto Wojska Polskiego - Dzień Żołnierza                 - 15.08.2013 r.
Organizator: UM W-wek; Miejsce: Plac Wolności
7. 74 Rocznica wybuchu II wojny Światowej                  - 01.09.2013 r.
Organizator: ZR ZŻ WP W-wek:
Pomnik 14 pp
8. 74 Rocznica wybuchu II wojny Światowej                  - 01.09.2013 r.
Organizator: UM W-wek; Miejsce: Plac Wolności
9. 74 Rocznica Agresji ZSRR na Polskę                           - 17.09.2013 r.
Organizator: UM W-wek; Miejsce: Plac Wolności
10. 70 Rocznica Bitwy pod Lenino                                   - 12.10.2013 r.
Organizator: SSP Koło Nr 19; Miejsce: Pomnik Sapera
11. Narodowe Święto Niepodległości                               - 01.11.2013 r.
Organizator: UM W-wek; Miejsce: Plac Wolności
12. Święto 3. batalionu drogowo-mostowego                  - 06.06.2013 r.
Organizator: D-ca 3 bdm; Miejsce: Chełmno
13. Zakończenie roku zkolnego                                          - 28.06.2013 r.
Organizator: Dyrektorzy SP: Miejsce: Włocławek, Kaliska, Sarnowo
14. Rozpoczęcie roku szkolnego                                         - 02.09.2013 r.
Organizator: Dyrektorzy SP: Miejsce: Włocławek, Kaliska, Sarnowo
15. Spotkanie z "Jubilatami Życia"                                     - 07.05.2013 r.
Organizator: UM i Starostwo Powiatowe W-wek; Miejsce: UM W-wek
16. 93 Rocznica Bitwy Warszawskiej                                  - 19.08.2013 r.
Organizator: Kuria Włocławska; Miejsce: Pomnik Obrońców Wisły
17. Spotkanie z okazji Narodowego
Święta Niepodległości - 08.11.2013 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe: Miejsce: UG Włocławek
UWAGA: POCZĄTEK WIĘKSZOŚCI UROCZYSTOŚCI - GODZINA 12:00 ZA WYJĄTKIEM:
- POZ. 7  -
GODZINA 11:00
- POZ. 12,13,14 -
WEDŁUG OTRZYMANEGO ZAPROSZENIA
- POZ. 16 -
GODZINA 17:00
- POZ. 15,17 -
WEDŁUG OTRZYMANEGO ZAPROSZENIA

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego